Yleiskonferenssi
Me haluaisimme tavata Jeesuksen
Lokakuun 2023 yleiskonferenssi


Me haluaisimme tavata Jeesuksen

Me haluamme nähdä Jeesuksen sellaisena kuin Hän on ja tuntea Hänen rakkautensa.

Kasvosokeus

Eräänä päivänä keväällä 1945 nuori mies heräsi sotilassairaalassa. Onneksi hän oli elossa – häntä oli ammuttu aivan korvan taakse, mutta lääkärit olivat leikanneet hänet, ja hän pystyi nyt liikkumaan ja puhumaan normaalisti.

Murheellista kyllä, luoti oli vahingoittanut sitä osaa hänen aivoistaan, joka tunnisti kasvot. Nyt hän katsoi vaimoaan ilman tunnistamisen häivää. Hän ei osannut tunnistaa omaa äitiään. Jopa kasvot peilissä olivat hänelle vieraat – hän ei pystynyt erottamaan, oliko kyseessä mies vai nainen.1

Hänestä oli tullut kasvosokea – tila, joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin.2

Vaikeasti kasvosokea ihminen pyrkii tunnistamaan muita ihmisiä muistisääntöjen avulla – muistisääntö, jonka avulla tunnistaa tyttären tämän pisamien muodostaman kuvion perusteella tai ystävän tämän laahustavista askelista.

Kasvuvuosina

Tässä on toinen kertomus, omakohtaisempi: Pienenä poikana näin äitini usein sääntöjen laatijana. Hän päätti, milloin sai leikkiä ja milloin piti mennä nukkumaan tai – mikä vielä pahempaa – kitkeä rikkaruohoja pihalla.

Ilmiselvästi äiti rakasti minua. Mutta liian usein ja häpeäkseni näin hänen olevan vain ”se, jota on toteltava”.

Vasta vuosia myöhemmin aloin nähdä äidin todellisena henkilönä. Minua nolottaa, etten koskaan oikeastaan huomannut hänen uhrautumistaan tai miettinyt, miksi hän käytti vuosien ajan aina vain kahta samaa vanhaa hametta (kun minä sain aina uudet kouluvaatteet) tai miksi hän oli päivän päättyessä niin väsynyt ja halusi innokkaasti minun menevän aikaisin nukkumaan.

Saatamme olla kasvosokeita

Ehkä olette huomanneet, että nämä kaksi tarinaa ovat oikeastaan yksi tarina – liian monta vuotta olin itse asiassa kasvosokea. En nähnyt äitiäni oikeana ihmisenä. Näin hänen sääntönsä, mutta en nähnyt niissä hänen rakkauttaan.

Kerron teille nämä kaksi kertomusta tehdäkseni yhden asian selväksi: oletan, että tunnette jonkun (ehkä te itse olette joku), joka kärsii eräänlaisesta hengellisestä kasvosokeudesta.

Teidän saattaa olla vaikea nähdä Jumala rakastavana Isänä. Saatatte katsoa kohti taivasta, mutta ette näe rakkauden ja armon kasvoja vaan sääntöjen tiheikön, jonka läpi teidän on kuljettava eteenpäin. Kenties uskotte, että Jumala hallitsee taivaissaan, puhuu profeettojensa välityksellä ja rakastaa siskoanne, mutta te mietitte salaa, rakastaako Hän teitä.3 Ehkäpä olette tunteneet kädessänne rautakaiteen mutta ette ole vielä tunteneet Vapahtajanne rakkautta, johon se johtaa.4

Luulen, että tunnette tällaisia ihmisiä, koska pitkään minä olin tällainen ihminen – olin hengellisesti kasvosokea.

Luulin, että elämässäni oli kyse sääntöjen noudattamisesta ja abstraktien normien täyttämisestä. Tiesin, että Jumala rakastaa teitä täydellisesti, mutta en tuntenut sitä rakkautta omalla kohdallani. Pelkäänpä, että ajattelin enemmän taivaaseen pääsyä kuin sitä, että olisin taivaallisen Isäni luona.

