พระคัมภีร์
๒ นีไฟ 21


บทที่ ๒๑

ลำต้นของเจสซี (พระคริสต์) จะพิพากษาในความชอบธรรม—ความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าจะครอบคลุมแผ่นดินโลกในมิลเลเนียม—พระเจ้าจะทรงยกธงสัญญาณขึ้นและรวมอิสราเอล—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๑๑. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และจะมีหน่อออกมาจากลำต้นของเจสซี, และกิ่งหนึ่งจะงอกออกมาจากรากของท่าน.

และพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่าน, วิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ, วิญญาณแห่งการตรึกตรองและพละกำลัง, วิญญาณแห่งความรู้และความเกรงกลัวพระเจ้า;

และจะทำให้ท่านเข้าใจด้วยไหวพริบอันเนื่องจากความเกรงกลัวพระเจ้า; และท่านจะไม่พิพากษาตามสายตาของท่าน, ทั้งจะไม่ตำหนิตามที่หูของท่านได้ยิน.

แต่ด้วยความชอบธรรมท่านจะพิพากษาคนจน, และตำหนิด้วยความเสมอภาคเพื่อคนอ่อนโยนของแผ่นดินโลก; และท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วยไม้แห่งปากของท่าน, และด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่านท่านจะสังหารคนชั่วร้าย.

และความชอบธรรมจะเป็นสายคาดเอวท่าน, และความซื่อสัตย์เป็นสายคาดบั้นเอวท่าน.

สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะด้วย, และเสือดาวจะนอนกับลูกแพะ, และลูกโคกับสิงห์หนุ่มและลูกสัตว์อ้วนจะอยู่ด้วยกัน; และเด็กเล็กคนหนึ่งจะนำพวกมันไป.

และโคเพศเมียและหมีจะกินด้วยกัน; ลูกของมันจะนอนด้วยกัน; และสิงห์จะกินฟางเหมือนโคเพศผู้.

และเด็กที่ดูดนมจะเล่นบนรูงูพิษ, และเด็กหย่านมจะวางมือของเขาไว้บนรังงูร้าย.

พวกมันจะไม่ทำร้ายหรือทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา, เพราะทั่วแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า, ดังผืนน้ำเอ่อท้นทะเล.

๑๐ และในวันนั้นจะมีรากรากหนึ่งของเจสซี, ซึ่งจะตั้งเป็นธงสัญญาณของผู้คน; คนต่างชาติจะแสวงหามัน; และที่พักผ่อนของท่านจะสง่างาม.

๑๑ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นในวันนั้นคือพระเจ้าจะทรงลงพระหัตถ์ของพระองค์อีกเป็นครั้งที่สองเพื่อทรงนำผู้ที่เหลืออยู่ ผู้คนของพระองค์ที่ยังคงอยู่, กลับมาจากอัสซีเรีย, และจากอียิปต์, และจากปัทโรส, และจากคูช, และจากเอลาม, และจากชินาร์, และจากฮามัท, และจากหมู่เกาะในทะเล.

๑๒ และพระองค์จะทรงชักธงสัญญาณเพื่อประชาชาติ, และจะทรงเรียกชุมนุมผู้ที่ถูกขับไปของอิสราเอล, และทรงรวมคนของยูดาห์ที่กระจัดกระจายอยู่จากสี่มุมของแผ่นดินโลก.

๑๓ ความริษยาที่มีต่อเอฟราอิมจะหมดไปด้วย, และปฏิปักษ์ของยูดาห์จะถูกตัดขาด; เอฟราอิมจะไม่ริษยายูดาห์, และยูดาห์จะไม่รังควานเอฟราอิม.

๑๔ แต่พวกเขาจะบินลงบนบ่าของชาวฟีลิสเตียทางตะวันตก; พวกเขาจะปล้นสะดมคนพวกนี้ทางตะวันออกพร้อมกัน; พวกเขาจะยึดเอโดมและโมอับ; และลูกหลานของอัมโมนจะเชื่อฟังพวกเขา.

๑๕ และพระเจ้าจะทรงทำลายลิ้นของทะเลอียิปต์ลงสิ้น; และด้วยสายลมแรงของพระองค์พระองค์จะทรงสะบัดพระหัตถ์ของพระองค์เหนือแม่น้ำ, และจะทรงลงทัณฑ์มันให้เป็นลำธารเจ็ดสาย, และทรงทำให้คนข้ามไปได้โดยไม่เปียกเท้า.

๑๖ และจะมีทางหลวง, จากอัสซีเรีย, สำหรับผู้ที่เหลืออยู่ของผู้คนของพระองค์ซึ่งยังคงอยู่, เหมือนดังที่เป็นมากับอิสราเอลในวันที่เขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์.