2010–2019
Vi kan göra bättre och bli bättre
Generalkonferensen i april 2019


Vi kan göra bättre och bli bättre

Gör ert fokus på daglig omvändelse till en så självklar del av era liv att ni kan utöva prästadömet med större kraft än någonsin förr.

Mina kära bröder, det är inspirerande att blicka ut över den här stora församlingen av Herrens bataljon av prästadömsbärare. Vilken mäktig styrka för det goda ni är! Vi älskar er. Vi ber för er. Och vi är mycket tacksamma för er.

Den senaste tiden har jag känt mig dragen till Herrens befallning som gavs genom profeten Joseph Smith: ”Tala inte om något annat än omvändelse till detta släktled.”1 Det här förkunnelsen upprepas ofta i skrifterna.2 Den frammanar en uppenbar fråga: ”Måste alla omvända sig?” Svaret är ja.

Alltför många ser på omvändelse som ett straff – något som ska undvikas utom under mycket allvarliga omständigheter. Men denna känsla av att bli straffad framkallas av Satan. Han försöker hindra oss från att vända oss till Jesus Kristus,3 som står med öppna armar4 med hopp om och villighet att hela, förlåta, rena, stärka, förädla och helga oss.

Det grekiska ordet för att omvända sig i Nya testamentet är metanoeo. Prefixet meta betyder ”ändra”. Suffixet noeo är kopplat till grekiska ord som betyder ”sinne”, ”kunskap”, ”ande” och ”andetag”.5

Så när Jesus befaller dig och mig att ”omvända” oss,6 ber han oss att ändra på vårt sinne, vår kunskap, vår ande, ja, hur vi andas. Han ber oss att ändra på hur vi älskar, tänker, tjänar, tillbringar vår tid, behandlar vår hustru, undervisar våra barn, och till och med hur vi sköter om vår kropp.

Inget är mer befriande, mer förädlande eller mer avgörande för vår personliga utveckling än regelbunden, daglig inriktning på omvändelse. Omvändelse är inte en enstaka händelse, den är en process. Den är nyckeln till lycka och sinnesfrid. När omvändelsen kombineras med tro ger den tillgång till Jesu Kristi försonings kraft.7

Vare sig ni går flitigt på förbundsstigen, har halkat eller klivit av förbundsstigen, eller inte ens kan se stigen från där ni nu står, vädjar jag till er att omvända er. Upplev den stärkande kraften i daglig omvändelse – av att göra och bli lite bättre varje dag.

När vi väljer att omvända oss väljer vi att förändras! Vi låter Frälsaren förvandla oss till den bästa versionen av oss själva. Vi väljer att växa andligen och ta emot glädje – glädjen av återlösning i honom.8 När vi väljer att omvända oss väljer vi att bli mer som Jesus Kristus!9

Bröder, vi behöver göra bättre och bli bättre eftersom vi befinner oss i strid. Kampen mot synden är verklig. Motståndaren fyrfaldigar sina ansträngningar att riva upp våra vittnesbörd och hejda Herrens verk. Han beväpnar sina hejdukar med effektiva vapen för att hindra oss från att ta del av Herrens glädje och kärlek.10

Omvändelse är nyckeln till att undvika den förtvivlan som orsakas av motståndarens fällor. Herren förväntar sig ingen perfektion av oss på det här stadiet av vårt eviga framåtskridande. Men han förväntar sig att vi ska bli allt renare. Daglig omvändelse är vägen till renhet, och renhet ger kraft. Personlig renhet kan göra oss till mäktiga redskap i Guds händer. Vår omvändelse – vår renhet – ger oss kraft att hjälpa till med Israels insamling.

Herren lärde profeten Joseph Smith ”att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter, och att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer”.11

Vi vet vad som ger oss större tillgång till himlens krafter. Vi vet också vad som hindrar vår utveckling – vad vi behöver sluta göra för att öka vår tillgång till himlens krafter. Bröder, sök under bön att förstå vad som står i vägen för er omvändelse. Identifiera vad som hindrar er från att omvända er. Och förändra er sedan! Omvänd er! Vi kan alla göra bättre ifrån oss och bli bättre än någonsin förr.12

Det finns konkreta sätt vi troligen kan förbättra oss på. Ett av dem är vårt sätt att behandla vår kropp. Jag förundras över det underverk som den mänskliga kroppen är. Den är en magnifik skapelse, oumbärlig för vår gradvisa utveckling mot vår högsta gudomliga potential. Vi kan inte gå framåt utan den. Genom att ge oss gåvan av att få en kropp har Gud låtit oss ta ett avgörande steg mot att bli mer som han är.

Satan förstår det. Han rasar över det faktum att hans förjordiska avfall för alltid tog ifrån honom denna förmån, vilket lämnade honom i ett konstant tillstånd av avundsjuka och förbittring. Därför leder många om inte de flesta av frestelserna han sänder i vår väg till att vi missbrukar våra kroppar eller andras kroppar. Eftersom Satan är olycklig utan en kropp, vill han att vi ska bli olyckliga på grund av vår kropp.13

Er kropp är ert eget tempel, skapat för att hysa er eviga ande.14 Hur ni tar hand om det templet är viktigt. Jag frågar er bröder: Är ni mer intresserade av att klä och vårda er kropp för att tilltala världen än för att behaga Gud? Ert svar på den frågan sänder en direkt signal till honom om era känslor för hans enastående gåva till er. När det gäller vördnaden för vår kropp tror jag, bröder, att vi kan göra bättre och bli bättre.

Något annat vi också kan göra bättre och bli bättre på gäller hur vi hedrar kvinnorna i våra liv, först och främst vår hustru och våra döttrar, vår mor och våra systrar.15

För några månader sedan fick jag ett hjärtskärande brev från en god syster. Hon skrev: ”[Mina döttrar och jag] upplever att vi har hård konkurrens om våra makars och söners odelade uppmärksamhet, med sportuppdateringar dygnet runt, tv-spel, börsmarknadsuppdateringar, [och] oändligt analyserande av och tittande på varenda typ av … idrottstävling som finns. Det känns som om vi inte längre kommer på första plats för våra män och söner på grund av att de ständigt låter [sport och spel] ta första plats.”16

Bröder, er första och främsta plikt som prästadömsbärare är att älska och ha omsorg om er hustru. Bli ett med henne. Var hennes partner. Gör det lätt för henne att vilja vara din. Inga andra intressen i livet får vara viktigare än att bygga en evig relation med henne. Inget på teve, mobilen eller datorn är viktigare än hennes välbefinnande. Utvärdera hur du använder din tid och var du lägger din energi. Det talar om var ditt hjärta är. Be att ditt hjärta ska vara i samklang med din hustrus hjärta. Försök glädja henne. Sök hennes råd, och lyssna. Det hon säger kan förbättra det du gör.

Om du behöver omvända dig på grund av hur du har behandlat kvinnorna närmast dig så börja nu. Och kom ihåg att det är ditt ansvar att hjälpa kvinnorna i ditt liv att ta emot de välsignelser som kommer av att följa Herrens kyskhetslag. Var aldrig orsak till att en kvinna inte kan ta emot sina tempelvälsignelser.

Bröder, vi behöver alla omvända oss. Vi behöver alla resa oss ur soffan, släppa fjärrkontrollen och vakna upp ur vår andliga slummer. Det är dags att ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan engagera oss i det viktigaste arbetet på jorden. Det är dags att ”svinga … [våra] skäror och skörda av all [vår] förmåga, allt [vårt] förstånd och all [vår] styrka”.17 Ondskans styrkor har aldrig rasat våldsammare än de gör i dag. Som Herrens tjänare kan vi inte sova medan den här striden rasar.

Din familj behöver ditt ledarskap och din kärlek. Ditt kvorum och medlemmarna i din församling eller gren behöver din styrka. Och alla som möter dig behöver veta hur en sann Herrens lärjunge ser ut och handlar.

Mina kära bröder, ni valdes ut av er Fader till att komma till jorden vid denna kritiska tidpunkt tack vare ert andliga mod i föruttillvaron. Ni är bland de bästa, mest tappra män som någonsin har kommit till jorden. Satan vet vilka ni är och vilka ni var i föruttillvaron och han vet vilket arbete som måste utföras innan Frälsaren kommer tillbaka. Och efter att i tusentals år ha utövat list och konster, är motståndaren erfaren och oförbätterlig.

Lyckligtvis är det prästadöme vi bär mycket starkare än motståndarens listiga angrepp. Jag vädjar till er att bli de män och unga män som Herren behöver att ni är. Gör ert fokus på daglig omvändelse till en så självklar del av era liv att ni kan utöva prästadömet med större kraft än någonsin förr. Det här är enda sättet som ni kan hålla er och era familjer andligt trygga i de svåra tider som ligger framför oss

Herren behöver osjälviska män som sätter andras väl framför sitt eget. Han behöver män som medvetet arbetar på att tydligt höra Andens röst. Han behöver förbundsmän som håller sina förbund med redbarhet. Han behöver män som är fast beslutna att hålla sig sexuellt rena – värdiga män som med kort varsel kan ombes att ge välsignelser med rent hjärta, rena tankar och villiga händer. Herren behöver män som är ivriga att omvända sig – män som ivrigt vill tjäna och vara en del av Herrens bataljon av värdiga prästadömsbärare.

Jag välsignar er att bli sådana män. Jag välsignar er med modet att omvända er dagligen och lära er hur man utövar prästadömets fulla kraft. Jag välsignar er att kunna förmedla Frälsarens kärlek till er hustru och era barn och till alla som känner er. Jag välsignar er till att kunna göra bättre och bli bättre. Och jag välsignar er att ni, när ni gör dessa ansträngningar, ska få uppleva underverk i era liv.

Vi är engagerade i den allsmäktige Gudens verk. Jesus är Kristus. Vi är deras tjänare. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn, amen.