Jos minun laillani te toisinaan olette pelkästään laulavinanne ”lunastavan rakkauden laulua”5, niin mitä voimme tehdä?

Kuten presidentti Russell M. Nelson muistuttaa meille, vastaus on aina Jeesus.6 Ja se on oikein hyvä uutinen.

Me haluaisimme tavata Jeesuksen

Johanneksen evankeliumissa on lyhyt jae, josta pidän kovasti. Se kertoo ryhmästä ulkopuolelle jätettyjä, jotka tulevat opetuslapsen luo tärkeän pyynnön kanssa. He sanovat: ”Me haluaisimme tavata Jeesuksen.”7

Sitä me kaikki haluamme – me haluamme nähdä Jeesuksen sellaisena kuin Hän on ja tuntea Hänen rakkautensa. Tämän pitäisi olla syynä suurimpaan osaan siitä, mitä teemme kirkossa – ja varmastikin syynä jokaiseen sakramenttikokoukseen. Jos koskaan mietitte, millainen oppiaihe pitäisi opettaa, millainen kokous suunnitella ja pitäisikö vain antaa periksi diakoneille ja pelata polttopalloa, voisitte ottaa ohjenuoraksi tämän kysymyksen: auttaako tämä ihmisiä näkemään Jeesuksen Kristuksen ja rakastamaan Häntä? Ellei, niin kokeilkaa jotakin muuta.

Kun tajusin, että olin hengellisesti kasvosokea, että näin sääntöjä mutta en Isän armon kasvoja, tiesin, ettei se ollut kirkon vika. Se ei ollut Jumalan vika, eikä se tarkoittanut, että kaikki olisi menetetty. Se meidän kaikkien on opittava. Jopa ne, jotka olivat ylösnousseen Herran silminnäkijöitä, usein kohtasivat Hänet kasvotusten mutta eivät tunnistaneet Häntä: puutarhahaudan luota Galilean rannalle Hänen varhaiset seuraajansa ”[näkivät] Jeesuksen seisovan takanaan, mutta [eivät tajunneet], että se oli Jeesus”8. Heidän oli opittava tunnistamaan Hänet, ja niin täytyy meidänkin.9

Rakkaus

Kun käsitin, että olin hengellisesti kasvosokea, aloin noudattaa Mormonin neuvoa rukoilla ”koko sydämen voimalla”, jotta voisin täyttyä rakkaudella, joka luvataan Hänen opetuslapsilleen – rakkaudella, jota tunnen Häntä kohtaan, ja Hänen rakkaudellaan minua kohtaan – ja ”nähdä hänet sellaisena kuin hän on [ja] meillä olisi tämä toivo”.10 Rukoilin vuosien ajan, että pystyisin noudattamaan ensimmäistä suurta käskyä rakastaa Jumalaa ja tuntea ”ensimmäinen suuri totuus – –, että Jumala rakastaa meitä koko Hänen sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voimastaan”11.

Evankeliumit

Luin myös yhä uudelleen ja uudelleen neljä evankeliumia – tällä kertaa lukiessani en pyrkinyt poimimaan sääntöjä vaan näkemään, millainen Hän on ja mitä Hän rakastaa. Ja ajan myötä minut vei mukanaan rakkauden virta, joka kumpusi Hänestä.

Alusta asti Jeesus julisti, että Hän oli tullut ”ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista”12.

Tämä ei ollut vain tehtäväluettelo tai hyvää suhdetoimintaa. Tämä oli sitä, millaista on Hänen rakkautensa.

Avatkaa evankeliumit sattumanvaraisesti. Miltei joka sivulla näemme Hänen huolehtivan ihmisistä, jotka kärsivät – sosiaalisesti, hengellisesti ja fyysisesti. Hän koskettaa ihmisiä, joita pidettiin saastaisina ja epäpuhtaina13, ja ruokkii nälkäisiä14.

