Thánh Thư
3 Nê Phi 17


Chương 17

Chúa Giê Su phán bảo dân chúng suy ngẫm những lời giảng dạy của Ngài và cầu vấn để hiểu biết—Ngài chữa lành những kẻ đau ốm—Ngài cầu nguyện cho dân chúng bằng một ngôn ngữ mà không thể viết lại được—Các thiên sứ giáng xuống bao quanh các trẻ nhỏ giữa đám lửa và phục sự chúng. Khoảng năm 34 sau T.C.

1 Này, giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài lại nhìn quanh đám đông và nói với họ rằng: Này, giờ của ta đã gần kề rồi.

2 Ta nhận thấy các ngươi còn yếu kém, các ngươi không thể hiểu được tất cả những lời mà ta đã được Đức Chúa Cha truyền lệnh phải nói với các ngươi lúc này.

3 Vậy nên các ngươi hãy trở về nhà mà suy ngẫm những điều ta đã phán dạy, và hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta để các ngươi có thể hiểu được mà chuẩn bị tâm trí mình cho ngày mai, rồi ta sẽ trở lại cùng các ngươi.

4 Nhưng giờ đây, ta phải đi đến với Đức Chúa Cha, và ta còn phải hiện đến cùng các chi tộc thất lạc của Y Sơ Ra Ên nữa, vì đối với Đức Chúa Cha, họ không thất lạc, vì Ngài biết Ngài đã đưa họ đi đâu.

5 Và chuyện rằng, sau khi Chúa Giê Su đã phán như vậy, Ngài lại đưa mắt nhìn quanh đám đông, và Ngài nhận thấy đám đông đang rơi lụy và chăm chú nhìn Ngài như muốn cầu xin Ngài ở nán lại với họ lâu hơn chút nữa.

6 Và Ngài phán cùng họ rằng: Này, lòng ta đầy sự thương hại đối với các ngươi.

7 Trong các ngươi có ai đau ốm không? Hãy đem họ lại đây. Trong các ngươi có ai què, đui, câm, điếc, cụt tay chân, bị phong hủi, hay bại xuội, hoặc bị đau đớn vì nguyên do nào khác không? Hãy đem họ lại đây, ta sẽ chữa lành cho họ, vì ta hết sức thương hại các ngươi, lòng ta tràn đầy niềm thương xót.

8 Vì ta nhận thấy rằng, các ngươi muốn được ta cho thấy những điều ta đã làm cho đồng bào của các ngươi ở Giê Ru Sa Lem, và ta thấy đức tin của các ngươi đủ để ta chữa lành cho các ngươi.

9 Và chuyện rằng, sau khi Ngài phán như vậy, thì tất cả đám đông đồng loạt tiến lên với những người bệnh, người bị đau đớn, người què, đui, câm, cùng tất cả những người bị đau đớn về mọi thể cách khác; rồi Ngài đã chữa lành cho tất cả mọi người được đem lại trước mặt Ngài.

10 Và rồi tất cả mọi người, gồm cả những người được chữa lành lẫn những người lành mạnh, đều cúi sấp mình dưới chân Ngài mà tôn thờ Ngài; và những ai trong đám đông được lại gần Ngài đều hôn chân Ngài, khiến chân Ngài ướt đẫm như tắm với nước mắt của họ.

11 Và chuyện rằng, Ngài truyền lệnh cho họ hãy đem các trẻ nhỏ lại.

12 Vậy nên họ đem các trẻ nhỏ lại và đặt chúng xuống đất quanh Ngài, và Chúa Giê Su đứng ở giữa, rồi đám đông lui ra để cho tất cả trẻ nhỏ được đem lại bên Ngài.

13 Và chuyện rằng, khi tất cả trẻ nhỏ đã được đem lại, và Chúa Giê Su đứng ở giữa, Ngài bèn ra lệnh đám đông phải quỳ xuống đất.

14 Và chuyện rằng, khi họ đã quỳ hết xuống đất, Chúa Giê Su than thở trong lòng mà rằng: Thưa Cha, con rất ưu phiền về sự tà ác của những kẻ thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

15 Và khi nói xong những lời này, Ngài cũng quỳ xuống đất; và này, Ngài cất lời cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, và đám đông được nghe Ngài đã làm chứng. Và những điều Ngài cầu nguyện không thể viết lại được.

16 Và họ nói lên lời làm chứng như vầy: Mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe những điều vĩ đại và kỳ diệu như những điều chúng tôi đã được thấy và nghe Chúa Giê Su nói cùng Đức Chúa Cha;

17 Và không một ngôn ngữ nào có thể nói lên được, cũng không một người nào có thể viết ra được, và không một trái tim nào của loài người có thể tưởng tượng được những điều vĩ đại và kỳ diệu như chúng tôi vừa được thấy và nghe Chúa Giê Su nói; và cũng chẳng có ai hiểu thấu được sự vui mừng tràn ngập tâm hồn chúng tôi khi chúng tôi nghe Ngài cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng tôi.

18 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha xong, Ngài đứng lên; nhưng sự vui mừng của dân chúng lớn lao đến nỗi họ bị rũ liệt.

19 Và chuyện rằng Chúa Giê Su phán cùng họ và bảo họ đứng lên.

20 Và họ đồng đứng lên, và Ngài nói với họ rằng: Phước thay cho các ngươi vì đức tin của các ngươi. Và giờ đây này, sự vui mừng của ta thật là trọn vẹn.

21 Và khi nói xong những lời này, Ngài khóc, và đám đông đã làm chứng cho chuyện đó, rồi Ngài bồng từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng.

22 Và khi làm như vậy xong, Ngài lại khóc.

23 Và Ngài phán cùng đám đông và bảo họ rằng: Hãy nhìn xem các con trẻ của các ngươi.

24 Và khi đưa mắt nhìn lên trên trời, họ thấy các tầng trời mở ra, và họ trông thấy các thiên sứ từ trời hạ xuống như đang ở giữa một đám lửa. Rồi các vị này giáng xuống bao quanh các trẻ nhỏ, khiến chúng như được bao vây giữa đám lửa; và các thiên sứ này phục sự chúng.

25 Và đám đông đã thấy, nghe, và làm chứng; và họ biết rằng điều làm chứng của họ là đúng sự thật vì tất cả đám đông ai cũng được thấy và nghe. Đám đông ấy khoảng chừng hai ngàn năm trăm người, gồm cả đàn ông, đàn bà, và trẻ con.