Mormonin kirja
Alaviitteet
Aihe

Mormonin kirja

 1. Lehi profetoi Jerusalemin asukkaille

  1. Nefi 1:18–20

  Lehi preaching in Jerusalem
 2. Liahona

  1. Nefi 16:10, 26–29; Alma 37:38–46

  Liahona
 3. Lehin uni

  1. Nefi 8; 11–12

  Lehi’s Dream, by Jerry Thompson
 4. Nefi taltuttaa kapinalliset veljensä

  1. Nefi 17:15–55

  Nephi Rebuking His Rebellious Brothers, by Arnold Friberg
 5. Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun maahan

  1. Nefi 18:1–24

  Lehi and His People Arrive in the Promised Land
 6. Enos rukoilee

  En. 1

  Enos praying
 7. Mormon lyhentää levyjä

  Morm. s. 1–11; 3. Nefi 5:9–18

  Mormon Abridging the Plates
 8. Kuningas Benjamin puhuu kansalleen

  Moosia 1:9–11, 18; 2–6

  King Benjamin Preaches to the Nephties
 9. Abinadi kuningas Nooan edessä

  Moosia 11:20–29; 12:17–37; 13–17

  Abinadi Appearing before King Noah, by Arnold Friberg
 10. Alma kastaa Mormonin vesissä

  Moosia 18:7–17

  Alma Baptizes in the Waters of Mormon, by Arnold Friberg
 11. Alma nuoremman kääntymys

  Moosia 27:8–37; Alma 36:3–24

  Conversion of Alma, The
 12. Ammon puolustaa kuningas Lamonin katraita

  Alma 17:20–39

  Ammon Defends the Flocks of King Lamoni
 13. Sotapäällikkö Moroni kohottaa vapauden tunnuksen

  Alma 46:10–37

  Captain Moroni and the Title of Liberty
 14. Kaksituhatta nuorta sotilasta

  Alma 53:10–22; 56; 57:19–27

  Two Thousand Stripling Warriors
 15. Samuel Lamanilainen muurilla

  Hel. 13:1–16:8; 3. Nefi 1:4–15; 8:3–25

  Samuel the Lamanite prophesies
 16. Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla

  3. Nefi 11:8–41; 12–26

  Jesus Christ Visits the Americas
 17. Jeesus parantaa nefiläisiä

  3. Nefi 17:5–10

  Jesus Healing the Nephites, by Ted Henninger
 18. Jeesus siunaa nefiläislapsia

  3. Nefi 17:11–25

  Behold Your Little Ones a.k.a. The Resurrected Christ Blesses the Nephite Children
 19. Jeredin veli näkee Herran sormen

  Et. 3:1–16

  The Brother of Jared Sees the Finger of the Lord, by Arnold Friberg
 20. Moroni kätkee levyt Kumoran kukkulaan

  Morm. 6:6; 8:1, 3–4; Moroni 10:1–5

  Moroni Burying the Plates, by Tom Lovell