Mikä on lempikertomuksenne Jeesuksesta? Arvelen sen osoittavan, kuinka Jumalan Poika ojentaa auttavan kätensä tai tarjoaa toivoa jollekulle syrjitylle – spitaaliselle15, vihatulle samarialaiselle16, syytetylle ja pöyristyttävälle syntiselle17 tai kansallisviholliselle18. Sellainen laupeus on ihmeellistä.

Kokeilkaapa kirjoittaa muistiin jokainen kerta, jolloin Hän ylistää tai parantaa ulkopuolelle jätettyjä tai syö heidän kanssaan, niin teiltä loppuu muste jo ennen kuin pääsette Luukkaan evankeliumin loppuun.

Kun näin tämän, sydämeni hypähti rakkauden ymmärtämisestä, ja aloin tuntea, että Hän saattaisi rakastaa minua. Kuten presidentti Nelson on opettanut: ”Mitä enemmän opit Vapahtajasta, sitä helpompi on luottaa Hänen armoonsa, Hänen äärettömään rakkauteensa.”19 Ja sitä enemmän luotamme taivaalliseen Isäämme ja rakastamme Häntä.

Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut meille, että Jeesus tuli näyttämään meille, ”kuka ja millainen Jumala, iankaikkinen Isämme, on, kuinka täysin Hän on omistautunut lapsilleen kaikkina aikoina ja kaikkien kansojen keskuudessa”20.

Paavali sanoo, että Jumala on ”armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala”21.

Jos näette Hänet eri tavalla, jatkakaa yrittämistä.

Liitot ja Jumalan syleily

Profeetat kutsuvat meitä etsimään Hänen kasvojaan.22 Pidän tätä muistutuksena siitä, että me palvelemme Isäämme emmekä jotakin kaavaa ja että me emme ole valmiita, ennen kuin näemme Jeesuksen Isämme rakkauden kasvoina23 ja seuraamme Häntä emmekä vain Hänen sääntöjään24.

Kun profeetat ja apostolit puhuvat liitoista, he eivät ole kuin valmentajia, jotka huutavat (mukavasta) katsomosta ja kehottavat meitä ”yrittäkää lujemmin!” He haluavat meidän ymmärtävän, että liitoissamme on pohjimmiltaan kyse suhteista25, ja ne voivat olla hoitokeino hengelliseen kasvosokeuteen26. Ne eivät ole sääntöjä, joiden avulla ansaita Hänen rakkautensa. Hän rakastaa teitä jo täydellisesti. Haasteenamme on ymmärtää ja muovata elämäämme sen mukaan.27

Me pyrimme näkemään liittojemme läpi ikään kuin ikkunan läpi ja näkemään sen takana Isän armolliset kasvot.

Liitot ovat eräänlaista Jumalan syleilyä.

Jumalan rakkauden virta

Lopuksi, voimme oppia näkemään Hänet palvelemalla Häntä. ”Sillä kuinka ihminen tuntee isännän, jota hän ei ole palvellut?”28

Muutama vuosi sitten sain kirkossa tehtävän, johon en tuntenut olevani valmis. Heräsin varhain, hermostuneena – mutta mielessäni oli virke, jota en ollut kuullut aiemmin: Tässä kirkossa palveleminen on sitä, että seisoo Jumalan lapsiaan kohtaan tunteman rakkauden virrassa. Tämä kirkko on ryhmä työntekijöitä, joilla on hakut ja lapiot ja jotka yrittävät omalta osaltaan raivata kanavaa, jota pitkin Jumalan rakkauden virta pääsee lopulta Hänen lastensa luo.

