Kirkon historia
Alaviitteet
Aihe

Kirkon historia

 1. Veli Joseph

  2. Nefi 3:6–15; OL 5:9–10; 21:1–5; 27:13; 135:3; JS–H

  Brother Joseph
 2. Emma Smith

  OL 25

  Emma Hale Smith
 3. Joseph Smith etsii viisautta Raamatusta

  JS–H 5–13

  Joseph Smith Seeks Wisdom From the Bible
 4. Ensimmäinen näky

  JS–H 14–20

  The First Vision
 5. Moroni ilmestyy Joseph Smithille tämän huoneessa

  JS–H 27–47

  The angel Moroni appears to Joseph Smith
 6. Joseph Smith kääntää Mormonin kirjaa

  JS–H 34–35, jakeen 71 alaviite; OL 20:8–11

  Joseph Smith translating
 7. Johannes Kastaja palauttaa Aaronin pappeuden

  OL 13; JS–H 68–73

  Restoration of the Aaronic Priesthood, The
 8. Melkisedekin pappeuden palautus

  OL 27:12–13; 128:20; JS–H 72

  Restoration of the Melchizedek Priesthood, The
 9. Elia ilmestyy Kirtlandin temppelissä

  Mal. 3:23–24; OL 110:13–16

  Elijah appearing in the Kirtland Temple
 10. Emma kävelee jäätä pitkin

  Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 387

  Of One Heart (Emma Crossing the Ice)
 11. Joseph Smith Libertyn vankilassa

  OL 121–123; Perintömme – Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lyhyt historia, 2001, s. 49–51

  Joseph in Liberty Jail
 12. Apuyhdistyksen perusta

  Perintömme, s. 61–62

  Come Let Us Rejoice
 13. Lähtö Nauvoosta, helmi–toukokuu 1846

  Perintömme, s. 69–70

  End of Parley's street, The
 14. Dan Jones saarnaa evankeliumia Walesissa

  Perintömme, s. 63–64

  Dan Jones Awakens Wales
 15. Mary Fielding Smith ja Joseph F. Smith ylittävät tasangot

  Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. XIV, 21–22.

  Mary Fielding and Josepf F. Smith crossing the plains.
 16. Käsikärrypioneerit lähestyvät Suolajärven laaksoa

  Perintömme, s. 77–80

  Trail of Sacrifice - Valley of Promise