2015
Mūsu lappuse
2015. gada oktobris


Mūsu lappuse

Attēls
Product Shot from October 2015 Liahona
Attēls
Child's art depicting sister missionaries standing by a meetinghouse.

Māsas misionāres, Abrila S., 9 gadi, Meksika

Attēls
"Four boys from the same ward in Argentina were baptized on the same day. Their bishop (center) stands with them." A missionary and other men are also in the group.

Četri zēni no vienas bīskapijas Argentīnā tika kristīti vienā dienā. Viņu bīskaps (centrā) stāv kopā ar viņiem.

Attēls
Child's art depicting the Freiberg Germany Temple.

Mans brālis un ģimenes draugs saņēma savus misijas aicinājumus. Mēs braucām astoņas stundas uz Freibergas templi Vācijā, lai viņi varētu saņemt savus tempļa dāvinājumus.

Mēs palikām tur piecas dienas, lai mana ģimene varētu paveikt daudz tempļa darba. Tempļa apkārtnē ir viesu nams ģimenēm. Es kopā ar vēl dažiem bērniem palīdzēju dārzniekam, un viņš mums iedeva saldējumu. Mums bija ļoti jautri.

Es ar nepacietību gaidu nākamo gadu, kad man būs 12 gadi un es varēšu izpildīt kristīšanos templī.

Alicka S., 11 gadi, Slovākija

Attēls
photo of Nisha J

Pateicos Tev, Dievs,

Par gaismu pateicos Tev, Dievs,

Jo spīd tā nakti un dien’.

Par kokiem, Dievs, Tev pateicos,

Kas aiztur vējus — spēcīgos.

Mana pateicība Tev, Dievs, nav vārdos izsakāma,

Taču no sirds zinu, ka Tevis radīta ir dzīve — mana.

Un, lai gan mans dzīves ceļš ne vienmēr ir viegls,

Kamēr vien esmu dzīvs, esmu pateicīgs.

Nišja Dž., 10 gadi, Palau Republika

Drukāt