Millainen ikinä oletkin, millainen menneisyytesi onkaan, tässä kirkossa on tilaa sinulle.29

Tartu hakkuun ja lapioon ja liity joukkoon. Välitä omalta osaltasi Hänen rakkauttaan Hänen lapsilleen, niin sitä läikkyy myös sinun päällesi.30

Etsikäämme Hänen rakastavia kasvojaan, Hänen liittosyleilyään ja liittykäämme sitten Hänen lastensa joukkoon, niin laulamme yhdessä ”On Vapahtaja Israelin”:

Taas katseesi, Herra,

Sä puoleemme suo,

Niin lohtua sielumme saa,

Ja kaipuumme pyhyyteen

istuimes luo

Syömmen toivolla taas virvoittaa.31

Etsikäämme Hänen rakastavia kasvojaan ja olkaamme sitten Hänen armonsa astioita Hänen lapsilleen.32 Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. Hadyn D. Ellis ja Melanie Florence, ”Bodamer’s (1947) Paper on Prosopagnosia”, Cognitive Neuropsychology, vsk. 7, nro 2, 1990, s. 84–91; Joshua Davis, ”Face Blind”, Wired, 1. marraskuuta 2006, wired.com.

 2. Ks. Dennis Nealon, ”How Common Is Face Blindness?”, Harvard Medical School, 24. helmikuuta 2023, hms.harvard.edu; Oliver Sacks, ”Face-Blind”, New Yorker, 23. elokuuta 2010, newyorker.com.

 3. ”Jotkut kirkon jäsenet hyväksyvät todeksi opin, periaatteet ja todistukset, joita on julistettu toistuvasti tältä puhujakorokkeelta konferenssikeskuksessa ja paikallisissa seurakunnissa eri puolilla maailmaa – ja silti heidän voi olla vaikea uskoa, että nämä iankaikkiset totuudet koskevat nimenomaan heidän elämäänsä ja heidän olosuhteitaan” (David A. Bednar, ”Sinä pysyt minussa ja minä sinussa; vaella siis minun kanssani”, Liahona, toukokuu 2023, s. 125).

 4. Ks. 1. Nefi 8:19; 15:23. ”On vaikeaa pitää Herran käskyt, jos ei usko ja luota Häneen” (Henry B. Eyring, ”Uskoa kysyä ja sitten toimia”, Liahona, marraskuu 2021, s. 75).

 5. Alma 5:26.

 6. Ks. Russell M. Nelson, ”Vastaus on aina Jeesus Kristus”, Liahona, toukokuu 2023, s. 127–128.

 7. Joh. 12:21.

 8. Joh. 20:14. He näkivät mutta eivät tunnistaneet Häntä Emmauksen tiellä (ks. Luuk. 24:16), lukitussa huoneessa (ks. Luuk. 24:37), Galileanjärven rannalla (ks. Joh. 21:4) ja puutarhahaudan luona (ks. Joh. 20:14).

 9. Jos etsimme Häntä koko sydämestämme ja jatkamme eteenpäin uskossa, me löydämme Hänet.

  ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – –.

  Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.” (Jer. 29:11, 13.)

  ”Tulee päivä, jolloin te käsitätte Jumalan, koska teidät tehdään eläviksi hänessä ja hänen kauttaan.

  Silloin te tiedätte, että te olette nähneet minut, että minä olen.” (OL 88:49–50.)

  ”Jokainen sielu, joka hylkää syntinsä ja tulee minun luokseni ja huutaa avuksi minun nimeäni ja tottelee minun ääntäni ja pitää minun käskyni, saa nähdä minun kasvoni ja tietää, että minä olen” (OL 93:1).

 10. Moroni 7:48. Paavali yhdistää rakkauden myös kykyymme nähdä selvästi. Suuren rakkausaiheisen saarnansa päätteeksi hän kirjoittaa, että vaikka ”katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta”, niin myöhemmin ”näemme kasvoista kasvoihin – –, kerran [tietomme] on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee” (1. Kor. 13:12).

 11. Jeffrey R. Holland, ”Huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja”, Liahona, toukokuu 2016, s. 127. ”’Kristuksen puhtaan rakkauden’ suurempi määritelmä ei – – tarkoita sitä, mitä me kristityt yritämme osoittaa muita kohtaan siinä enimmäkseen onnistumatta, vaan pikemminkin sitä, mitä Kristus onnistui täydellisesti osoittamaan meitä kohtaan. Todellista rakkautta on osoitettu vain kerran. Se näkyy täydellisenä ja puhtaana Kristuksen ehtymättömässä, äärettömässä ja sovittavassa rakkaudessa meitä kohtaan.” (Jeffrey R. Holland, Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, s. 336.)

 12. Luuk. 4:18.

 13. Ks. Matt. 8:3; 9:25.

 14. Ks. Matt. 14:13–21.

 15. Ks. Matt. 8:1–3.

 16. Ks. Joh. 4:7–10. Hän ylisti samarialaista (ks. Luuk. 10:25–37).

 17. Ks. Matt. 21:31; Luuk. 7:27–50; 15:1–10; Joh. 8:2–12.

 18. Ks. Matt. 8:5–13.

 19. Russell M. Nelson, ”Kristus on noussut – usko Häneen siirtää vuoria”, Liahona, toukokuu 2021, s. 103.

 20. Jeffrey R. Holland, ”Jumalan valtasuuruus”, Liahona, marraskuu 2003, s. 70. ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh. 14:9).

 21. 2. Kor. 1:3.

 22. Ks. Ps. 27:8; OL 88:68.

 23. Ks. 2. Kor. 4:6; Paavi Franciscus, ”Misericordiae Vultus: Bull of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy”, Apostolic Letters, vatican.va.

 24. Tämä on tärkeä teema. Kyse ei ole vain pelastuksen ja korotuksen työstä vaan Hänen pelastuksen ja korotuksen työstään (ks. Yleiskäsikirja: Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, 1.2, Evankeliumiaiheinen kirjasto). En mene vain temppeliin vaan menen Herran huoneeseen. Tämä ei ole mormonikirkko vaan Jeesuksen Kristuksen kirkko (ks. Russell M. Nelson, ”Kirkon oikea nimi”, Liahona, marraskuu 2018, s. 87–89). Johtajamme suuntaavat meidät Häneen ja myös muistuttavat meille, että ”ei ole olemassa mitään epämääräistä olentoa nimeltä ’sovitus’, jolta voimme pyytää apua, parantumista, anteeksiantoa tai voimaa. Niiden lähteenä on Jeesus Kristus.” (Russell M. Nelson, ”Kuinka ammennamme elämäämme Jeesuksen Kristuksen voimaa”, Liahona, toukokuu 2017, s. 40.)

 25. ”Liittopolulla on kyse suhteestamme Jumalaan.” Liittopolku on ”rakkauden polku – – myötätuntoinen huolenpito toisistamme ja toistemme auttaminen.” (Russell M. Nelson, ”Ikuinen liitto”, Liahona, lokakuu 2022, s. 11.)

  Ks. David A. Bednar, ”The Blessed and Happy State”, puhe uusien lähetysjohtajaparien seminaarissa, 24. kesäkuuta 2022; Scott Taylor, ”Elder Bednar Shares 7 Lessons on ’the Blessed and Happy State’ of Obedience”, Church News, 27. kesäkuuta 2022, thechurchnews.com.

  ”Pyhien liittojen solmiminen ja pappeuden toimitusten kelvollinen vastaanottaminen valjastavat meidät ikeeseen Herran Jeesuksen Kristuksen ja taivaallisen Isän kanssa sekä sitovat meidät Heihin. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me luotamme Vapahtajaan puolustajanamme ja välittäjänämme ja me luotamme Hänen ansioihinsa, laupeuteensa ja armoonsa elämän matkan aikana. – –

  Liittoon kuuluvien sitoumusten mukaan eläminen ja niiden rakastaminen luovat Herraan yhteyden, joka on syvästi henkilökohtainen ja hengellisesti voimallinen. – – Silloin Jeesuksesta tulee paljon muutakin kuin pyhien kirjoitusten kertomusten päähenkilö. Hänen esimerkkinsä ja opetuksensa vaikuttavat jokaiseen toiveeseemme, ajatukseemme ja tekoomme.” (David A. Bednar, ”Mutta me emme piitanneet heistä”, Liahona, toukokuu 2022, s. 15.)

  Ks. myös D. Todd Christofferson, ”Suhteemme Jumalaan”, Liahona, toukokuu 2022, s. 78–80.

 26. ”Ja ilman sen toimituksia ja pappeuden valtuutta jumalisuuden voima ei ilmene ihmisille lihassa;

  sillä ilman tätä kukaan ihminen ei voi nähdä Jumalan, tosiaankaan Isän, kasvoja ja elää” (OL 84:21–22).

 27. Patricia Holland, ”Tulevaisuus täynnä toivoa”, maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 8. tammikuuta 2023, Evankeliumiaiheinen kirjasto:

  ”Sitä [toivoa, että Hän auttaa sinua] ei tarvitse etsiä, sitä ei tarvitse jahdata, sitä ei tarvitse eikä sitä voi valmistaa. Kuten niin moni asia armon maailmassa, sitä ei saa turvautumalla omaan voimaan tai jonkun muun voimaan. Siihen ei liity mitään salaisia kaavoja tai maagisia mantroja. – –

  Itse asiassa meidän osuutemme on tärkeä, mutta oikeastaan hyvin pieni. Jumalan osuus tehtävästä on suurempi. Meidän tehtävämme on tulla Hänen luokseen nöyrästi ja yksinkertaisesti, sitten meidän tulee olla huolehtimatta ja pelkäämättä.”

 28. Moosia 5:13; ks. myös Joh. 17:3.

 29. Presidentti Nelson on toistuvasti kehottanut, että meidän tulee ”laajentaa rakkautemme piiriä niin että se käsittää koko ihmissuvun” (”Autuaita rauhantekijät”, Liahona, marraskuu 2002, s. 41). Toukokuussa 2022 hän sanoi nuorille aikuisille, että ”nimikkeet voivat johtaa tuomitsemiseen ja vihamielisyyteen. – – Kaikenlainen väkivalta tai ennakkoluulot toista ihmistä kohtaan kansallisuuden, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, koulutustason, kulttuurin tai muiden merkittävien tunnisteiden vuoksi loukkaavat Luojaamme!” (”Iankaikkisuuden valintoja”, maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 15. toukokuuta 2022, Evankeliumiaiheinen kirjasto.) Ja mikä tärkeää, hän on sanonut: ”Suren sitä, että mustat veljemme ja sisaremme eri puolilla maailmaa joutuvat kestämään rasismin ja ennakkoluulojen aiheuttamaa tuskaa. Tänä päivänä kutsun jäseniämme kaikkialla olemaan esimerkkinä ja hylkäämään ennakkoluuloiset asenteet ja teot. Pyydän teitä edistämään kunnioitusta kaikkia Jumalan lapsia kohtaan.” (”Anna Jumalan vallita”, Liahona, marraskuu 2020, s. 94.)

  ”Ennakkoluulot eivät ole sopusoinnussa Jumalan ilmoittaman sanan kanssa. Suosio tai epäsuosio Jumalan edessä riippuu omistautumisesta Hänelle ja Hänen käskyilleen, ei ihmisen ihonväristä tai muista ominaisuuksista.

  – – Tähän sisältyvät ennakkoluulot, jotka perustuvat rotuun, etniseen taustaan, kansallisuuteen, heimoon, sukupuoleen, ikään, vammaan, sosioekonomiseen asemaan, uskonkäsityksiin tai niiden puuttumiseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.” (Yleiskäsikirja, 38.6.14, Evankeliumiaiheinen kirjasto.)

 30. Ks. 1. Nefi 11:25.

 31. On Vapahtaja Israelin”, MAP-lauluja, 5.

 32. Ks. Room. 9:23.

Tulosta