Yleiskonferenssi
Kumppanimme alati
Lokakuun 2023 yleiskonferenssi


Kumppanimme alati

Teillä ja minulla on mahdollisuus saada Pyhä Henki jatkuvaksi kumppaniksemme.

Rakkaat veljeni ja sisareni, tässä konferenssissa meitä on siunattu ilmoituksen vuodatuksella. Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijat ovat puhuneet ja puhuvat totuuden, rohkaisun ja ohjauksen sanoja.

Minua ovat koskettaneet tässä konferenssissa lausutut todistukset siitä, että Herra puhuu meille henkilökohtaisesti Pyhän Hengen välityksellä. Kun rukoilemme ja sitten otamme varteen Hengen kehotukset, me saamme lisää oivalluksia ja siunauksia opastamaan meitä läpi tulevien yhä vaikeampien päivien.

Olemme kuulleet jälleen presidentti Russell M. Nelsonin varoituksen siitä, että ”tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta”1.

Tuo profeetallinen varoitus on saanut minut pohtimaan, mitä voisin opettaa lapsilleni, lastenlapsilleni ja lastenlasteni lapsille siitä, kuinka saada tuota ratkaisevan tärkeää johdatusta niinä vaikeina aikoina, joita on heidän edessään.

Tämä sanoma tänään on siis jälkeläisilleni lyhyt kirje, joka voi auttaa heitä, kun en ole heidän kanssaan tulevina jännittävinä päivinä. Haluan heidän tietävän, mitä sellaista olen oppinut tietämään, mikä voi auttaa heitä.

Olen oppinut ymmärtämään paremmin, mitä heidän on tehtävä, jotta he saavat Pyhän Hengen jatkuvan vaikutuksen aikana, jota he tulevat elämään. Ja olen tuntenut innoitusta puhua tänään – parhaani mukaan – henkilökohtaisesta kokemuksestani siinä, kuinka kutsua Pyhä Henki olemaan jatkuvana kumppaninani. Rukoukseni on, että voisin rohkaista heitä.

Haluaisin aluksi saada jälkeläiseni ajattelemaan rukoillen Helamanin poikia Nefiä ja Lehiä sekä muita Herran palvelijoita, jotka työskentelivät heidän kanssaan. He kohtasivat ankaraa vastustusta. He palvelivat jumalattomassa paikassa, ja he joutuivat kohtaamaan hirvittäviä petoksia. Saan rohkeutta – ja tekin voitte saada – tästä Helamanin aikakirjan yhdestä jakeesta:

”Ja seitsemäntenäkymmenentenäyhdeksäntenä vuonna alkoi olla paljon riitaa. Mutta tapahtui, että Nefi ja Lehi ja monet heidän veljistään, jotka tiesivät oikeista opinkohdista, koska saivat monia ilmoituksia päivittäin, saarnasivat sen tähden kansalle, tehden lopun heidän riitelystään sinä samana vuonna.”2

Tämä kertomus rohkaisee minua, ja se voi rohkaista teitä. Helamanin poikia opetti ja ohjasi sarja kokemuksia Pyhän Hengen kanssa. Tämä vakuuttaa minulle, että me voimme saada opetusta ja oppia Hengeltä rivi rivin päälle saaden sitä, mitä tarvitsemme, ja sitten kun olemme valmiita, me saamme enemmän.

Minua on rohkaissut samalla tavoin kertomus siitä, kuinka Nefiä pyydettiin palaamaan Jerusalemiin hakemaan Labanin levyjä. Muistatte hänen tekemänsä valinnan. Hän sanoi: ”Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt.”3

Nefin kokemus Pyhän Hengen kanssa tuon tehtävän aikana on antanut minulle rohkeutta monta kertaa, kun olen ryhtynyt tehtäviin, joiden olen tiennyt olevan toimeksiantoja Herralta mutta jotka ovat tuntuneet ylittävän aiemmat kokemukseni ja kykyni.

Muistatte, mitä Nefi kertoi kokemuksestaan: ”Ja se tapahtui yöllä; ja minä käskin heidän piiloutua muurien ulkopuolelle. Ja kun he olivat piiloutuneet, minä, Nefi, hiivin kaupunkiin ja kuljin Labanin taloa kohti.”

