2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญของศาสนจักรเพื่อการออกเสียงสนับสนุน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย; ดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด; และ เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนดัลลิน เอช. โอ๊คส์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองและเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ในฐานะรักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองต่อไปนี้: เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, เดล จี. เรนลันด์, เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง และอูลิส์เสส ซวาเรส

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

เราขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้จากการรับใช้ของพวกท่าน เอ็ลเดอร์วิคโตริโน เอ. บาบิดา, แอล. ทอดด์ บัดจ์, ปีเตอร์ เอ็ม. จอห์นสัน, จอห์น เอ. แม็คคูน, มาร์ค แอล. เพซ, เจมส์ อาร์. ราสแบนด์, และเบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไท

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่อุทิศตนของพวกท่าน โปรดยกมือ

เราขอเสนอปลดบราเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์, เดวิน จี. เดอร์แรนท์, และไบรอัน เค. แอชตันจากฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญด้วยความสำนึกคุณจากใจ

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องชายเหล่านี้สำหรับการรับใช้อันโดดเด่นของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ต่อไปนี้: รูเบน วี. อัลลิออด, ฮอร์เก เอ็ม. อัลวาราโด, ฮานส์ ที. โบม, แอล. ทอดด์ บัดจ์, ริคาร์โด พี. ฮิเมเนซ, ปีเตอร์ เอ็ม. จอห์นสัน, จอห์น เอ. แม็คคูน, เจมส์ อาร์. ราสแบนด์, เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไท, และอลัน อาร์. วอล์คเกอร์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้: โซโลมอน ไอ. อลิเช, กิลเยอร์โม เอ. อัลวาเรซ, แดเรน อาร์. บาร์นีย์, ฮูเลียส เอฟ. บาร์เรียนโตส, เจมส์ เอช. เบคเคอร์, เควิน จี. บราวน์, มาร์ค เอส. ไบรซ์, เอ. มาร์คอส กาบรัล, ดันสแตน จี. บี. ที. ชาดัมบูกา, อลัน ซี. เค. ชึง, คริสเตียน ซี. ชิกบุนดู, พอล เอ็น. เคลย์ตัน, การิม เดล วัลล์, ฮิโรยุกิ โดมอน, เมอร์นาร์ด พี. โดนาโต, มาร์ค ดี. เอ็ดดี้, แซคารีย์ เอฟ. อีแวนส์, เฮนรีย์ เจ. อายริงก์, ซาเปเล ฟาอาโลโก จูเนียร์, เดวิด แอล. ฟริชคเนคท์, จอห์น เจ. กัลเลโก, เอฟราอิน อาร์. การ์เซีย, โรเบิร์ต กอร์ดอน, มาร์ค เอ. กอทเฟรดสัน, โธมัส แฮนนิ, ไมเคิล เจ. เฮสส์, เกล็นน์ เอ็ม. โฮล์มส์, ริชาร์ด เอส. ฮัทชินส์, ติโต อิบันเญซ, อะกิโนริ อิโตะ, เจเรมีย์ อาร์. แจกกี, เคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน, คริสโตเฟอร์ ฮยุนซู คิม, เอช. โมโรไน ไคลน์, อิโนเค เอฟ. คูปู, สตีเฟน ชี คอง ไล, วิคเตอร์ ดี. ลัตตาโร, ทาร์โม เลปป์, อิทส์โคอัตเทิล โลซาโน, เควิน เจ. ลีธโก, เอ็ดการ์ พี. มอนเตส, เอส. อีเฟรม อึมซาเน, ลูอิซ ซี. ดี. เกวรอซ, อิฟาโนเมซานา ราโซลอนไดรเบ, เอดวาร์โด ดี. เรเซค, โตมาซ จี. โรมาน, ราโมน อี. ซาร์เมียนโต, โจนาธาน เอส. ชมิทท์, ไว ซีคาเฮมา, เดเนลสัน ซิลวา, ลุยส์ สปินา, คาร์ลอส จี. ซัฟเฟิร์ท, วอย อาร์. ทาเอโออาลี, เซอร์จิโอ อาร์. วาร์กัส, และมาร์คัส ซาร์ส

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนมาร์ค แอล. เพซ เพื่อรับใช้เป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ พร้อมมิลตัน ดาโรชา คามาร์โก ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งและแจน อีริค นิวแมน ในฐานะที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ประธานเนลสันครับ การออกเสียงสนับสนุนได้รับการบันทึก เราเชื้อเชิญให้ท่านที่อาจคัดค้านข้อเสนอใดๆ ให้ติดต่อประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราขอบคุณในศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร

บัดนี้ขอเชิญสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญที่เพิ่งได้รับเรียกให้ออกมานั่งประจำที่บนยกพื้น