Yleiskonferenssi
Kymmenykset – taivaan ikkunat avautuvat
Lokakuun 2023 yleiskonferenssi


Kymmenykset – taivaan ikkunat avautuvat

Taivaan ikkunat avautuvat monin tavoin. Luottakaa Herran aikatauluun. Siunaukset tulevat aina.

Ollessani hiljattain Etelä-Amerikassa veli Roger Parra Venezuelasta kertoi minulle seuraavan kokemuksen:

”Vuonna 2019 Venezuelaa ravistelivat ongelmat, jotka aiheuttivat viiden päivän sähkökatkon.

Kaduilla vallitsi kaaos ja anarkia, eikä monilla epätoivoisilla ihmisillä ollut tarpeeksi ruokaa.

Jotkut alkoivat ryöstää elintarvikeliikkeitä ja tuhosivat kaiken tieltään.

Pienen leipomon omistajana olin hyvin huolissani liikeyrityksestämme. Perheenä päätimme lahjoittaa kaiken leipomossamme olevan ruoan sitä tarvitseville ihmisille.

Eräänä hyvin synkeänä yönä mellakoita oli kaikkialla. Ainoa huoleni oli rakkaan vaimoni ja lasteni turvallisuus.

Aamunkoitteessa menin leipomoomme. Valitettavasti ryöstelijät olivat tuhonneet kaikki läheiset elintarvikeliikkeet, mutta suureksi hämmästyksekseni leipomomme oli aivan kunnossa. Mitään ei ollut tuhottu. Kiitin nöyrästi taivaallista Isääni.

Kun saavuin kotiin, kerroin perheelleni Jumalan siunauksesta ja varjeluksesta.

He olivat kaikki hyvin kiitollisia!

Vanhin poikani Rogelio, joka oli vasta 12-vuotias, sanoi: ’Isä! Tiedän, miksi leipomoamme suojeltiin. Sinä ja äiti maksatte aina kymmenykset.’”

Veli Parra sanoi lopuksi: ”Mieleeni tulivat Malakian sanat. ’Minä nuhtelen syöjää teidän tähtenne, eikä se tuhoa teidän maanne hedelmää’ [3. Nefi 24:11]. Polvistuimme ja kiitollisuutta tuntien kiitimme taivaallista Isäämme Hänen antamastaan ihmeestä.”1

Kuva
Parran perhe.

Koetelkaa minua tällä tavalla

Kaikki, mitä meillä on ja mitä olemme, tulee Jumalalta. Kristuksen opetuslapsina me jaamme niistä auliisti lähipiirissämme oleville.

Kaikesta siitä, mitä Herra antaa meille, Hän on pyytänyt meitä palauttamaan Hänelle ja Hänen valtakunnalleen maan päällä kymmenen prosenttia tuloistamme. Hän on luvannut meille, että kun maksamme rehelliset kymmenykset, Hän avaa ”taivaan ikkunat ja [vuodattaa] siunausta, niin ettei ole kylliksi tilaa ottaa sitä vastaan”2. Hän on luvannut meille, että Hän suojelee meitä pahalta.3 Nämä lupaukset ovat niin varmoja4, että Herra julistaa: ”Koetelkaa minua tällä tavalla”5 – lause, jota ei löydy mistään muualta pyhistä kirjoituksista, paitsi lainattaessa Malakiaa.

Taivaan ikkunat avautuvat monin tavoin. Jotkin siunaukset ovat ajallisia, mutta monet ovat hengellisiä. Jotkin ovat hienovaraisia ja jäävät helposti huomaamatta. Luottakaa Herran aikatauluun. Siunaukset tulevat aina.

Suremme niiden kanssa, joilla on vaikeuksia huolehtia elämän perustarpeista. Kirkko on äskettäin lahjoittanut 54 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joilla autetaan haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja äitejä eri puolilla maailmaa.6 Ja kuukausittaisten paastouhrilahjoitustenne avulla hyvät piispamme auttavat joka viikko tuhansia, jotka tarvitsevat tilapäisesti apua saadakseen ruokaa pöytäänsä, vaatteita ylleen sekä suojaa päänsä päälle. Ainoa pysyvä ratkaisu tämän maailman köyhyyteen on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi.7

Uskon asia

Apostoli Paavali varoitti, että ihmisten viisaus käsittää ihmisten asioita, mutta sen on vaikea käsittää Jumalan asioita.8 Maailma puhuu kymmenyksistä rahojemme kannalta, mutta kymmenysten pyhässä laissa on kysymys ennen kaikkea uskostamme. Rehellisyys kymmenysten maksamisessa on yksi tapa osoittaa halukkuutemme asettaa Herra etusijalle elämässämme, omien huoliemme ja etujemme edelle. Lupaan teille, että kun luotatte Herraan, taivaan siunaukset seuraavat.

Jeesus käski: ”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.”9 Ylösnoussut Vapahtaja pyysi nefiläisiä kirjoittamaan aikakirjaansa Hänen lupauksensa, jotka ovat Malakian kirjassa.10 Meidän aikanamme Herra vahvisti uudelleen kymmenysten jumalallisen lain julistaen: ”Tämä olkoon kansani kymmenysten alku. Ja [he] maksakoot yhden kymmenesosan kaikista tuloistaan vuosittain; ja tämä olkoon pysyvä laki heille ikuisesti.”11

Herra ohjasi selkeästi, kuinka kymmenykset tulee maksaa, sanoen: ”Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon”12, eli tuokaa kymmenykset Hänen palautettuun valtakuntaansa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.13 Hän määräsi, että näiden pyhien kymmenysten käyttöä pohtisi rukoillen ensimmäisen presidenttikunnan, kahdentoista apostolin koorumin ja johtavan piispakunnan neuvosto ”sekä minun oma ääneni heille”14.

Herran pyhiä varoja

Nämä pyhät varat eivät kuulu kirkon johtajille. Ne kuuluvat Herralle. Hänen palvelijansa ovat tarkoin tietoisia siitä, että heidän taloudenhoitotehtävänsä on pyhä.

Presidentti Gordon B. Hinckley kertoi tämän lapsuuden kokemuksen: ”Kun olin pieni, esitin isälleni kysymyksen – – kirkon varojen käytöstä. Hän muistutti minua siitä, että minulla on Jumalan antama velvoite maksaa kymmenykset ja uhrilahjat. Kun teen niin, [isäni sanoi,] se, mitä annan, ei ole enää minun. Se kuuluu Herralle, jolle minä sen pyhitän.” Hänen isänsä lisäsi: ”Siitä, mitä kirkon johtajat sillä tekevät, ei [sinun, Gordon,] tarvitse kantaa huolta. He ovat vastuussa Herralle, joka vaatii heidät tilille.”15

Tunnemme syvästi sen painon, että olemme ”vastuussa Herralle”.

Anteliaat kymmenyksenne ja lahjoituksenne

Anteliaat kymmenykset ja lahjoitukset, joita olette pyhittäneet Herralle, mahdollistivat viime vuonna sen, että yli miljardi Yhdysvaltain dollaria käytettiin siunaamaan avun tarpeessa olevia.16

Meillä on merkittävä vastuu viedä palautettu evankeliumi kaikkialle maailmaan, ja meillä on enemmän kuin 71 000 lähetyssaarnaajaa palvelemassa 414 lähetyskentällä.17 Kymmenystenne ja lahjoitustenne ansiosta lähetyssaarnaajat voivat palvella riippumatta perheensä taloudellisesta tilanteesta.

Temppeleitä rakennetaan eri puolille maailmaa ennennäkemättömän paljon. Tällä hetkellä 177 temppeliä on toiminnassa, 59 on parhaillaan rakenteilla tai peruskorjauksessa ja 79 muuta on suunnitteilla.18 Kymmenystenne ansiosta temppelin siunaukset voivat ulottua paikkoihin, jotka vain Herra on voinut ennalta nähdä.

Yli 30 000 seurakuntaa toimii tuhansissa kappeleissa ja muissa tiloissa 195 maassa ja territoriossa.19 Uskollisten kymmenystenne ansiosta kirkkoa vakiinnutetaan kaukaisissa paikoissa, joissa ette ehkä koskaan tule käymään, vanhurskaiden pyhien keskuudessa, joita ette ehkä koskaan tule tuntemaan.

Kirkko ylläpitää nykyään viittä korkeakoulutason oppilaitosta.20 Niissä opiskelee yli 145 000 opiskelijaa. Joka viikko opetusta annetaan 110 000 seminaari- ja instituuttiluokassamme.21

Nämä siunaukset ja hyvin monet muutkin tulevat suurelta osin nuorilta ja vanhoilta, joita on kaikenlaisissa taloudellisissa olosuhteissa ja jotka maksavat rehelliset kymmenykset.

Kymmenysten jumalallisen lain hengellistä voimaa ei mitata maksetulla rahamäärällä, sillä Herra käskee sekä vauraita että köyhiä lahjoittamaan kymmenen prosenttia tuloistaan.22 Voima tulee siitä, että luotamme Herraan.23

Herran entistä suuremmat runsaudet, jotka ovat tulleet teidän anteliaiden kymmenystenne kautta, ovat vahvistaneet kirkon varantoja ja tarjonneet mahdollisuuksia edistää Herran työtä enemmän kuin mitä olemme tähän mennessä kokeneet. Herra tietää kaiken, ja aikanaan me näemme Hänen pyhien tarkoitustensa täyttyvän.24

Siunaukset tulevat monin tavoin

Kymmenysten siunaukset tulevat monin tavoin. Vuonna 1998 olin silloisen vanhin Henry B. Eyringin mukana suuressa kirkon kokouksessa Utahin alueella, joka tunnetaan nykyään nimellä Silicon Slopes ja joka on innovatiivisen korkean teknologian keskittymä. Se oli kasvavan vaurauden aikaa, ja vanhin Eyring varoitti pyhiä vertailemasta sitä, mitä heillä oli, muihin ja haluamasta enemmän. Tulen aina muistamaan hänen lupauksensa, että kun he maksaisivat rehelliset kymmenykset, heidän halunsa saada enemmän aineellista omaisuutta vähenisi. Kahden vuoden kuluessa teknologiakupla puhkesi. Monet menettivät työpaikkansa, ja yrityksillä oli vaikeuksia tuona taloudellisen sopeutumisen aikana. Niitä, jotka noudattivat vanhin Eyringin neuvoa, siunattiin.

Hänen lupauksensa muistutti minua eräästä toisesta kokemuksesta. Tapasin 12-vuotiaan Charlotte Hlimin lähellä Carcassonnea Ranskassa vuonna 1990 palvellessani lähetysjohtajana. Hlimit olivat uskollinen perhe. He asuivat kerrostaloasunnossa kahdeksan lapsen kanssa. Heillä oli seinällä kuva Vapahtajasta ja profeetasta. Puhuttelussa patriarkallisen siunauksen saamista varten kysyin Charlottelta, maksoiko hän rehelliset kymmenykset. Hän vastasi: ”Kyllä, lähetysjohtaja Andersen. Äiti on opettanut minulle, että kymmenysten maksamisesta koituu meille ajallisia siunauksia ja hengellisiä siunauksia. Äiti on opettanut minulle, että jos maksamme aina kymmenykset, meiltä ei puutu mitään. Ja lähetysjohtaja Andersen, meiltä ei puutu mitään.”

Kuva
Hlimin perhe.

Charlotte, nykyään 45-vuotias ja sinetöity temppelissä, antoi minulle luvan kertoa hänen tarinansa ja totesi: ”Todistukseni kymmenyksistä oli silloin hyvin todellinen, ja se on vieläkin vahvempi nyt. – – Olen syvästi kiitollinen tästä käskystä. Kun elän sen mukaan, minua siunataan edelleen ylenpalttisesti.”25

Jonakin päivänä meistä jokainen päättää maanpäällisen taipaleensa. 25 vuotta sitten, vain muutama päivä ennen kuin anoppini Martha Williams kuoli syöpään, hän sai postissa pienen sekin. Hän pyysi heti vaimoltani Kathylta omaa sekkivihkoaan maksaakseen kymmenykset. Koska Kathyn äiti oli niin heikossa kunnossa, että hän pystyi tuskin kirjoittamaan, Kathy kysyi, voisiko hän kirjoittaa sekin tämän puolesta. Hänen äitinsä vastasi: ”Ei, Kathy. Haluan tehdä sen itse.” Ja sitten hän lisäsi hiljaa: ”Haluan, että asiani ovat kunnossa Herran edessä.” Yksi viimeisistä asioista, jonka Kathy teki äitinsä puolesta, oli antaa tämän kymmenyskuori piispalle.

Jumalan tärkeää työtä

Veljeni ja sisareni, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tullut ”pois hämärästä”26, ja se tuo merkittäviä siunauksia kaikkialle maailmaan. On niitä, jotka kannustavat meitä eteenpäin, ja niitä, jotka eivät. Olen ajatellut viisaan Gamalielin sanoja. Kuullessaan apostoli Pietarin ja apostoli Johanneksen tekemistä ihmeteoista hän varoitti neuvostoa Jerusalemissa:

”Antakaa [näiden miesten] olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään.

Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan?”27

Te ja minä olemme osa Jumalan tärkeää työtä maan päällä. Se ei kukistu itsestään vaan jatkaa kulkua kautta maailman valmistaen tietä Vapahtajan paluuta varten. Todistan presidentti Russell M. Nelsonin sanojen olevan totta: ”Tulevina päivinä tulemme näkemään Vapahtajan voiman suurimpia ilmentymiä, mitä maailma on koskaan nähnyt. Tämän hetken ja sen hetken välisenä aikana, jolloin Hän palaa – –, Hän antaa uskoville lukemattomia etuoikeuksia, siunauksia ja ihmeitä.”28

Tämä on todistukseni. Jeesus on Kristus. Tämä on Hänen pyhää työtään. Hän tulee jälleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Henkilökohtainen kirjeenvaihto Roger Parran kanssa, 4. elokuuta 2023.

 2. 3. Nefi 24:10.

 3. Ks. Mal. 3:11. Vanhin Jeffrey R. Holland on sanonut: ”Omassa elämässäni olen esimerkiksi nähnyt sen Jumalan lupauksen toteutuvan, että Hän karkottaa tuhoojan minun tähteni [ks. Mal. 3:11]. Tuota pahalta varjeltumisen siunausta on vuodatettu minun ja rakkaitteni päälle suuremmassa määrin kuin mistä pystyn koskaan kylliksi kiittämään. Mutta uskon, että tuo jumalallinen suojelus on tullut ainakin osaksi sen tähden, että olemme yksilöinä ja perheenä päättäväisesti maksaneet kymmenykset.” (”Kuin vehmas puutarha”, Liahona, tammikuu 2002, s. 38.)

 4. Herra avaa taivaan ikkunat meidän tarpeidemme eikä meidän pyyteidemme mukaan. Jos maksamme kymmenykset rikastuaksemme, maksamme väärästä syystä. – – Antajalle koituva siunaus [ei] ehkä aina tule taloudellisena tai aineellisena hyötynä.” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 657.)

 5. Mal. 3:10; 3. Nefi 24:10.

 6. Ks. ”The Church of Jesus Christ Is Helping Alleviate Global Malnutrition”, 11. elokuuta 2023, newsroom.churchofjesuschrist.org; ks. myös ”How the Church of Jesus Christ and UNICEF Are Keeping Mothers and Children Healthy and Safe”, 17. elokuuta 2023, newsroom.churchofjesuschrist.org.

 7. ”Ja Herra kutsui kansaansa Siioniksi, koska sillä oli yksi sydän ja yksi mieli ja se asui vanhurskaudessa; eikä sen keskuudessa ollut köyhiä” (Moos. 7:18).

 8. Ks. 1. Kor. 2:14. Ihmisen logiikka ei aina käy yhteen Jumalan viisauden kanssa. Malakian aikaan monet olivat etääntyneet Herrasta. Herra pyysi hartaasti liittokansaansa: ”Kääntykää minun puoleeni, niin minäkin käännyn teidän puoleenne.” Tätä lempeää kutsua seuraa syvällisen tärkeä kysymys meille jokaiselle: ”Mutta te kysytte: ’Mitä väärää me sitten olemme tehneet?’” (Mal. 3:7.) Eli toisin sanoen: ”Mitä minun pitää muuttaa? Kuinka pääsen lähemmäksi Sinua?” Herra vastaa opettamalla kymmenysten tärkeyttä – ei pelkästään taloudellisena lakina vaan konkreettisena tapana kääntää sydämemme halut Hänen puoleensa.

  Olemme havainneet tämän omassa perheessämme. Kathyn äiti liittyi kirkkoon 22-vuotiaana. Martha ja Bernard Williams kävivät kirkossa lyhyen aikaa, mutta muutettuaan toiseen osavaltioon heistä tuli vähemmän aktiivisia. Bernard sai sotilaskomennuksen ulkomaille, ja Martha muutti asumaan Tampaan Floridaan, jossa hän otti vastaan ystävällisen kutsun asua tätinsä ja tämän miehen luona, jotka vastustivat kirkkoa. Martha Williams asui hyvin vaatimattomissa oloissa, odotti ensimmäistä lastaan eikä käynyt kirkossa, mutta hän teki päätöksen alkaa lähettää kymmenyssekin piispalle. Myöhemmin elämässään, kun häneltä kysyttiin miksi, hän sanoi muistaneensa jotakin, mitä lähetyssaarnaajat olivat opettaneet hänelle kymmenyksistä ja Jumalan siunauksista: ”Tarvitsimme kipeästi Jumalan siunauksia elämäämme, ja niinpä aloin lähettää kymmenyssekkimme piispalle.” Martha ja Bernard Williams palasivat kirkkoon. Heidän suurin siunauksensa – kuutta sukupolvea on siunattu Marthan päätettyä maksaa kymmenykset, kun hänellä ei ollut muuta kuin usko Jumalaan ja toivo Hänen lupauksistaan.

 9. Matt. 22:21.

 10. Ks. 3. Nefi 24.

 11. OL 119:3–4. ”Kymmenykset ovat lahjoitus, jossa ihminen antaa kymmenesosan tuloistaan Jumalan kirkolle (ks. OL 119:3–4). Kaikkien jäsenten, joilla on tuloja, tulee maksaa kymmenykset.” (Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, 34.3.1, Evankeliumiaiheinen kirjasto.)

 12. 3. Nefi 24:10.

 13. ”Me maksamme kymmenykset, kuten Vapahtaja opetti, tuomalla kymmenykset ’aarrekammioon’ [Mal. 3:10; 3. Nefi 24:10]. Me teemme tämän maksamalla kymmenykset piispallemme tai seurakunnanjohtajallemme. Me emme maksa kymmenyksiämme lahjoittamalla varoja hyväntekeväisyysjärjestöille, joita suosimme. Hyväntekeväisyysjärjestöille tekemämme lahjoitukset me maksamme omista varoistamme, emme kymmenyksistä, jotka meitä on käsketty maksamaan Herran varastohuoneeseen.” (Ks. Dallin H. Oaks, ”Kymmenykset”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 36.)

 14. OL 120:1.

 15. Gordon B. Hinckley, ”Rise to a Larger Vision of the Work”, Ensign, toukokuu 1990, s. 97.

 16. Ks. ”The 2022 Report on How the Church of Jesus Christ Cared for Those in Need”, 22. maaliskuuta 2023, newsroom.churchofjesuschrist.org.

 17. Saatu sähköpostitse lähetysosastolta, 14. syyskuuta 2023.

 18. Ks. ”Temppeliluettelo”, churchofjesuschrist.org/temples/list.

 19. Saatu sähköpostitse jäsen- ja tilasto-osastolta, 28. heinäkuuta 2023.

 20. Tähän kuuluvat Brigham Youngin yliopisto, Brigham Youngin yliopisto – Idaho, Brigham Youngin yliopisto – Havaiji, Ensign College ja BYU–Pathway Worldwide.

 21. Saatu sähköpostitse seminaareilta ja instituuteilta, 28. heinäkuuta 2023.

 22. Ks. Yleiskäsikirja, 34.3.1.

 23. Presidentti Dallin H. Oaks on kertonut tämän Herraan luottamisesta: ”Leskiäitini elätti kolme pientä lastaan opettajan [niukalla] palkalla. – – Kysyin äidiltä, miksi hän maksoi niin suuren osan palkastaan kymmenyksinä. En ole koskaan unohtanut hänen selitystään: ’Dallin, on ehkä ihmisiä, jotka voivat tulla toimeen maksamatta kymmenyksiä, mutta me emme voi. Herra päätti ottaa isäsi pois ja jättää minut kasvattamaan teidät lapset. En voi tehdä sitä ilman Herran siunauksia, ja minä saan ne siunaukset maksamalla rehelliset kymmenykset.’” (”Kymmenykset”, s. 34–35.)

 24. ”Jotta minun sallimukseni kautta, huolimatta ahdingosta, joka laskeutuu teidän päällenne, kirkko voi pysyä riippumattomana kaikista muista luoduista selestisen maailman alapuolella” (OL 78:14).

 25. Henkilökohtainen kirjeenvaihto Charlotte Hlimi Martinin kanssa, 30. elokuuta 2023.

 26. OL 1:30.

 27. Ap. t. 5:38–39.

 28. Russell M. Nelson, ”Maailman voittaminen ja levon löytäminen”, Liahona, marraskuu 2022, s. 95.

Tulosta