Uusi testamentti
Alaviitteet
Aihe

Uusi testamentti

 1. Marian ilmestys: Enkeli Gabriel ilmestyy Marialle

  Jes. 7:14; Luuk. 1:26–38; Moosia 3:8; Alma 7:10

  The Annunciation
 2. Joosef ja Maria matkaavat Betlehemiin

  Luuk. 2:1–5

  Flight Into Egypt
 3. Jeesuksen syntymä

  Jes. 7:14; Luuk. 2:1–16; 1. Nefi 11:13–21; Alma 7:10

  The birth of Jesus
 4. Enkeli ilmestyy paimenille

  Luuk. 2:8–20

  The Angel Appears to the Shepherds, by Walter Rane
 5. Simeon osoittaa kunnioitusta Kristus-lapselle

  Luuk. 2:22–39

  Simeon Reverencing the Christ Child
 6. Jeesus rukoilee äitinsä kanssa

  Luuk. 2:40, 51–52; Joh. 19:26–27

  In Favor with God
 7. Jeesus kaksitoistavuotiaana temppelissä

  Luuk. 2:41–52; JSR Luuk. 2:46

  Christ in the Temple
 8. Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen

  Matt. 3:13–17; JSR Matt. 3:43–46; Mark. 1:9–11; 2. Nefi 31:4–13

  John baptizing Jesus
 9. Jeesus ja samarialainen nainen

  Joh. 4:3–30, 39–42; OL 63:23

  Living water
 10. Kalastajien kutsuminen

  Matt. 4:18–22; Mark. 1:16–20

  Christ calling Peter and Andrew
 11. Kristus asettaa apostolit

  Matt. 10:1–4; Joh. 15:16; Ef. 2:19–20; UK 5–6

  Christ Ordaining the Twelve Apostles
 12. Vuorisaarna

  Matt. 5–7

  Sermon on the Mount, The
 13. Jeesus tyynnyttää myrskyn

  Matt. 8:23–27; Mark. 4:35–41; Luuk. 8:22–25

  Peace Be Still
 14. Jeesus herättää Jairoksen tyttären kuolleista

  Matt. 9:18–19, 23–25; Mark. 5:22–24, 35–43; Luuk. 8:41–42, 49–56

  Christ raising the daughter of Jairus
 15. Kristus parantaa sairaan Betesdan altaalla

  Joh. 5:1–9

  Pool of Bethesda
 16. Jeesus kävelee veden päällä

  Matt. 14:22–33; Mark. 6:45–51

  Lord, save me
 17. Laupias samarialainen

  Luuk. 10:25–37

  The Good Samaritan
 18. Maria ja Martta

  Luuk. 10:38–42

  Christ in the Home of Mary and Martha
 19. Kymmenen spitaalista

  Luuk. 17:11–19

  Leper Who Said "Thank You", The
 20. Kristus ja lapset

  Matt. 19:13–15; Mark. 10:13–16

  Christ with the children
 21. Kristus ja rikas nuorukainen

  Matt. 19:16–26; Mark. 10:17–27; Luuk. 18:18–27

  Christ and the rich young ruler
 22. Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista

  Joh. 11:1–46

  Lazarus
 23. Jeesus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin

  Sak. 9:9; Matt. 21:1–11; Mark. 11:1–11; Luuk. 19:29–38

  Christ's Triumphal Entry Into Jerusalem
 24. Jeesus puhdistaa temppelin

  Matt. 21:12–14; Mark. 11:15–17; Luuk. 19:45–46; Joh. 2:13–17

  Christ Cleansing the Temple
 25. Isäni talo

  Matt. 21:14–15; Luuk. 21:37–38; Joh. 2:16; 8:2

  My Father's House
 26. Vertaus kymmenestä morsiusneidosta

  Matt. 25:1–13; OL 33:17–18;; 45:56–57

  Five of them were wise
 27. Viimeinen ateria

  Matt. 26:17–30; JSR Matt. 26:24–25; Mark. 14:12–26; Luuk. 22:7–20

  In Remembrance of Me (Also: "The Last Supper")
 28. Jeesus pesee apostolien jalat

  Joh. 13:4–15; JSR Joh. 13:8–10

  Jesus Washing the Feet of the Apostles
 29. Jeesus rukoilee Getsemanessa

  Matt. 26:36–45; Luuk. 22:39–46; Alma 7:11–13

  Christ in Gethsemane
 30. Ristiinnaulitseminen

  Ps. 22:17; Matt. 27:31–50; Mark. 15:20–37; Luuk. 23:33–46; Joh. 19:16–37; 1. Nefi 19:10; 2. Nefi 6:9; 10:3, 5; 25:13; Moosia 3:9; 15:7

  Crucifixion, The
 31. Jeesuksen hautaaminen

  Jes. 53:9; Matt. 27:57–61; Joh. 19:38–42

  Burial of Christ, The
 32. Maria ja ylösnoussut Jeesus Kristus

  Jes. 25:8; Joh. 20:10–18

  Why weepest thou
 33. Jeesus näyttää haavansa

  Luuk. 24:33–43; Joh. 20:19–20

  Behold My Hands and Feet
 34. Menkää siis

  Matt. 28:16–20; Mark. 16:14–20; OL 31:3–5

  Go Ye Therefore, and Teach All Nations
 35. Jeesuksen taivaaseenastuminen

  Ap. t. 1:9–11

  Ascension, The
 36. Stefanos näkee Jeesuksen Jumalan oikealla puolella

  Ap. t. 7:54–60

  I See the Son of Man Standing on the Right Hand of God
 37. Jeesus kantaa eksynyttä karitsaa

  Luuk. 15:4–7; Joh. 10:11–16; Alma 5:37–42

  Lost lamb, The
 38. Jeesus ovella

  Ilm. 3:20

  Jesus knocking at the door
 39. Toinen tuleminen

  Matt. 16:27; 24:30–31; 25:31; OL 45:44–45; 133:19, 44–52; JS–M 1:1, 36–40

  The Second Coming, by Harry Anderson