2010–2019
กลยุทธ์ฐานะปุโรหิตของท่าน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

กลยุทธ์ฐานะปุโรหิตของท่าน

สร้างกลยุทธ์ของท่านเองว่าท่านจะปรับปรุงตนเองอย่างไรในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์

เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศถ้อยแถลงว่าเด็กชายอายุ 11 ขวบจะ “เริ่มเข้าร่วม … โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน … ในช่วงต้นเดือนมกราคมของปีที่พวกเขาจะมีอายุ 12 ขวบ”1

ผลก็คือ ระหว่างช่วงแรกของปีนี้ มีเด็กชายวัย 11 ขวบหลายคนที่ตกใจ เขาคิดว่าจะอยู่ในปฐมวัยจนถึงวันเกิด แต่บัดนี้ต้องส่งผ่านศีลระลึกในวันอาทิตย์ในฐานะมัคนายกที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุดของศาสนจักร

ข้าพเจ้าสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ใครตกใจมากที่สุด—มัคนายกหรือบิดามารดาของพวกเขา มัคนายกใหม่เกือบ 80,000 คนเหล่านี้ หลายคนอยู่กับเราค่ำคืนนี้ที่ศูนย์การประชุมใหญ่หรือมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับสู่ความเป็นพี่น้องของฐานะปุโรหิต!

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์—น่าจะเป็นกลุ่มผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมา ซึ่งเข้าร่วมภาคฐานะปุโรหิตของการประชุมใหญ่สามัญ เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ ข้าพเจ้าขอพูดกับเด็กหนุ่มฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนโดยตรง

บทเรียนจากกีฬา

ในฐานะนักเรียน พวกท่านหลายคนกำลังพัฒนาพรสวรรค์ ความสนใจ และงานอดิเรกผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โรงเรียนหรือในชั้นเรียนส่วนตัว ทีม และกลุ่มนอกโรงเรียน รวมถึงกีฬา

ข้าพเจ้าชอบกีฬามาตลอดชีวิต ข้าพเจ้าชื่นชมคนที่พัฒนาความสามารถด้านกีฬาจนถึงจุดที่พวกเขาเล่นได้ในระดับสูง การที่ใครสักคนจะเก่ง มากๆ ในด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากพรสวรรค์แล้วยังต้องมีระเบียบวินัย การเสียสละ การอบรมและฝึกฝนหลายชั่วโมงนับไม่ถ้วน นักกีฬาเช่นนั้นมักจะได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์จากโค้ชซึ่งบางครั้งรุนแรงและเต็มใจเลิกทำสิ่งที่พวกเขาต้องการตอนนี้เพื่อบางสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

เรารู้จักสมาชิกศาสนจักรและผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของนักกีฬาอาชีพ มีหลายตัวอย่างที่ดี แต่เนื่องจากเวลาไม่มากข้าพเจ้าจะยกมาเพียงไม่กี่คน ท่านอาจจะรู้จักนักกีฬาเหล่านี้บางคน ในเบสบอล เจเรมีย์ กัทธรีและไบรซ์ ฮาร์เปอร์ ในบาสเก็ตบอล จาบาริ พาร์เคอร์และจิมเมอร์ เฟรเดทท์ ในฟุตบอล ริคาร์โด โรฮาส ในรักบี้ วิลเลียม โฮโปต และในอเมริกันฟุตบอล ทายซัม ฮิลล์และแดเนียล ซอเรนเซน แต่ละคนล้วนสร้างผลงานสำคัญในกีฬาของตน

ขณะที่พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในด้านกีฬา นักกีฬาเหล่านี้จะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าพวกเขาไม่ใช่นักกีฬาหรือมนุษย์ที่ดีพร้อม พวกเขาทำงานหนักเพื่อจะเก่งที่สุดในกีฬาของตน—และเพื่อจะดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ พวกเขาลุกขึ้นเมื่อล้มลงและพวกเขาพยายามอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ศึกษากลยุทธ์การเล่น

