2 Nefi 5
  Footnotes
  Theme

  5. poglavje

  Nefijci se ločijo od Lamancev, izpolnjujejo Mojzesovo postavo in zgradijo tempelj. — Lamanci so zaradi svoje nevere ločeni od Gospodove navzočnosti, so prekleti in postanejo bič za Nefijce. Med letoma 588 in 559 pr. Kr.

  1 Glejte, zgodilo se je, da sem jaz, Nefi, veliko klical h Gospodu, svojemu Bogu, zaradi ajeze mojih bratov.

  2 Toda glejte, v njiju je jeza do mene rasla, tako da sta si prizadevala, da bi mi vzela življenje.

  3 Da, nad menoj sta godrnjala, rekoč: Najin mlajši brat nama misli avladati; in zaradi njega smo imeli hude preizkušnje; zatorej ga sedaj ubijva, da naju njegove besede ne bodo več prizadele. Kajti glejte, ne bomo ga imeli za vladarja; kajti nama, ki sva starejša brata, pripada, da vladava tem ljudem.

  4 Na te plošče torej ne zapisujem vseh besed, ki sta jih godrnjala nad menoj. Vendar mi zadostuje, če rečem, da sta si prizadevala, da bi mi vzela življenje.

  5 In zgodilo se je, da me je Gospod aposvaril, naj jaz, bNefi, odidem od njiju in zbežim v divjino, in vsi tisti, ki želijo z menoj.

  6 Zatorej se je zgodilo, da sem jaz, Nefi, s seboj vzel svojo družino in tudi aZorama in njegovo družino in Sama, svojega starejšega brata, in njegovo družino in Jakoba in Jožefa, svoja mlajša brata, in tudi svoje sestre in vse tiste, ki so hoteli z menoj. In vsi tisti, ki so hoteli z menoj, so bili tisti, ki so verjeli v Božja bsvarila in razodetja; zatorej so prisluhnili mojim besedam.

  7 In vzeli smo šotore in vse, kar smo lahko, in po divjini potovali veliko dni. In potem ko smo potovali veliko dni, smo si postavili šotore.

  8 In moji ljudje so želeli, da bi kraj poimenovali aNefi; zatorej smo ga poimenovali Nefi.

  9 In vsi tisti, ki so bili z menoj, so se odločili, da se bodo imenovali Nefijevo aljudstvo.

  10 In glede na Mojzesovo apostavo smo si v vsem prizadevali izpolnjevati Gospodove sodbe in predpise in zapovedi.

  11 In Gospod je bil z nami; in silno smo uspevali; kajti sejali smo seme in spet želi v obilju. In začeli smo gojiti drobnico in govedo in živali vsake vrste.

  12 In jaz, Nefi, sem prinesel tudi zapise, ki so bili vgravirani na amedeninastih ploščah; in tudi bkroglo oziroma ckompas, ki ga je za mojega očeta pripravila Gospodova roka, glede na to, kar je zapisano.

  13 In zgodilo se je, da smo v deželi začeli silno uspevati in se množiti.

  14 In jaz, Nefi, sem vzel Labanov ameč in sem po zgledu tega naredil veliko mečev, da bi ljudstvo, ki se je sedaj imenovalo bLamanci, kakor koli ne prišlo nad nas in nas pokončalo; kajti vedel sem za njihovo sovraštvo do mene in mojih otrok in tistih, ki so se imenovali moje ljudstvo.

  15 In svoje ljudstvo sem učil graditi zgradbe in delati z vsakovrstnim lesom in aželezom in bakrom in bronom in jeklom in zlatom in srebrom in dragocenimi rudami, ki jih je bilo v velikem obilju.

  16 In jaz, Nefi, sem zgradil atempelj; in zgradil sem ga po zgledu bSalomonovega templja, le da ni bil zgrajen iz toliko cdragocenosti; kajti v deželi jih ni bilo najti, zatorej ga ni bilo moč zgraditi tako kot Salomonov tempelj. Način gradnje pa je bil kakor pri Salomonovem templju; in izdelava le-tega je bila silno izvrstna.

  17 In zgodilo se je, da sem jaz, Nefi, svojemu ljudstvu naročil, naj bodo adelavni in naj delajo s svojimi rokami.

  18 In zgodilo se je, da so hoteli, da bi bil jaz njihov akralj. Ampak jaz, Nefi, sem si želel, da ne bi imeli kralja; vendar sem zanje naredil glede na to, kar je bilo v moji moči.

  19 In glejte, mojim bratom so se izpolnile Gospodove besede, ki jih je govoril glede njih, da bom njihov avladar in bučitelj. Zatorej sem jim bil glede na Gospodove zapovedi za vladarja in učitelja do tedaj, ko so si prizadevali, da bi mi vzeli življenje.

  20 Zatorej se je izpolnila Gospodova beseda, ki mi jo je govoril, rekoč, da: Če ane bodo prisluhnili tvojim besedam, bodo bločeni od Gospodove navzočnosti. In glejte, bili so ločeni od njegove navzočnosti.

  21 In napravil je, da je zaradi njihove krivičnosti nadnje prišlo aprekletstvo, da, in sicer hudo prekletstvo. Kajti glejte, do njega so bili trdosrčni, da so postali kakor kremen; zatorej je, ker so bili beli in silno zali in bočarljivi, da ne bi privlačili mojega ljudstva, Gospod Bog napravil, da je nadnje prišla temna ckoža.

  22 In tako govori Gospod Bog: Napravil bom, da bodo tvojemu ljudstvu aostudni, razen če se bodo svojih krivičnosti pokesali.

  23 In prekleto bo potomstvo njega, ki se bo apomešal z njihovim potomstvom; kajti prekleti bodo, in sicer z istim prekletstvom. In Gospod je govoril in bilo je storjeno.

  24 In zaradi prekletstva, ki je bilo nad njimi, so postali abrezdelno ljudstvo, polni objestnosti in prekanjenosti, in v divjini so lovili roparske zveri.

  25 In Gospod Bog mi je rekel: Ti bodo bič za tvoje potomstvo, da bodo v njih obudili spomin name; in če se me ne bodo spominjali in prisluhnili mojim besedam, jih bodo bičali prav do propada.

  26 In zgodilo se je, da sem jaz, Nefi, aposvetil Jakoba in Jožefa, da bosta duhovnika in učitelja v deželi mojega ljudstva.

  27 In zgodilo se je, da smo živeli srečno.

  28 In od časa, ko smo zapustili Jeruzalem, je minilo trideset let.

  29 In jaz, Nefi, sem na ploščah, ki sem jih doslej naredil, vodil zapise o svojem ljudstvu.

  30 In zgodilo se je, da mi je Gospod Bog rekel: Napravi adruge plošče; in nanje boš vgraviral veliko tega, kar je dobro v mojih očeh, v korist svojega ljudstva.

  31 Zatorej sem jaz, Nefi, da bi bil poslušen Gospodovim zapovedim, šel in napravil ate plošče, na katere sem to vgraviral.

  32 In vgraviral sem to, kar je povšeči Bogu. In če je moje ljudstvo zadovoljno z Božjimi stvarmi, bodo zadovoljni z mojimi gravurami, ki so na teh ploščah.

  33 In če si moje ljudstvo želi poznati podrobnejši del zgodovine mojega ljudstva, morajo raziskati moje druge plošče.

  34 In zadostuje mi, če rečem, da je minilo štirideset let in že smo imeli vojne in prepire s svojimi brati.