2010–2019
รอบคอบตรงข้ามกับหละหลวม
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

รอบคอบตรงข้ามกับหละหลวม

เมื่ออิทธิพลของโลกน้อมรับความชั่วร้ายมากขึ้น เราต้องพยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่นำไปหาพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างปลอดภัย

ดิฉันเคยเห็นป้ายติดกระจกร้านค้าว่า “ความสุข 15 ดอลลาร์” ดิฉันอยากรู้ว่าเงิน 15 ดอลลาร์ซื้อความสุขได้มากแค่ไหนจึงเข้าไปดูในร้าน สิ่งที่พบคือของประดับและของที่ระลึกราคาถูกจำนวนมาก—ไม่มีสักอย่างที่ดิฉันเห็นว่าจะทำให้ดิฉันมีความสุขอย่างที่ป้ายบอก! ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดิฉันนึกถึงป้ายนั้นหลายครั้งและง่ายมากที่เราจะมองหาความสุขในสิ่งของราคาถูกหรือไม่ยั่งยืน ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราได้รับพรให้รู้ว่าจะพบความสุขแท้จริงได้ที่ใดและอย่างไร เราพบได้เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบตามพระกิตติคุณที่พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาและพยายามเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

เรามีเพื่อนรักคนหนึ่งเป็นวิศวกรรถไฟ วันหนึ่งขณะขับรถไฟไปตามเส้นทาง เขาเห็นรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่บนรางตรงหน้าเขา เขารู้เลยว่ารถติดรางและไม่สามารถข้ามรางได้ เขาใช้โหมดฉุกเฉินทันทีเพื่อให้รถไฟที่บรรทุกสัมภาระ 6,500 ตัน (5,900 เมตริกตัน) ต่อท้ายหัวรถจักรยาว 1.2 กิโลเมตรทุกตู้ช่วยกันเบรค ไม่มีทางที่รถไฟจะสามารถหยุดก่อนชนรถยนต์ได้ ซึ่งก็ชนจริง โชคดีที่คนในรถได้ยินเสียงหวูดรถไฟและหนีลงจากรถก่อนรถไฟชน ขณะที่วิศวกรพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน หญิงเจ้าโทสะเดินมาหาพวกเขา เธอตะโกนว่าเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเป็นพยานว่าวิศวกรไม่ พยายาม หักหลบรถยนต์เลย!

จริงๆ แล้วถ้าวิศวกรสามารถหักหลบออกจากรางเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุได้ เขากับรถไฟทั้งขบวนจะตกราง รถไฟจะหยุดกะทันหันและไปต่อไม่ได้ โชคดีสำหรับเขาที่รถไฟไม่ตกรางและล้อรถไฟเคลื่อนไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแม้จะมีอุปสรรคระหว่างทาง โชคดีสำหรับเราที่เราอยู่บนราง เส้นทางพันธสัญญาที่เราทำไว้เมื่อเรารับบัพติศมาเข้ามาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย แม้จะพบเจออุปสรรคเป็นครั้งคราวระหว่างทาง แต่เส้นทางนี้จะทำให้เราเดินหน้าไปจนถึงจุดหมายนิรันดร์ถ้าเรายืนหยัดอยู่บนเส้นทางนั้น

The Tree of Life

นิมิตเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตแสดงให้เห็นว่าผลของความหละหลวมนำเราออกจากเส้นทางพันธสัญญา จะเห็นว่าราวเหล็กและทางคับแคบและแคบ หรือเส้นทางพันธสัญญานำเราไป ถึง ต้นไม้แห่งชีวิตที่พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์เตรียมพรทุกประการไว้ให้ผู้ซื่อสัตย์ ในนิมิตเราเห็นสายน้ำที่มีน้ำแทนความสกปรกของโลกด้วย พระคัมภีร์อธิบายว่าแม่น้ำสายนี้ “ไหลไป” ตามทาง ไหลผ่านไป “ใกล้” ต้นไม้” เท่านั้นแต่ไปไม่ ถึง ต้นไม้ โลกเต็มไปด้วยสิ่งล่อใจที่หลอกลวงผู้ที่ทรงเลือก เป็นเหตุให้พวกเขาหละหลวมในการดำเนินชีวิตตามพันธสัญญา—ด้วยเหตุนี้จึงพาพวกเขาไปใกล้ต้นไม้ แต่ไปไม่ ถึง ต้นไม้ ถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ในที่สุดความหละหลวมของเราจะพาเราไปในทางต้องห้ามหรือสมทบกับคนที่เข้าไปในอาคารใหญ่และกว้างแล้ว หากไม่รอบคอบเราอาจจะจมอยู่ในห้วงลึกของแม่น้ำสกปรก1

มีวิธีที่รอบคอบและวิธีที่หละหลวมให้ทำทุกอย่างรวมถึงการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เมื่อเราพิจารณาคำมั่นของเราต่อพระผู้ช่วยให้รอด เรารอบคอบหรือหละหลวม เพราะธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ เราไม่เข้าข้างความประพฤติของเราบางครั้งหรือหลายครั้งเราบอกว่าการกระทำของเราอยู่ใน โลกสีเทา หรือมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน ทุกครั้งที่เราพูดว่า “อย่างไรก็ตาม” “ยกเว้น” หรือ “แต่” เมื่อประยุกต์ใช้กับการทำตามคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ผู้นำของเราหรือกับการดำเนินตามพระกิตติคุณอย่างรอบคอบ เรากำลังพูดว่า “คำแนะนำนั้นใช้กับฉันไม่ได้” เราสามารถเข้าข้างทุกอย่างที่ต้องการ แต่ข้อเท็จจริงคือ การทำสิ่งผิดไม่มีทางถูกต้องได้เลย!

หัวข้อเยาวชนปี 2019 นำมาจาก ยอห์น 14:15 ซึ่งพระเจ้าทรงแนะนำว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” ถ้าเรารักพระองค์อย่างที่เราอ้าง เราแสดงความรักนั้นได้โดยรอบคอบมากขึ้นในการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติมิได้หรือ

ความรอบคอบในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณไม่จำเป็นต้องหมายถึงเคร่งเครียดหรือคร่ำครึ แต่หมายถึงความเหมาะสมในความคิดและความประพฤติในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อเราไตร่ตรองความแตกต่างระหว่างรอบคอบกับหละหลวมในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ พึงพิจารณาความคิดต่อไปนี้

เรารอบคอบในการนมัสการวันสะบาโตและในการเตรียมรับส่วนศีลระลึกแต่ละสัปดาห์หรือไม่

เราจะรอบคอบมากขึ้นในการสวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์ หรือมีส่วนแข็งขันมากขึ้นใน จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว ได้หรือไม่

เรารอบคอบเมื่อเรานมัสการในพระวิหารและเราดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาที่เราทำเมื่อครั้งบัพติศมาและในพระวิหารอย่างสุขุมรอบคอบหรือไม่ เรารอบคอบในรูปลักษณ์ภายนอกและแต่งกายสุภาพหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่และสภาวการณ์ศักดิ์สิทธิ์ เรารอบคอบในการสวมการ์เม้นท์พระวิหารหรือไม่ หรือแฟชั่นของโลกทำให้เราหละหลวมมากขึ้นหรือไม่

เรารอบคอบหรือไม่ในการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นและทำการเรียกในศาสนจักรให้เกิดสัมฤทธิผล หรือเราเฉยเมยหรือหละหลวมในการเรียกให้รับใช้

เรารอบคอบหรือหละหลวมในสิ่งที่เราอ่านและสิ่งที่เราดูทางทีวีและอุปกรณ์มือถือหรือไม่ เรารอบคอบในภาษาของเราหรือไม่ หรือเราน้อมรับความต่ำช้าหยาบคายอย่างหละหลวม

จุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ระบุมาตรฐานที่จะบังเกิดพรมากมายและช่วยให้เราอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาเมื่อเราทำตามอย่างรอบคอบ แม้จะเขียนไว้เพื่อประโยชน์ของเยาวชน แต่มาตรฐานไม่หมดอายุเมื่อเราออกจากโปรแกรมเยาวชนชายและเยาวชนหญิง ประยุกต์ใช้กับเราแต่ละคนได้เสมอ การทบทวนมาตรฐานเหล่านี้จะทำให้เรามีวิธีดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างรอบคอบมากขึ้น

เราไม่ลดมาตรฐานของเราเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรือรู้สึกสบายใจ เราเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เพราะเหตุนี้เราจึงยกผู้อื่นให้สูงขึ้น ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพื่อพวกเขาจะได้เก็บเกี่ยวพรมากขึ้นด้วย

ดิฉันเชื้อเชิญให้เราแต่ละคนแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรู้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานของเราอย่างรอบคอบมากขึ้น ดิฉันขอร้องท่านเช่นกันไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังเดินเส้นทางเดียวกัน “การพิพากษาเป็นของเรา, พระเจ้าตรัส”2 เราต่างก็อยู่ในกระบวนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง

ดิฉันสนใจเรื่องที่เล่าในพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวกับชาวอแมลิไคที่ละทิ้งความเชื่อ วิธีทำให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรของพระองค์อีกต่อไปคือพวกเขาทำเครื่องหมายสีแดงที่หน้าผากเพื่อให้ทุกคนเห็น3 ในทางตรงกันข้าม และในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราทำเครื่องหมายตัวเราอย่างไร วิธีที่เราดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบทำให้คนอื่นเห็นรูปลักษณ์ของพระองค์ในสีหน้าของเราและรู้ได้หรือไม่ว่าเราเป็นใคร

เราเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญา เราต้องไม่กลมกลืนกับโลกที่เหลือ เราได้ชื่อว่าเป็น “กรรมสิทธิ์ของพระเจ้า”4—นี่เป็นคำชม! เมื่ออิทธิพลของโลกน้อมรับความชั่วร้ายมากขึ้น เราต้องพยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่นำไปหาพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างปลอดภัย โดยทำให้ระยะห่างระหว่างการดำเนินชีวิตตามพันธสัญญากับอิทธิพลทางโลกกว้างขึ้น

เมื่อดิฉันใคร่ครวญการได้รับความสุขอันยั่งยืน ดิฉันตระหนักว่าบางครั้งเราพบตัวเราอยู่ในโลกสีเทา เราเลี่ยงหมอกแห่งความมืดไม่ได้ขณะเดินทางไปตามเส้นทางพันธสัญญา การล่อลวงและความหละหลวมทำให้เราเบนเข้าหาความมืดของโลกและออกห่างจากเส้นทางพันธสัญญา เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันขอให้เรากลับมาบนเส้นทางพันธสัญญา และกลับมาโดยเร็ว ดิฉันสำนึกคุณอย่างยิ่งต่อของประทานแห่งการกลับใจและต่อพลังการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

ไม่มีทางที่เราจะดำเนินชีวิตดีพร้อม มีคนเดียวเท่านั้นที่ดำเนินชีวิตดีพร้อมขณะอยู่บนโลกทีเลสเชียลนี้ นั่นคือพระเยซูคริสต์ แม้เราจะไม่ดีพร้อม พี่น้องทั้งหลาย แต่เรามีค่าควรได้ มีค่าควรรับส่วนศีลระลึก มีค่าควรรับพรพระวิหาร และมีค่าควรรับการเปิดเผยส่วนตัว

กษัตริย์เบ็นจามินเป็นพยานถึงพรและความสุขที่มาถึงผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดอย่างรอบคอบว่า “และยิ่งกว่านั้น, ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคนที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า. เพราะดูเถิด, พวกเขาได้รับพรในทุกสิ่ง, ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ; และหากพวกเขายืนหยัดอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วพวกเขาจะได้รับเข้าสู่สวรรค์, เพื่อโดยการนั้นพวกเขาจะพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบ”5

ความสุขซื้อได้ด้วยเงิน 15 ดอลลาร์หรือไม่ ไม่ได้ ความสุขอันยั่งยืนเกิดจากความตั้งใจดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างรอบคอบ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน