2022
Chọn để Hướng Về Phần Thuộc Linh
Tháng Chín năm 2022


“Chọn để Hướng Về Phần Thuộc Linh,” Liahona, tháng Chín năm 2022.

Chọn để Hướng Về Phần Thuộc Linh

Việc duy trì sự tiến triển về mặt thuộc linh của chúng ta trên hành trình phúc âm cũng giống như đạp xe đạp—cả hai đều đòi hỏi nỗ lực chăm chỉ.

Hình Ảnh
chiếc xe đạp

Tranh do Dilleen Marsh minh họa

Đối phó với thay đổi và biết điều cần làm trong những lúc khó khăn là một trong các phước lành phi thường của việc là một tín hữu trung tín trong Giáo Hội của Chúa. Ân tứ Đức Thánh Linh là đặc ân để nhận được sự hướng dẫn và soi dẫn liên tục khi chúng ta tiếp tục trung tín.

Sự Sống, Bình An, Hướng Dẫn, và Bảo Vệ

Sứ Đồ Phao Lô đã nói: “Chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an” (Rô Ma 8:6; xin xem thêm câu 5).

Việc chọn để hướng về phần thuộc linh bằng cách sống xứng đáng với sự thuyết phục dịu dàng của Đức Thánh Linh sẽ giúp anh chị em đưa ra quyết định và bảo vệ anh chị em khỏi những mối nguy hiểm về thể chất và thuộc linh. Qua Đức Thánh Linh, anh chị em có thể nhận được các ân tứ của Thánh Linh vì lợi ích của anh chị em và lợi ích của những người mà anh chị em thương yêu và phục vụ. Sự giao tiếp của Ngài với phần thuộc linh của anh chị em chắc chắn hơn bất kỳ sự giao tiếp nào mà anh chị em nhận được qua các giác quan tự nhiên của mình.

Làm thế nào anh chị em có thể sống hướng về phần thuộc linh và nhận được nhiều hướng dẫn hơn từ Đức Thánh Linh?

1. Hòa hợp với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi.

Khi hòa hợp với Cha Thiên Thượng, chúng ta được đồng hành với Thánh Linh của Ngài. Khi đặt sự hòa hợp đó làm ưu tiên trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ đến gần Ngài và Vị Nam Tử của Ngài, “Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng mà Ngài đã sai đến” (Giáo Lý và Giao Ước 132:24).

2. Yêu mến Thượng Đế.

Việc yêu mến Cha Thiên Thượng và vun đắp mối quan hệ với Ngài qua sự cầu nguyện sẽ giúp tấm lòng và tâm trí chúng ta luôn hướng về Ngài.

Sứ Đồ Giăng, với chứng ngôn của ông về tình thương yêu của Thượng Đế dành cho chúng ta và với lời chứng cá nhân của ông về Chúa Giê Su Ky Tô, đã bác bỏ niềm tin sai lầm rằng sự cứu rỗi có thể đạt được bằng những phương tiện khác ngoài đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Giăng đã mời độc giả của ông trải nghiệm niềm vui của việc được hòa hợp với Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử (xin xem 1 Giăng 1:3). Ông nói thêm:

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. …

“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:15, 17).

Trong cuộc sống này, chúng ta có thể cảm nhận tình thương yêu của Thượng Đế qua sự đồng hành của Thánh Linh Ngài. Khi chúng ta thực hiện ý muốn của Cha Thiên Thượng và cố gắng ở lại trên con đường dẫn chúng ta đến với Ngài, thì Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn chúng ta.1

3. Ghi nhớ điều mà Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta.

Hình Ảnh
em thiếu niên chuyền Tiệc Thánh

Lời hứa trong cả hai lời cầu nguyện Tiệc Thánh là “để họ [những người dự phần] có thể … được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ” (Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79). Chúng ta dự phần Tiệc Thánh hằng tuần bởi vì chúng ta muốn bảo vệ và nuôi dưỡng phần thuộc linh của mình.

Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy rằng: “Khi chúng ta tránh xa những điều thế tục, chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng và dễ dàng được Thánh Linh của Ngài hướng dẫn hơn. Chúng ta gọi chất lượng cuộc sống này là nếp sống thuộc linh.” Chủ Tịch Oaks nói thêm: “Cách chúng ta giải thích những kinh nghiệm của mình cũng là một chức năng trong mức độ nếp sống thuộc linh của chúng ta. … Chúng ta, những người có chứng ngôn về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, nên giải thích những kinh nghiệm của mình theo cách chúng ta hiểu biết về mục đích cuộc sống, sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi, và vận mệnh vĩnh cửu của con cái của Thượng Đế.”2

4. Nhận ra những điều thuộc linh.

Tôi chứng thực rằng nếp sống thuộc linh là phước lành của việc chúng ta nỗ lực kiên định. Khi cố gắng học hỏi và tuân theo các thúc giục của Thánh Linh, chúng ta có thể phân biệt dễ dàng hơn giữa những điều thuộc về Thượng Đế và những điều thuộc về thế gian.

Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Giống như việc lặp đi lặp lại và nỗ lực kiên định là cần thiết để gia tăng sức mạnh thể chất và tinh thần, thì những vấn đề về mặt thuộc linh cũng tương tự như vậy.”3

Phát Triển Nếp Sống Thuộc Linh Của Anh Chị Em

Nhờ tầm nhìn xa của các vị lãnh đạo Giáo Hội, chúng ta có nhiều công cụ tuyệt vời để hỗ trợ chúng ta trong việc củng cố nếp sống thuộc linh của mình. Hãy nghĩ về sự phát triển của ứng dụng Thư Viện Phúc Âm cho phép quyền năng của thánh thư và sự học hỏi phúc âm thực sự luôn ở trong túi của anh chị em. Hãy nghĩ về các thay đổi liên quan đến việc phục sự mà khuyến khích việc sử dụng công nghệ khi chúng ta tìm đến người khác. Hãy xem xét phương pháp học tập đặt trọng tâm vào gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ và giáo trình Hãy Đến Mà Theo Ta, mà có thể nâng cao nếp sống thuộc linh của chúng ta dù chúng ta ở đâu.

Chúng ta không cần phải tự cách ly về mặt thuộc linh khi mà đã có tất cả các nguồn tài liệu này! Chúng ta có thể làm việc cùng nhau, lựa chọn mọi cơ hội để hướng về phần thuộc linh, khuyến khích sự sống và sự bình an, và có ý thức để biến nếp sống thuộc linh thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Thánh thư đã dạy rằng: “Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, [và] tiết độ” (Ga La Ti 5:22–23).

Lập và Tuân Giữ Các Mục Tiêu Thuộc Linh

Một người hướng về phần thuộc linh cố gắng củng cố nếp sống thuộc linh của mình và, khi đặt ra mục tiêu, thường hỏi: “Những mục tiêu của tôi có chú ý đầy đủ đến các nhu cầu thuộc linh của tôi không?”

Một người hướng về phần thuộc linh cố gắng biết cách tuân theo các thúc giục về mặt thuộc linh và sau đó hành động theo các thúc giục đó. Do đó, việc đặt ra mục tiêu để phát triển về mặt thuộc linh là thiết yếu.

Annie, đứa cháu gái năm tuổi của chúng tôi, đặt mục tiêu để tập xe đạp. Con bé tập luyện và nắm bắt rất nhanh, nên cha mẹ của con bé đưa nó đi đạp xe cùng với gia đình.

Trong lúc họ đạp xe, mẹ của Annie thể hiện sự ngạc nhiên khi Annie rất giỏi khi đạp xe lên dốc và băng qua một cây cầu. Annie chia sẻ bí mật về sự thành công của nó: “Mẹ ơi, con chỉ cần giữ chặt, và cứ tiếp tục đạp thôi.”

Chúng ta cần phải làm như vậy. Chính việc tiếp tục nhấn bàn đạp giúp chúng ta giữ thăng bằng. Những hành động đơn giản hằng ngày là cầu nguyện, học thánh thư, và vâng theo lời khuyên dạy từ vị tiên tri giúp cho nếp sống thuộc linh của chúng ta tiếp tục tiến triển mặc cho những con dốc, những cơn đại dịch, và những thay đổi trong cuộc sống.

Hình Ảnh
gia đình cùng nhau đọc thánh thư

Chủ Tịch Russell M. Nelson từng nói: “Khi ước muốn lớn nhất của anh chị em là để cho Thượng Đế ngự trị, trở thành một phần của Y Sơ Ra Ên, thì nhiều quyết định sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, có nhiều vấn đề trở thành không quan trọng! … Anh chị em biết điều anh chị em muốn đạt được. Anh chị em biết con người mà anh chị em thực sự muốn trở thành.”4

Khi tập trung vào những điều thực sự quan trọng, anh chị em sẽ thấy rằng quá trình củng cố nếp sống thuộc linh và việc hướng về phần thuộc linh có thể trở nên đơn giản, mặc dù nó đòi hỏi nỗ lực và sự cần mẫn. Vậy, hãy giữ chặt và cứ tiếp tục đạp xe!

Nuôi Dưỡng Quả Cầu Liahona Thuộc Linh Của Anh Chị Em

Anh chị em bị nhiều tiếng nói của thế gian thúc đẩy, chọc phá, và lôi kéo theo quá nhiều hướng đến nỗi đôi lúc anh chị em có thể cảm thấy do dự không biết mình phải đi hướng nào. Hãy nhớ rằng quả cầu Liahona thuộc linh của anh chị em làm việc hiệu quả nhất khi anh chị em phân biệt giữa tiếng nói của Thánh Linh với những tiếng nói của thế gian.

Đức Thánh Linh bình tĩnh, sáng suốt, và an ủi. Ngài ban cho những hướng dẫn cụ thể để mang lại cho anh chị em bình an và hy vọng. Đức Thánh Linh làm việc trong sự hợp nhất hoàn hảo với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, làm tròn nhiều vai trò để giúp anh chị em sống ngay chính và tiếp nhận các phước lành của phúc âm.

Chủ Tịch Nelson đã nói: “Nguồn sức mạnh thuộc linh tột cùng chính là Thượng Đế Đức Chúa Cha”. “Vị sứ giả mang lại sức mạnh này chính là Đức Thánh Linh. Sức mạnh này khác với điện năng. Một thiết bị điện tiêu thụ điện năng. Việc sử dụng sức mạnh này bổ sung cho sức mạnh của chúng ta. Trong khi điện năng chỉ có thể được dùng trong những khoảng thời gian nhất định, sức mạnh thuộc linh có thể được dùng cho suốt thời tại thế và thời vĩnh cửu!”5

Để hướng về phần thuộc linh, giữ chặt, cứ tiếp tục đạp xe, và đặt ra các mục tiêu thuộc linh. Hãy sử dụng nhiều nguồn tài liệu sẵn có cho anh chị em để củng cố phần thuộc linh.

Tôi làm chứng rằng việc hướng về phần thuộc linh thực sự là sự sống và bình an (xin xem 2 Nê Phi 9:39), rằng chất lượng cuộc sống của chúng ta cải thiện khi chúng ta hòa hợp với Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, và rằng Thượng Đế thương yêu chúng ta và quan tâm đến chúng ta và các nhu cầu của chúng ta.

Từ một bài nói chuyện trong buổi họp đặc biệt, “To Be Spiritually Minded Is Life and Peace,” được đưa ra tại trường Brigham Young University vào ngày 9 tháng Hai năm 2021. Để tham khảo trọn vẹn bài nói chuyện, hãy vào trang mạng speeches.byu.edu.

Ghi Chú

  1. Anh Cả Bruce R. McConkie (1915–1985) đã dạy: “Việc có được sự đồng hành của Chúa trong cuộc sống này chính là việc tận hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh của Ngài” (Doctrinal New Testament Commentary [năm 1973], 3:374).

  2. Dallin H. Oaks, “Spirituality,” Ensign, tháng Mười Một năm 1985, trang 61.

  3. Quentin L. Cook, “Những Nền Tảng của Đức Tin,” Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 129.

  4. Russell M. Nelson, “Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 94.

  5. Russell M. Nelson, “Protect the Spiritual Power Line,” Ensign, tháng Mười Một năm 1984, trang 31.