Hän jatkaa näin: ”Ja Henki johdatti minua edeltä käsin tietämättäni, mitä minun pitäisi tehdä.”4

Minua on rohkaissut tieto siitä, että Henki johdatti Nefiä hetki hetkeltä läpi yön tämän ollessa Herran asialla.

Me tarvitsemme – ja te tulette tarvitsemaan – Pyhän Hengen jatkuvaa kumppanuutta. Me haluamme sitä, ja kuitenkin tiedämme kokemuksesta, ettei sitä ole helppoa saavuttaa. Me kukin ajattelemme, sanomme ja teemme päivittäisessä elämässämme asioita, jotka voivat loukata Henkeä.

Kun näin tapahtuu, ja niin käy, saatamme tuntea Herran paheksuntaa. Ja meillä voi olla kiusaus tuntea olevamme yksin. On tärkeää muistaa se varma lupaus, jonka saamme joka viikko, kun teemme parannusta ja nautimme sakramentin: ”Jotta hänen Henkensä olisi aina heidän kanssansa.”5

Jos olette tunteneet Pyhän Hengen vaikutuksen tänään, voitte pitää sitä suloisena todisteena siitä, että sovitus toimii elämässänne.

Kuten vanhin Jeffrey R. Holland on sanonut: ”Milloin sitten nämä äärirajoillamme olemisen hetket tulevatkin, me emme saa antaa periksi pelolle, että Jumala on hylännyt meidät tai ettei Hän kuule rukouksiamme. Hän todellakin kuulee meitä. Hän todellakin näkee meidät. Hän todellakin rakastaa meitä.”6

Tämä varmuus on auttanut minua. Kun tunnen olevani etäällä Herrasta, kun vastaukset rukouksiini tuntuvat viipyvän, olen oppinut noudattamaan presidentti Nelsonin neuvoa tarkastella elämääni, jotta huomaan mahdollisuuksia tehdä parannusta. Hän muistuttaa meitä: ”Päivittäinen parannus on tie puhtauteen, ja puhtaus tuo voimaa.”7

Jos huomaatte, että teidän on vaikea tuntea Pyhää Henkeä, voisitte pohtia, onko jotakin, mistä voisitte tehdä parannuksen ja saada anteeksiannon.8 Voitte rukoilla uskossa tietääksenne, mitä tehdä, jotta puhdistuisitte ja jotta olisitte siten paremmin kelvollisia tähän Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen.

Jos haluatte saada Pyhän Hengen kumppanuuden, teidän täytyy haluta sitä oikeista syistä. Tarkoitustenne täytyy olla Herran tarkoitusten mukaisia. Jos vaikuttimenne ovat liian itsekkäät, teidän on vaikea saada ja tuntea Hengen innoitusta.

Ratkaisuna minulle ja teille on haluta sitä, mitä Vapahtaja haluaa. Meidän vaikuttimiemme pohjana täytyy olla Kristuksen puhdas rakkaus. Rukouksenamme pitää olla: ”Haluan vain sitä, mitä Sinä haluat. Tapahtukoon Sinun tahtosi.”

Pyrin muistamaan Vapahtajan uhrin ja Hänen rakkautensa minua kohtaan. Kun sitten rukoilen taivaallista Isää kiittääkseni, tunnen rakkautta ja varmuutta siitä, että rukoukseni kuullaan ja että saan sen, mikä ikinä onkaan omaksi ja rakkaideni parhaaksi. Se vahvistaa todistustani.

Kaikesta siitä, mistä Pyhä Henki todistaa, kaikkein kallisarvoisin meille on se, että Jeesus on Kristus, Jumalan elävä Poika. Vapahtaja on luvannut: ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta.”9

Vuosia sitten sain puhelun eräältä järkyttyneeltä äidiltä. Hän kertoi minulle, että hänen tyttärensä oli muuttanut kauas kotoa. Sen vähäisen yhteyden perusteella, joka hänellä oli tyttäreensä, hänestä tuntui, että jokin oli pahasti vialla. Hän pyysi minulta apua.

Selvitin, kuka oli tyttären kotiopettaja. Tuosta sanasta voitte päätellä, että siitä on kauan aikaa. Soitin hänelle. Hän oli nuori. Silti hän kertoi minulle, että sekä hän että hänen toverinsa olivat heränneet yöllä paitsi tytärtä koskevaan huoleen myös siksi, että he olivat saaneet innoitusta tietää, että tyttö oli tekemäisillään valintoja, jotka toisivat surua ja kurjuutta. He menivät tapaamaan tyttöä pelkästään saamansa Hengen innoituksen perusteella.

Alkuun tyttö ei halunnut kertoa heille tilanteestaan. Innoitettuina he pyysivät häntä tekemään parannuksen ja valitsemaan tien, joka Herralla oli häntä varten. Silloin tyttö tajusi – uskoakseni Hengen vaikutuksesta – etteivät kotiopettajat voineet tietää sitä, mitä he tiesivät hänen elämästään, muutoin kuin Jumalan avulla. Äiti uskoi hellät huolensa taivaallisen Isän ja Vapahtajan huomaan. Pyhä Henki oli lähetetty näiden kotiopettajien luo, koska he olivat halukkaita palvelemaan Herraa. He olivat noudattaneet Opissa ja liitoissa annettua neuvoa ja lupausta:

”Sisimpäsi olkoon täynnä rakkautta kaikkia ihmisiä ja uskon huonekuntaa kohtaan, ja hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta; silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä ja pappeuden oppi laskeutuu sieluusi kuin kaste taivaasta.

Pyhä Henki on kumppanisi alati ja valtikkasi muuttumaton vanhurskauden ja totuuden valtikka; ja sinun herruutesi on oleva ikuinen herruus, ja ilman pakkoa se virtaa sinulle aina ja ikuisesti.”10

Todistan, että Herra on pitänyt lupauksensa. Pyhä Henki lähetetään Jeesuksen Kristuksen kirkon uskollisille liittojäsenille. Kokemuksenne tulevat olemaan ainutkertaisia, ja Henki on ohjaava teitä tavalla, joka soveltuu parhaiten uskoonne ja kykyynne vastaanottaa ilmoitusta itsellenne ja niille, joita rakastatte ja palvelette. Rukoilen koko sydämestäni, että luottamuksenne kasvaa.

Todistan, että Isä Jumala elää. Hän rakastaa teitä. Hän kuulee jokaisen rukouksenne. Jeesus Kristus todella rukoili Isää lähettämään Pyhän Hengen ohjaamaan, lohduttamaan ja todistamaan totuudesta meille. Isä ja Hänen rakas Poikansa ilmestyivät Joseph Smithille metsikössä. Profeetta Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan Jumalan lahjan ja voiman avulla.

Taivaalliset sanansaattajat palauttivat pappeuden avaimet. Presidentti Russell M. Nelson on Jumalan profeetta koko maan päällä.

Jeesuksen Kristuksen todistajana minä tiedän, että Hän elää ja Hän johtaa kirkkoaan. Teillä ja minulla on mahdollisuus saada Pyhä Henki jatkuvaksi kumppaniksemme ja saada nuo totuudet vahvistetuiksi, kun muistamme Vapahtajan ja rakastamme Häntä, teemme parannusta ja pyydämme, että Hänen rakkautensa on sydämessämme. Rukoilen, että saisimme tuon siunauksen ja Pyhän Hengen kumppanuuden tänä päivänä ja elämämme jokaisena päivänä. Rakastan teitä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Russell M. Nelson, ”Ilmoitusta kirkkoa varten, ilmoitusta elämäämme varten”, Liahona, toukokuu 2018, s. 96.

  2. Hel. 11:23.

  3. 1. Nefi 3:7.

  4. 1. Nefi 4:5–6.

  5. OL 20:77.

  6. Jeffrey R. Holland, ”Libertyn vankilan opetuksia”, kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 7. syyskuuta 2008, speeches.byu.edu.

  7. Russell M. Nelson, ”Me voimme toimia paremmin ja olla parempia”, Liahona, toukokuu 2019, s. 68.

  8. ”Kyvyttömyys tuntea Hengen vaikutusta tai yleinen välinpitämättömyyden tai turtumuksen tunne [voi myös olla] oire heikosta mielenterveydestä” (”At times I have difficulty feeling the Spirit because I feel numb…”, ks. Gospel Library, Life Help, ”Mental Health: Help for Me”). Jos sinulla on vaikeuksia mielenterveyden tai emotionaalisen terveyden kanssa, ole varma siitä, että taivaallinen Isä rakastaa sinua, ja edelleen rukoile Häntä ja luota Häneen.

  9. Joh. 15:26.

  10. OL 121:45–46.

Tulosta