ในทีมกีฬา มีแผนการเล่นสำหรับสถานการณ์บางอย่างและนำมารวมกันเป็นกลยุทธ์การเล่น นักกีฬาเรียนรู้งานมอบหมายเฉพาะอย่างของตนสำหรับการเล่นแต่ละครั้ง นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จศึกษากลยุทธ์การเล่นอย่างถี่ถ้วน เมื่อได้รับคัดเลือกให้เล่น พวกเขารู้แน่นอน เหมือนโดยสัญชาตญาณ ว่าต้องไปที่ไหนและทำอะไร

Andy Reid

ภาพถ่ายโดย เดฟ คอป/REUTERS/stock.adobe.com

Playbook

ในวิธีเดียวกัน เราผู้ดำรงฐานะปุโรหิตก็มีทีมด้วย (โควรัม) และกลยุทธ์ (พระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน)

ท่านเสริมกำลังผู้ร่วมทีมหรือไม่

ท่านศึกษากลยุทธ์ของท่านดีเพียงใด

ท่านเข้าใจงานมอบหมายของท่านอย่างเต็มที่หรือไม่

Ghana

การเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม

เพื่อขยายแนวเทียบนี้เพิ่มเติม โค้ชที่ดีรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมตนเองรวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม พวกเขาวางแผนการเล่นที่จะให้โอกาสพวกเขาชนะมากที่สุด แล้วท่านเล่า

ท่านรู้ว่าท่านอ่อนแอต่อการล่อลวงใดมากที่สุด และท่านคาดการณ์ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะพยายามทำให้ท่านหยุดชะงักหรือท้อแท้ใจได้อย่างไร ท่านได้สร้างแผนการเล่นและกลยุทธ์ส่วนตัวเพื่อท่านจะรู้วิธีรับมือเมื่อเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่

เมื่อท่านเผชิญการล่อลวงต่างๆ นานาทางศีลธรรม—ไม่ว่าจะอยู่กับผู้อื่นหรือเมื่อท่านอยู่คนเดียว มองไปที่หน้าจอ—ท่านรู้แผนการเล่นของท่าน ถ้าเพื่อนแนะนำให้ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือลองเสพยา ท่านรู้แผนการเล่น ท่านได้ฝึกฝนและรู้วิธีตอบโต้ล่วงหน้าแล้ว

โดยที่มีแผนการเล่น กลยุทธ์ และคำมั่นสัญญาแน่วแน่ที่จะเล่นตามบทบาทของท่าน ท่านจะพบว่าการล่อลวงนั้นมีพลังเหนือท่านน้อยลง ท่านจะตัดสินใจไว้แล้วว่าท่านจะตอบโต้อย่างไรและท่านจะทำอะไร ท่านจะไม่ต้องตัดสินใจทุกครั้งที่ท่านเผชิญการล่อลวง

เมื่อไม่นานมานี้อัครสาวกสิบสองท่านหนึ่งเล่าเรื่องที่แสดงถึงหลักธรรมนี้ สมัยเป็นปุโรหิตในโรงเรียนมัธยมปลาย ท่านใช้เวลาอยู่กับเพื่อน หลังจากหาอะไรรับประทานแล้ว พวกเขากำลังขับรถเล่นเมื่อมีบางคนแนะนำให้ควรไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ปัญหาคือท่านรู้ว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ท่านไม่ควรดู แม้จะรู้สึกถึงความกดดันและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยทันที แต่ท่านได้วางแผนมาแล้วสำหรับเรื่องนี้ เหตุการณ์นี้เหมือนกับหน้าหนึ่งในกลยุทธ์ฐานะปุโรหิตของท่าน

ท่านสูดลมหายใจลึกเรียกความกล้า และประกาศว่า “ผมไม่สนใจหนังเรื่องนั้น ไปส่งผมที่บ้านที” พวกเขาไปส่งท่าน แผนการเล่นที่เรียบง่ายนำไปสู่ชัยชนะ! หลายปีต่อมา เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่กับท่านคืนวันนั้นเล่าให้ฟังว่าตัวอย่างนี้เป็นพลังให้เขามีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสภาวการณ์แบบเดียวกันในชีวิตเขา

หน้าหนังสือกลยุทธ์

ข้าพเจ้าขอให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สองสามคนแนะนำแผนการเล่นที่ท่านอาจรวบรวมไว้ในกลยุทธ์ของท่าน นี่คือคำแนะนำที่สร้างแรงบันดาลใจของพวกท่าน

 • สวดอ้อนวอนทุกวันทูลขอความสว่างและประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์มากขึ้น

 • ตั้งใจฟังคำสอนของบิดามารดา อธิการ ผู้นำเยาวชนชายและผู้นำโควรัมของท่าน

 • หลีกเลี่ยงสื่อลามกและเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ที่ผิดศีลธรรม

 • จำคำสัญญาที่ท่านทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้าและพยายามรักษาสัญญา

 • ศึกษาเรื่องราวพระคัมภีร์ของศาสดาพยากรณ์และทำตามคุณสมบัติที่ดีของพวกท่าน

 • เป็นพรให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ผ่านการรับใช้

 • แสวงหาเพื่อนที่ดีที่จะช่วยให้ท่านเป็นบุคคลที่ท่านต้องการเป็น

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญแอป FamilySearch และค้นคว้าประวัติครอบครัวของท่านเอง

 • วางแผนสถานที่ปลอดภัยที่ท่านสามารถหนีอิทธิพลชั่วร้ายได้

 • รักและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกคนอื่นในโควรัมฐานะปุโรหิตของท่าน

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับนักกีฬาที่เราได้ชมภาพไปเมื่อก่อนหน้านี้ด้วย ข้าพเจ้าพบว่าน่าสนใจที่พวกเขาไม่ได้ระบุตัวตนจากสิ่งที่พวกเขา ทำ ในฐานะนักกีฬาอาชีพเท่านั้น—แต่จากคนที่พวกเขา เป็น ในฐานะบุตรของพระบิดาบนสวรรค์และผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าด้วย

ลองฟังความคิดเห็นของพวกเขา

 • จิมเมอร์ เฟรเดทท์ ในฐานะมัคนายกผู้กำลังเรียนรู้วิธีผูกไท บอกว่า “ผมได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาความรู้และศรัทธาถึงความจริงแห่งพระกิตติคุณ สิ่งนี้นำทางให้ผมเป็น … ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรและเหนือสิ่งอื่นใด—เป็นแบบอย่างที่ดี”

  Jimmer Fredette
 • ไบรซ์ ฮาร์เปอร์ ในฐานะสามี เขียนว่า “ผมเคยคิดว่าชื่อเสียง โชคลาภ และรางวัลเอ็มวีพีจะทำให้ผมมีความสุข บางสิ่งขาดหายไป ผมจึง … เตรียมตัวและ [เข้า] พระวิหาร ปัจจุบันผมอยู่บนเส้นทาง [กลับ] สู่พระบิดาบนสวรรค์และมีครอบครัวนิรันดร์—ซึ่งคือปีติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก!”

  Bryce Harper
 • แดเนียล ซอเรนเซน ในฐานะผู้สอนศาสนา เขากล่าวว่า “กลยุทธ์ที่ดีคือแผนที่ใช้พรสวรรค์และจุดแข็งของสมาชิกทีมแต่ละคน … เมื่อผมศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ผมสามารถรู้วิธีใช้จุดแข็งของผมเพื่อรับใช้ในฐานะปุโรหิต

  Daniel Sorensen
 • เจเรมีย์ กัทธรี ขณะที่กำลังรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ แบ่งปันว่า “เมื่อครั้งเป็นมัคนายกวัย 12 ปี … [ผมรู้สึก] พระวิญญาณทรงเป็นพยานต่อผม [ว่า] ‘ชีวิตนี้เป็นเวลา … ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า’2 แผนการเล่นคือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอันนำไปสู่การกระทำ [และ] การกลับใจผ่านพระผู้ช่วยให้รอด … กลยุทธ์มีอยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต”

  Jeremy Gutherie
 • จาบาริ พาร์เคอร์ ในการแต่งตั้งสู่ตำแหน่งเอ็ลเดอร์ของเขา กล่าวว่า “ผมนึกไม่ออกเลยว่าผมจะเป็นคนอย่างไรถ้าผมไม่ได้ตัดสินใจรับบัพติศมา … ผมสำนึกคุณอย่างยิ่งที่มีพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตคอยนำทางผมทุกวัน”

  Jabari Parker
 • ริคาร์โด โรฮาส ขณะที่กำลังรับใช้เป็นประธานสาขา กล่าวว่า “โดยทางฐานะปุโรหิต [ของพระผู้เป็นเจ้า] [เรา] สามารถช่วยในงานของพระองค์ได้ เราได้รับเรียกให้ ‘เข้มแข็งและกล้าหาญ’3 ในการปกป้องความจริง” สิ่งนี้ได้ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จทั้งในสนามและในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิต

  Ricardo Rojas
 • ทายซัม ฮิลล์ ในฐานะผู้สอนศาสนา รู้สึกว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นเสมือนกลยุทธ์สำหรับเขาในชีวิตของเขา เขาแบ่งปันว่า “การเชื่อในแผน [ของพระผู้เป็นเจ้า] และทำบทบาทหน้าที่สุดความสามารถในแผนนั้นทำให้ผมรู้สึกท้วมท้นถึงสันติสุขและความสุขในชีวิต โดยรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในความพยายามของผม”

  Taysom Hill
 • วิลเลียม โฮโปต ในพิธีให้พรเด็กของลูกชายเขาในครอบครัวสี่รุ่น กล่าวว่าพระกิตติคุณช่วยให้เขา “ระบุกลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามและให้ประสิทธิภาพทางวิญญาณที่จะต้านทานลูกดอกเพลิงและรับใช้ผู้อื่นให้ดีขึ้น”

  William Hopoate

แล้วท่านเล่า ท่านตระหนักถึงอัตลักษณ์อัน สูงกว่า และ ศักดิ์สิทธิ์กว่า ในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หรือไม่ โดยพิจารณาถึงอัตลักษณ์นิรันดร์นี้ จงสร้างแผนการเล่นของท่านและกลยุทธ์ฐานะปุโรหิตซึ่งจะนำทางท่านในช่วงเวลาที่มีการล่อลวงและความทุกข์ยาก จงพิจารณากลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

กลยุทธ์เชิงรุก ช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานและเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะอยู่ในทางคับแคบและแคบ ตัวอย่างเช่นการสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ เข้าโบสถ์และพระวิหาร จ่ายส่วนสิบ และทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในสมุด เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน อย่างสม่ำเสมอ

กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่การวางแผนล่วงหน้าว่าท่านจะเผชิญการล่อลวงอย่างไร เมื่อท่านถูกล่อลวงให้ลดมาตรฐานส่วนตัวของท่าน ท่านรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไร

ท่านต้องมีกลยุทธ์รับมือกับเรื่องนั้น

วันนี้รู้สึกไม่อยากสวดอ้อนวอนหรือ ถึงเวลาเล่นตามแผนที่ท่านวางไว้แล้ว

ท่านรู้สึกว่าประจักษ์พยานของท่านลดลงเรื่อยๆ หรือ ท่านมีแผนการเล่นสำหรับเรื่องนั้น ท่านรู้ว่าต้องทำอะไร

ดาราดังในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า

ท่านเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า คำมั่นสัญญาของท่านที่จะยึดราวเหล็กให้แน่นจะเปลี่ยนท่านเป็นสัตภาวะนิรันดร์ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างท่านให้เป็น

พระองค์ทรงรู้จักและทรงรักท่าน พระองค์จะทรงอวยพรและนำทางท่าน

ท่านอาจคิดว่าท่านไม่ใช่คนสำคัญ ไม่มีศักยภาพที่จะเป็นดาราดัง นั่นไม่ใช่ความจริง ท่านทราบไหมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า “สิ่งอ่อนแอของโลกจะออกมาและปราบผู้ทรงอำนาจและทรงอิทธิพลทั้งหลาย”4

ท่านรู้สึกอ่อนแอ ไร้ค่าไหม ยินดีด้วย ท่านได้เข้าร่วมทีมแล้ว!

ท่านรู้สึกไม่มีความสำคัญ ด้อยกว่าไหม ท่านอาจเป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการ

David and Goliath

ไม่มีตัวอย่างใดดีไปกว่าดาวิดก้าวเข้าสู่สนามรบต่อสู้กับโกลิอัท ศัตรูที่น่าเกรงขาม โดยพึ่งพาพระเจ้า พร้อมแผน ดาวิดไม่เพียงช่วยชีวิตตนเองเท่านั้นแต่ช่วยกองทัพอิสราเอลด้วย!5 จงรู้ว่าพระเจ้าจะสถิตกับท่านเมื่อท่านเรียกหาความกล้าที่จะอยู่ข้างพระองค์ “ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้?”6

พระองค์จะทรงเปิดประตูและช่วยให้เราพบความเข้มแข็งและความสามารถที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามี7

จงฟังโค้ชที่ท่านไว้วางใจ—เช่นบิดามารดา อธิการ และผู้นำเยาวชนชายของท่าน เรียนรู้กลยุทธ์ อ่านพระคัมภีร์ ศึกษาถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน สร้างแผนการเล่นของท่านเองว่าท่านจะปรับปรุงตนเองอย่างไรในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์

รู้แผนการเล่นที่ท่านจะใช้ล่วงหน้าเพื่อเสริมกำลังวิญญาณของท่านและหลีกเลี่ยงกับดักของปฏิปักษ์

ทำอย่างนี้และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงใช้ประโยชน์ท่านแน่นอน

แต่ก็อาจมีบางคนที่แยกตนเองออกจากพระกิตติคุณและเร่ร่อนไป บางคนอาจนั่งดูเกมจากระยะไกล บางคนอาจเลือกนั่งข้างสนาม แม้ว่าโค้ชพยายามส่งพวกเขาเข้าสนาม ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านออกไปช่วยชีวิต สนับสนุน และรักพวกเขาในฐานะสมาชิกร่วมทีม!

บางคนต้องการเข้าไปเล่น—และ ทำจริง สิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่พวกเขามีพรสวรรค์มากเพียงใดแต่อยู่ที่ความเต็มใจของพวกเขาที่จะลงสนาม พวกเขาไม่รอให้มีคนมาเรียกเพราะพวกเขารู้จักพระคัมภีร์ซึ่งบอกว่า “หากเจ้ามีความปรารถนาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียกมายังงาน”8

ท่านสามารถมาต่อแถวรอเล่นได้

ท่านทำอย่างนั้นเมื่อท่านศึกษาและใช้กลยุทธ์ฐานะปุโรหิตของท่าน

ระหว่างทางท่านคงจะสะดุดและล้มลง—บางทีหลายครั้ง ท่านไม่ดีพร้อม ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพซึ่งช่วยให้ท่านขัดเกลาอุปนิสัยและรับใช้ในวิธีที่มีความเห็นใจมากกว่า พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้อันไม่สิ้นสุดของพระองค์เตรียมทางให้เราเอาชนะความผิดพลาดของเราผ่านการกลับใจที่จริงใจ

นักกีฬาเก่งๆ ใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงฝึกฝนด้านเล็กๆ หนึ่งอย่างของเกม ในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิต ท่านต้องมีความคิดแบบเดียวกัน ถ้าท่านล้มเหลว จงกลับใจและเรียนรู้จากสิ่งนั้น ฝึกฝนเพื่อท่านจะทำให้ดีขึ้นในคราวหน้า สุดท้ายแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่าน ท่านจะเรียนรู้กลยุทธ์หรือไม่

ข้าพเจ้าขอกระตุ้นท่าน จงวางใจในพระเจ้า สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้เป็นเจ้า9 และเข้าไปเล่น

มีไม่มากนักที่เล่นกีฬาเป็นอาชีพในระดับสูงสุด แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเป็นสานุศิษย์ มีหลายคนผู้เลือกติดตามพระคริสต์

อันที่จริง นั่นคือพันธกิจของท่านในชีวิตนี้—ที่จะเรียนรู้วิธีของพระเจ้า เข้าสู่ทางแห่งการเป็นสานุศิษย์ และพยายามดำเนินชีวิตตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงชูท่านและให้พรท่านเมื่อท่านหันไปหาพระองค์ ท่านทำได้เพราะท่านเป็นดาราดังในสายพระเนตรของพระองค์

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านดำรงอยู่และพยายามบริหารบทบาทศักดิ์สิทธิ์ของท่านทุกวัน ข้าพเจ้าให้พรท่านด้วยความสามารถและความปรารถนาในการทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าขอเสริมด้วยประจักษ์พยานถึงพลังของฐานะปุโรหิตที่ท่านดำรงอยู่ ถึงศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต ถึงพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน