2010-2019
Vi kan gøre det bedre og være bedre
Fodnoter
Tema

Vi kan gøre det bedre og være bedre

Gør jeres fokus på daglig omvendelse til en så indgroet del af jeres liv, at I kan udøve præstedømmet med større kraft end nogensinde før.

Mine kære brødre, det er inspirerende at se ud over denne store forsamling af Herrens bataljon af præstedømmebærere. I er en mægtig styrke til godt! Vi elsker jer. Vi beder for jer. Og vi er dybt taknemlige for jer.

For nylig har jeg følt mig draget til Herrens instruktion givet gennem profeten Joseph Smith: »Tal intet andet end omvendelse til denne slægt.«1 Denne erklæring gentages ofte overalt i skrifterne.2 Den leder til det åbenlyse spørgsmål: »Har alle behov for at omvende sig?« Svaret er ja.

Alt for mange betragter omvendelse som straf – noget man bør undgå undtagen i de mest alvorlige situationer. Men denne følelse af at blive straffet kommer fra Satan. Han forsøger at forhindre os i at se til Jesus Kristus,3 som står med åbne arme4 i håb om og villig til at helbrede, tilgive, rense, styrke, lutre og hellige os.

Ordet for omvendelse i Det Nye Testamente på græsk er metanoeo. Forstavelsen meta- betyder »ændre«. Endelsen -noeo er beslægtet med det græske ord, der betyder »sind«, »viden«, »ånd« og »åndedræt«.5

Når Jesus derfor beder jer og mig om at »omvende sig«,6 opfordrer han os til at ændre vores sind, vores viden, vores ånd – og tilmed den måde, vi ånder på. Han beder os om at ændre den måde, hvorpå vi elsker, tænker, tjener, tilbringer vores tid, behandler vores hustru, underviser vores børn og tilmed passer på vores legeme.

Intet er mere frigørende, forædlende eller vigtigere for vores individuelle udvikling end et regelmæssigt, dagligt fokus på omvendelse. Omvendelse er ikke en begivenhed, det er en proces. Det er nøglen til lykke og til fred i sindet. Sammen med tro åbner omvendelse for vores adgang til kraften i Jesu Kristi forsoning.7

Uanset om I flittigt bevæger jer fremad på pagtsstien, er gledet eller trådt væk fra pagtsstien eller måske slet ikke kan se stien, derfra hvor I står nu, så bønfalder jeg jer om at omvende jer. Oplev den styrkende kraft i daglig omvendelse – af at gøre det og blive lidt bedre hver dag.

Når vi vælger at omvende os, vælger vi at forandre os! Vi tillader Frelseren at forandre os til den bedste udgave af os selv. Vi vælger at vokse åndeligt og modtage glæde – glæden ved forløsning i ham.8 Når vi vælger at omvende os, vælger vi at blive mere som Jesus Kristus!9

Brødre, vi er nødt til at gøre det bedre og at være bedre, for vi står midt i en krig. Kampen mod synd er meget virkelig. Modstanderen mangedobler sin indsats for at ødelægge vidnesbyrd og hindre Herrens værk. Han bevæbner sine tilhængere med farlige våben for at forhindre os i at nyde Herrens glæde og kærlighed.10

Omvendelse er nøglen til at undgå elendighed, der er påført os af modstanderens fælder. Herren forventer ikke fuldkommenhed af os på dette tidspunkt i vores evige udvikling. Men han forventer af os, at vi bliver stadig mere rene. Daglig omvendelse er vejen til renhed, og renhed bringer kraft. Personlig renhed kan gøre os til mægtige redskaber i Guds hånd. Vores omvendelse – vores renhed – vil gøre os i stand til at bidrage til indsamlingen af Israel.

Herren sagde til profeten Joseph Smith, »at præstedømmets rettigheder er uadskilleligt forbundet med himlens kræfter, og at himlens kræfter ikke kan beherskes eller anvendes, uden at det sker efter retfærdighedens principper.«11

Vi ved, hvad der vil give os større adgang til himlens kræfter. Vi ved også, hvad der vil hindre vores fremgang – hvad vi behøver at holde op med at gøre for at øge vores adgang til himlens kræfter. Brødre, søg i bøn at forstå, hvad der står i vejen for jeres omvendelse. Identificer, hvad der afholder jer fra at omvende jer. Og forandr jer så! Omvend jer! Vi kan alle gøre det bedre og være bedre end nogensinde før.12

Der er specifikke måder, hvorpå vi sikkert kan blive bedre. En er den måde, hvorpå vi behandler vores legeme. Jeg er forbløffet over det menneskelige legemes mirakel. Det er en storslået skabelse, afgørende for vores gradvise opstigning mod vores ultimative, guddommelige potentiale. Vi kan ikke udvikle os uden det. Gud har ved at give os legemet som en gave tilladt os at tage et afgørende skridt mod at blive mere som ham.

Det forstår Satan. Han fnyser over kendsgerningen, at hans førjordiske frafald permanent diskvalificerer ham fra dette privilegium, og det efterlader ham i en konstant tilstand af jalousi og bitterhed. Derfor forårsager mange, hvis ikke de fleste, af de fristelser, han placerer på vores vej, os til at misbruge vores eller andres legeme. Eftersom Satan har det elendigt uden et legeme, ønsker han, at vi er elendige på grund af vores.13

Jeres legeme er jeres personlige tempel, skabt til at huse jeres evige ånd.14 Jeres pasning af det tempel er vigtig. Nuvel, jeg spørger jer brødre: Er I mere interesseret i at opbygge og pleje jeres legeme, så det tiltaler verden, end i at behage Gud? Jeres svar på dette spørgsmål sender en direkte besked til ham om jeres følelser for hans storslåede gave til jer. I forbindelse med denne ærbødighed for vores legeme, brødre, tror jeg, at vi kan gøre det bedre og være bedre.

Noget andet, som vi også kan gøre bedre og være bedre til, er, hvordan vi ærer kvinderne i vores liv begyndende med vores hustru og døtre, vores mor og søstre.15

For nogle måneder siden fik jeg et hjerteknusende brev fra en kær søster. Hun skrev: [Mine døtre og jeg] føler, at vi deltager i en intens konkurrence om vores ægtemands og sønners udelte opmærksomhed med sportsnyheder, videospil, børsnyheder [og] uendelige analyser af og sportskampe i enhver [tænkelig] sport døgnet rundt. Det føles, som om vi er ved at miste vores plads i forreste række hos vores ægtemand og sønner på grund af deres permanente plads på første række i [sport og spil].«16

Brødre, jeres første og fornemste pligt som bærer af præstedømmet er at elske og tage jer af jeres hustru. Bliv ét med hende. Vær hendes partner. Gør det let for hende at ønske at være jeres. Ingen anden interesse i livet bør prioriteres over at opbygge et evigt forhold til hende. Intet på tv, mobilenheden eller computeren er vigtigere end hendes velbefindende. Gør status over, hvordan I tilbringer jeres tid, og hvor I lægger jeres energi. Det vil fortælle jer, hvor jeres hjerte er. Bed om, at jeres hjerte må være på bølgelængde med jeres hustrus hjerte. Søg at bringe hende glæde. Søg hendes råd og lyt. Hendes råd vil forbedre jeres resultater.

Hvis I har behov for at omvende jer på grund af den måde, hvorpå I har behandlet kvinderne, der står jer nær, så begynd nu. Og husk, at det er jeres ansvar at hjælpe kvinderne i jeres liv med at modtage velsignelserne, der kommer af at efterleve Herrens kyskhedslov. Vær aldrig årsagen til, at en kvinde ikke er i stand til at modtage sine tempelvelsignelser.

Brødre, vi har alle brug for at omvende os. Vi må rejse os fra sofaen, lægge fjernbetjeningen fra os og vågne op fra vores åndelige lur. Det er tid til at iføre os Guds fulde rustning, så vi kan engagere os i det vigtigste værk på jorden. Det er tid til at svinge vores »segl, og høst[e] af al [vores] kraft, sind og styrke.«17 Ondskabens kræfter har aldrig raset med større styrke, end de gør i dag. Som Herrens tjenere kan vi ikke sove, mens slaget raser.

Jeres familie har brug for jeres ledelse og kærlighed. Jeres kvorum og folk i jeres menighed har brug for jeres styrke. Og alle, som I møder, har brug for at vide, hvordan en sand discipel af Herren ser ud og handler.

Mine kære brødre, I blev valgt af vor Fader til at komme til jorden på denne afgørende tid på grund af jeres åndelige tapperhed i forudtilværelsen. I er blandt de fineste, mest tapre mænd, som nogensinde er kommet til jorden. Satan ved, hvem I er, og hvem I var i forudtilværelsen, og forstår det værk, der skal udføres, før Frelseren vender tilbage. Modstanderen er erfaren og uforbederlig efter tusinder af års øvelse med sin snedighed.

Heldigvis er det præstedømme, vi bærer, langt stærkere end modstanderens list. Jeg beder jer om, at I må være de mænd og unge mænd, som Herren har brug for, at I er. Gør jeres fokus på daglig omvendelse til en så indgroet del af jeres liv, at I kan udøve præstedømmet med større kraft end nogensinde før. Det er den eneste måde, hvorpå I kan bevare jer selv og jeres familie åndeligt tryg i de udfordrende dage forude.

Herren har brug for uselviske mænd, som sætter andres velfærd før deres eget. Han har brug for mænd, som bevidst arbejder på tydeligt at høre Åndens røst. Han har brug for pagtens mænd, som retskaffent holder deres pagter. Han har brug for mænd, som er fast besluttede på at holde sig seksuelt rene – værdige mænd, som når som helst kan blive bedt om at give velsignelser med et rent hjerte, rent sind og villige hænder. Herren har brug for mænd, der er ivrige efter at omvende sig – mænd med iver efter at tjene og være en del af Herrens bataljon af værdige præstedømmebærere.

Jeg velsigner jer med, at I kan blive disse mænd. Jeg velsigner jer med mod til at omvende jer dagligt og lære, hvordan man udøver præstedømmets fulde kraft. Jeg velsigner jer med, at I kan kommunikere Frelserens kærlighed til jeres hustru og børn og alle, der kender jer. Jeg velsigner jer til at gøre det bedre og være bedre. Og jeg velsigner jer med, at når I yder denne indsats, vil I opleve mirakler i jeres liv.

Vi er engageret i den almægtige Guds værk. Jesus er Kristus. Vi er deres tjenere. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.