2010–2019
Galime elgtis geriau ir būti geresni
2019 m. balandis


Galime elgtis geriau ir būti geresni

Kasdienę atgailą padarykite tokia neatsiejama savo gyvenimo dalimi, kad diena po dienos galėtumėte vis veiksmingiau naudotis kunigyste.

Mano brangūs broliai, jaučiuosi pakylėtas matydamas šį didžiulį kunigystę turinčiųjų Viešpaties bataliono susirinkimą. Esate galinga gėrio jėga! Mylime jus. Meldžiamės dėl jūsų. Esame nepaprastai dėkingi už jus.

Neseniai pastebėjau, kad mane traukia Viešpaties nurodymas, duotas per pranašą Džozefą Smitą: „Neskelbk šiai kartai nieko kita, kaip tik atgailą.“1 Šis teiginys Raštuose kartojasi dažnai.2 Jis iškelia akivaizdų klausimą: „Ar kiekvienam reikia atgailauti?“ Atsakymas yra taip.

Pernelyg daug žmonių atgailą vertina kaip bausmę – kaip kažką vengtino, nebent išskyrus rimčiausias aplinkybes. Bet šį nubaustojo jausmą sukelia Šėtonas. Jis stengiasi atitraukti mūsų žvilgsnį nuo Jėzaus Kristaus3, kuris stovi išskėstomis rankomis,4 tikėdamasis ir norėdamas išgydyti, atleisti, apvalyti, sustiprinti, ištaurinti ir pašventinti mus.

Graikų kalboje atgailą reiškia žodis metanoeo. Jo pradžią sudarantis žodis meta reiškia „pakeisti“. Priesaga noeo susijusi su graikų kalbos žodžiais, reiškiančiais mintį, žinojimą, dvasią ir kvėpavimą.5

Taigi, prašydamas jus ir mane atgailauti6, Jėzus kviečia mus pakeisti mintį, žinojimą, dvasią, net kvėpavimą. Jis prašo mūsų pakeisti tai, kaip mylime, galvojame, tarnaujame, leidžiame laiką, elgiamės su žmona, mokome savo vaikus, net kaip rūpinamės savo kūnu.

Niekas taip neišlaisvina, netaurina ir nėra taip svarbu asmeninei pažangai kaip reguliarus, kasdienis dėmesys atgailai. Atgaila nėra įvykis; tai procesas. Tai raktas į laimę ir proto ramybę. Sujungta su tikėjimu, atgaila padaro mums prieinamą Jėzaus Kristaus Apmokėjimo galią.7

Ar stropiai einate sandoros keliu, ar esate paslydę ar nužengę nuo sandoros kelio, ar net jau nebematote kelio iš ten, kur esate, meldžiu jus atgailauti. Patirkite stiprinančią kasdienės atgailos galią – galią kasdien elgtis geriau ir būti geresniems.

Kai pasirenkame atgailauti, pasirenkame keistis! Mes leidžiame Gelbėtojui mus transformuoti į geresnę mūsų versiją. Mes pasirenkame dvasiškai augti ir patirti džiaugsmą – išpirkimo džiaugsmą Jame.8 Kai pasirenkame atgailauti, pasirenkame tapti panašesni į Jėzų Kristų!9

Broliai, turime elgtis geriau ir būti geresni, nes esame kare. Karas su nuodėme yra realus. Priešininkas didina pajėgas, kad sužlugdytų liudijimus ir sustabdytų Viešpaties darbą. Jis ginkluoja savo pakalikus galingais ginklais, kad sutrukdytų mums jausti Viešpaties džiaugsmą ir meilę.10

Atgaila yra būdas išvengti nelaimingumo, kurį jaučiame patekę į priešininko spąstus. Viešpats iš mūsų nesitiki tobulumo šiame mūsų amžinojo tobulėjimo etape. Bet Jis tikisi, kad darysimės vis tyresni. Kasdienė atgaila yra kelias į tyrumą, o tyrumas suteikia galią. Asmeninis tyrumas padaro mus galingais įrankiais Dievo rankose. Mūsų atgaila – mūsų tyrumas – suteiks mums galios padėti surinkti Izraelį.

Viešpats mokė pranašą Džozefą Smitą, „kad kunigystės teisės neatsiejamai susijusios su dangaus galiomis ir kad dangaus galios negali būti nei kontroliuojamos, nei valdomos kitaip, kaip tik pagal teisumo principus.“11

Mes žinome, kas mums suteiks geresnį priėjimą prie dangaus galių. Taip pat žinome, kas sustabdys mūsų pažangą – ką turime liautis darę, kad turėtume geresnį priėjimą prie dangaus galių. Broliai, pamaldžiai stenkitės suprasti, kas stovi jūsų atgailos kelyje. Nustatykite, kas sulaiko jus nuo atgailos. O tada keiskitės! Atgailaukite! Visi galime elgtis geriau ir būti geresni, nei buvome.12

Yra konkretūs būdai, kaip galėtume tobulėti. Vienas iš jų – mūsų elgesys su savo kūnu. Žmogaus kūno stebuklas kelia man pagarbią baimę. Tai didingas kūrinys, būtinas mūsų laipsniškam tobulėjimui iki savo dieviško potencialo. Be jo negalėtume tobulėti. Dovanodamas kūną Dievas leido mums žengti lemtingą žingsnį, kad galėtume tapti kaip Jis.

Šėtonas tai supranta. Jį erzina faktas, kad dėl atsimetimo ikižemiškajame gyvenime jis amžiams neteko šios privilegijos. Dėl to jis nuolat pavydi ir niršta. Todėl daugelis, jei ne dauguma, pagundų, kurias jis išdėlioja mūsų kelyje, skirtos kenkti mūsų ir kitų kūnams. Kadangi Šėtonas nelaimingas neturėdamas kūno, jis nori, kad mes būtume nelaimingi dėl savo kūno.13

Jūsų kūnas yra jūsų asmeninė šventykla, sukurta jūsų amžinai dvasiai.14 Svarbu, kaip rūpinatės ta šventykla. Broliai, klausiu jus: ar rengdami ir prižiūrėdami savo kūną, labiau rūpinatės patikti pasauliui ar Dievui? Jūsų atsakymas į šį klausimą yra tiesioginė žinutė Jam apie jūsų dėkingumą už Jo nepaprastą dovaną jums. Broliai, manau, kad gerbdami savo kūnus galime elgtis geriau ir būti geresni.

Kitas būdas elgtis geriau ir būti geresniems – rodyti daugiau pagarbos moterims, pradedant savo žmona, dukra, motina ir seserimi.15

Prieš keletą mėnesių gavau širdį veriantį laišką nuo brangios sesers. Ji rašė: „[Mano dukros ir aš] jaučiamės tarsi aršiai varžytumės dėl savo vyrų ir sūnų asmeninio dėmesio su jų nepaliaujamu domėjimusi sporto naujienomis, kompiuteriniais žaidimais, akcijų biržos naujienomis ir nesibaigiančiais visų [įmanomų] sporto varžybų stebėjimais bei nagrinėjimais. Atrodo, kad mes netenkame pirmumo savo vyrų ir sūnų akyse dėl jų nuolatinio domėjimosi [sportu ir žaidimais].“16

Broliai, jūsų, kaip kunigystę turinčio asmens, pirma ir svarbiausia pareiga yra mylėti savo žmoną ir rūpintis ja. Tapkite viena su ja. Būkite jos partneris. Padarykite, kad jai būtų lengva norėti būti jūsų. Gyvenime neturėtų būti nieko svarbesnio už amžinų ryšių su ja kūrimą. Televizijoje, mobiliajame įrenginyje ar kompiuteryje nėra nieko svarbesnio už jos gerovę. Peržiūrėkite, kaip leidžiate laiką ir kam skiriate savo energiją. Tai jums parodys, kur yra jūsų širdis. Melskitės, kad jūsų širdis būtų darnoje su jūsų žmonos širdimi. Stenkitės suteikti jai džiaugsmo. Prašykite jos patarimo ir klausykitės. Jos patarimas padės jums geriau elgtis.

Jei jums reikia atgailauti dėl to, kaip elgėtės su savo artimiausiomis moterimis, pradėkite dabar pat. Ir atminkite, kad tai jūsų pareiga padėti savo gyvenimo moterims gauti palaiminimus, kylančius iš gyvenimo pagal Viešpaties skaistybės įstatymą. Niekada netapkite priežastimi, dėl kurios moteris negali gauti šventyklos palaiminimų.

Broliai, mums visiems reikia atgailauti. Mums reikia atsikelti nuo sofos, padėti nuotolinio valdymo pultelį ir pabusti iš dvasinio miego. Laikas apsirengti visa Dievo ginkluote, kad galėtume dalyvauti svarbiausiame darbe žemėje. Laikas mosuoti savo pjautuvais ir pjauti visa savo galia, protu ir stiprybe.17 Blogio jėgos dar niekada taip stipriai nesiautėjo, kaip dabar. Kaip Viešpaties tarnai, negalime miegoti, kai siautėja karas.

Jūsų šeimai reikia jūsų vadovavimo ir meilės. Jūsų kvorumui ir jūsų apylinkės ar skyriaus nariams reikia jūsų stiprybės. Visi jus sutikusieji turi pamatyti, kaip atrodo ir elgiasi tikras Viešpaties mokinys.

Mano brangūs broliai, mūsų Tėvas išsirinko jus ateiti į žemę šiuo lemiamu metu dėl jūsų dvasinio narsumo ikižemiškajame gyvenime. Esate vieni puikiausių, narsiausių vyrų, kada nors gyvenusių žemėje. Šėtonas žino, kas esate ir kas buvote ikižemiškajame gyvenime, ir jis supranta, koks darbas turi būti atliktas prieš Gelbėtojo sugrįžimą. Priešininkas, tūkstančius metų tobulinęs savo suktus sugebėjimus, yra patyręs ir nepataisomas.

Laimei, mūsų turima kunigystė yra daug galingesnė už priešininko suktybes. Prašau, kad būtumėte tokie vyrai ir jaunuoliai, kokių reikia Viešpačiui. Kasdienę atgailą padarykite tokia neatsiejama savo gyvenimo dalimi, kad diena po dienos galėtumėte naudotis vis didesne kunigystės galia. Tai vienintelis būdas užtikrinti savo ir savo šeimos dvasinį saugumą sunkiais ateinančiais laikais.

Viešpačiui reikia nesavanaudžių vyrų, kurie kitų gerovę stato pirmiau savosios. Jam reikia vyrų, kurie tikslingai darbuojasi, kad aiškiai girdėtų Dvasios balsą. Jam reikia sandoros vyrų, kurie sąžiningai laikosi savo sandorų. Jam reikia vyrų, kurie apsisprendę išlaikyti save seksualiai tyrus, – vertų vyrų, kurie, iškilus poreikiui, galėtų būti pakviesti suteikti palaiminimą tyra širdimi, švariomis mintimis ir norinčiomis tarnauti rankomis. Viešpačiui reikia vyrų, norinčių atgailauti, – vyrų, uolių tarnauti ir būti Viešpaties vertų kunigystės nešiotojų bataliono dalimi.

Laiminu jus, kad taptumėte tokiais vyrais. Laiminu jus narsa kasdien atgailauti ir mokytis naudotis visa kunigystės galia. Laiminu jus, kad galėtumėte perduoti Gelbėtojo meilę savo žmonai, vaikams ir visiems pažįstamiems. Laiminu, kad elgtumėtės geriau ir būtumėte geresni. Laiminu, kad stengdamiesi tai daryti patirtumėte stebuklus savo gyvenime.

Dirbame Visagalio Dievo darbą. Jėzus yra Kristus. Mes esame Jų tarnai. Tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu, amen.