Yleiskonferenssi
Haluatteko olla onnellisia?
Lokakuun 2023 yleiskonferenssi


Haluatteko olla onnellisia?

Pysykää liittopolulla. Elämänne on helpompaa, onnellisempaa ja täynnä iloa.

Haluatteko olla onnellisia? Mikä tekee teidät onnettomiksi? Presidentti Russell M. Nelson on sanonut: ”Jos haluatte olla onnettomia, rikkokaa käskyjä – älkääkä koskaan tehkö parannusta. Jos haluatte iloa, pysykää liittopolulla.”1 Eikö onnellisuus olekin yksinkertaista? Solmitte vain elämässänne liittoja ja pidätte ne. Kerratkaamme joitakin asioita, jotka voivat auttaa meitä pysymään liittopolulla ja tehdä meidät onnellisiksi.

1. Mikä on liittopolku?

Vanhin Dale G. Renlundin mukaan ”sana liittopolku viittaa liittojen sarjaan, jossa me tulemme Kristuksen luo ja liitymme Häneen. Tämän liittositeen kautta me pääsemme osallisiksi Hänen iankaikkisesta voimastaan. Tämä polku alkaa uskosta Jeesukseen Kristukseen ja parannuksesta, joita seuraa kaste ja Pyhän Hengen vastaanottaminen.”2 Me uudistamme nämä liitot joka kerta kun nautimme sakramentin.

Kasteen liitosta alkaen solmimme koko elämämme ajan lisää liittoja. Vanhin Renlund sanoi edelleen: ”Liittopolku johtaa temppelitoimituksiin, kuten temppeliendaumenttiin. Endaumentti on Jumalan lahjana antamia pyhiä liittoja, jotka liittävät meidät täydemmin Häneen.”3

2. Oletko sinä liittopolulla?

Toisinaan kun solmimme liittoja, me emme pidä niitä. Kun näin käy, kuinka liittopolulle voi palata? Saanen kertoa esimerkkejä paluusta liittopolulle.

Vähän yli kuukausi sitten sain viestin eräältä kotiin palanneelta lähetyssaarnaajalta, joka oli palvellut kanssamme. Hän kirjoitti: ”Viime ajat ovat olleet rankkoja. Ahdistuksen ja masennuksen kanssa kamppaileminen joka päivä on painanut minua, ja se on hyvin vaikeaa. Tunnen olevani yksin ja minusta tuntuu surkealta. Olen rukoillut taivaallisen Isämme johdatusta saadakseni rauhaa ja lohtua siinä, mitä voin tehdä taistellakseni vaikeuksia vastaan. – – Rukoillessani tunsin Hengen innoituksen kertovan minulle, että minun piti maksaa kymmenykseni täysin. – – Tunsin Hengen hyvin voimakkaana ja tunsin heti voimakasta halua tehdä niin. Kun halusin tehdä niin, tunsin Hengen kehotuksen: ’Jos maksat kymmenykset, kaikki järjestyy.’ Minun on yhä vaikea tuntea rauhaa, mutta minulla on todistus Vapahtajastamme ja siitä, että kuuliaisuuteni ansiosta voin tuntea ja löytää etsimäni rauhan sydämeeni ja mieleeni. Olen äskettäin päättänyt tulla takaisin kirkkoon ja etsiä Hengen vaikutusta kaikessa, mitä teen.”

Nyt hänellä menee oikein hyvin. Tekin voitte pyytää taivaalliselta Isältä rauhaa, mutta vastaus voi olla toisenlainen kuin mitä odotatte sen olevan. Niin kauan kuin pyritte tuntemaan Vapahtajaa ja rukoilette taivaallista Isää, Hän antaa teille vastauksen, joka on sovitettu teidän tarpeisiinne.

Presidentti Thomas S. Monson opetti:

”Suurin opetus, mitä me voimme kuolevaisuudessa saada, on se, että kun Jumala puhuu ja me tottelemme, niin me olemme aina oikeassa.”4

”Kun pidämme käskyt, elämämme on onnellisempaa, tyydyttävämpää ja yksinkertaisempaa. Haasteemme ja ongelmamme ovat helpompia kestää, ja me saamme [Jumalan lupaamat] siunaukset.”5

Kun minut kutsuttiin piispaksi, se tapahtui elämäni vaikeimpana aikana. Olin nuori kolmekymppinen isä, mutta olin taloudellisesti vaikeuksissa perheen haasteiden vuoksi. En löytänyt ratkaisua, ja ajattelin, että haasteet eivät loppuisi koskaan. Olin uupunut taloudellisesti ja emotionaalisesti. Aloin epäillä myös hengellistä voimaani. Tuona vaikeana aikana vaarnanjohtajani esitti minulle kutsun tehtävään. Otin joka tapauksessa kutsun vastaan, vaikka se olikin vaikeaa.

Myös vaimollani oli puhuttelu vaarnanjohtajan kanssa, mutta vaimoni ei voinut sanoa kyllä eikä hän myöskään sanonut ei, vaan vuodatti kyyneliä. Koko viikon hän itki ja kyseli taivaalliselta Isältä: ”Miksi nyt?” ja ”Tunnetko Sinä todella jokaisen ihmisen?” Hän ei saanut vastausta, mutta minut hyväksyttiin piispaksi seuraavana sunnuntaina. Vaimoni ei enää kysynyt taivaalliselta Isältä niitä kysymyksiä vaan tuki minua tehtävässäni kuusi vuotta.

Sinä sunnuntaina, kun minut vapautettiin, vaimoni kuuli äänen ollessaan nauttimassa sakramenttia. Ääni kuiskasi hänelle: ”Koska teidän oli liian vaikeaa kulkea, kutsuin miehesi piispaksi, jotta saatoin kantaa teitä ja kulkea teidän puolestanne.” Kun vaimoni muisteli kuluneita kuutta vuotta, hän käsitti, että kaikki ne monet haasteet, jotka olivat tuntuneet loputtomilta, olivat nyt ratkenneet matkan varrella.

Opimme, että kun meistä tuntuu, ettei nyt ole hyvä hetki saada jotakin tehtävää, voi olla, että juuri silloin tarvitsemme tuota tehtävää eniten. Aina kun Herra pyytää meitä palvelemaan jossakin tehtävässä, olipa se kevyempi tai raskaampi tehtävä, Hän näkee tarpeemme. Hän antaa tarvitsemaamme voimaa, ja Hänellä on varattuna siunauksia, joita Hän vuodattaa päällemme, kun palvelemme uskollisesti.

On monia muita asioita, jotka häiritsevät pysymistämme liittopolulla. Olipa asia mikä tahansa, koskaan ei ole liian myöhäistä kääntää sydäntämme taivaallisen Isän puoleen saadaksemme apua. Vanhin Paul V. Johnson on opettanut meille: ”Kun seuraamme Saatanaa, me annamme voimaa hänelle. Kun seuraamme Jumalaa, Hän antaa voimaa meille.”6

Kuningas Benjamin todistaa Mormonin kirjassa: ”Minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä; ja jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, heidät otetaan vastaan taivaaseen, niin että he voivat siten asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa.”7

3. Kuinka Jumalan kanssa solmittujen liittojen pitäminen voi tehdä sinut onnelliseksi?

Vaimoni sanoo, että avioliittomme sitoo meidät yhteen, ja sen ansiosta hän voi tehdä asioita, joita ei ennen pystynyt tekemään. Esimerkiksi pienestä pitäen hänen on ollut vaikea mennä ulos pimeässä, mutta se ei ole enää vaikeaa, koska minä kuljen hänen kanssaan. Hän on lyhyt eikä ylety korkeille hyllyille ilman tuolia tai tikkaita, mutta minä yletyn korkeiden hyllyjen tavaroihin hänen puolestaan, koska olen häntä pidempi. Vapahtajamme ikeen ottaminen päällemme on samanlaista. Kun liitämme itsemme Häneen, me pystymme tekemään sellaista, mitä emme pystyisi tekemään yksin, koska Hän pystyy tekemään sen, mitä me emme pysty tekemään itse.

Vanhin David A. Bednar on sanonut: ”Se, että teemme pyhiä liittoja ja pidämme ne, valjastaa meidät Herran Jeesuksen Kristuksen ikeeseen Hänen kanssaan. Itse asiassa Vapahtaja kutsuu meitä luottamaan Häneen ja vetämään kuormaa Hänen kanssaan, vaikka parhaat pyrkimyksemme eivät ylläkään Hänen tasolleen eikä niitä voi verrata Hänen voimaansa. Kun me luotamme Häneen ja vedämme kuormaamme Hänen kanssaan kuolevaisuuden matkalla, Hänen ikeensä on todellakin hyvä kantaa ja Hänen kuormansa on kevyt.”8

Myös presidentti Nelson on opettanut:

”Itsensä valjastaminen Vapahtajan ikeeseen tarkoittaa sitä, että pääsee osalliseksi Hänen vahvuudestaan ja lunastavasta voimastaan.”9

”Jumalan kanssa solmittujen liittojen pitämisen palkintona on taivaallinen voima – voima, joka vahvistaa meitä kestämään paremmin eteemme tulevia koettelemuksia, kiusauksia ja murheita. Tämä voima helpottaa kulkuamme. Ne, jotka elävät Jeesuksen Kristuksen korkeampien lakien mukaan, pääsevät osallisiksi Hänen korkeammasta voimastaan.”10

”Liittojen solmiminen ja pitäminen itse asiassa helpottaa elämää! Jokaisella, joka solmii liittoja kastealtaassa ja temppelissä – ja pitää ne – on entistä suurempi pääsy Jeesuksen Kristuksen voimaan.”11

Rakkaat veljeni ja sisareni, haluatteko olla onnellisia? Pysykää liittopolulla. Elämänne on helpompaa, onnellisempaa ja täynnä iloa. Vapahtajamme kutsuu meitä: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”12 Hän on elävä Kristus. Hän kantaa meidän kuormamme ja tekee elämästämme helpompaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta