2010–2019
Olkaa esimerkkinä ja valona
Lokakuu 2015


Olkaa esimerkkinä ja valona

Kun me noudatamme Vapahtajan esimerkkiä, meillä on mahdollisuus olla valona muiden elämässä.

Veljet ja sisaret, kuinka hyvä onkaan olla jälleen kerran teidän kanssanne. Kuten tiedätte, sen jälkeen kun olimme yhdessä huhtikuussa, meitä on murehduttanut kolmen rakkaan apostolimme, presidentti Boyd K. Packerin, vanhin L. Tom Perryn ja vanhin Richard G. Scottin, menettäminen. He ovat palanneet taivaalliseen kotiinsa. Me kaipaamme heitä. Kuinka kiitollisia me olemmekaan heidän Kristuksen kaltaisen rakkauden esimerkistään ja heidän innoitetuista opetuksistaan, joita he jättivät jälkeensä meille kaikille.

Toivotamme sydämellisesti tervetulleiksi uusimmat apostolimme, vanhin Ronald A. Rasbandin, vanhin Gary E. Stevensonin ja vanhin Dale G. Renlundin. Nämä miehet ovat omistautuneet Herran työhön. He ovat erittäin päteviä täyttämään ne tärkeät tehtävät, joihin heidät on kutsuttu.

Hiljattain, kun olen lukenut ja pohtinut pyhiä kirjoituksia, mieleeni on jäänyt erityisesti kaksi kohtaa. Molemmat ovat meille tuttuja. Ensimmäinen on vuorisaarnasta: ”Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”1 Toinen pyhien kirjoitusten kohta on sellainen, joka tuli mieleeni, kun pohdin ensimmäisen merkitystä. Se on apostoli Paavalin kirjeestä Timoteukselle: ”Näytä sinä [uskovista] hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, [hengessä,] uskossa ja puhtaudessa.”2

Uskon, että jälkimmäinen pyhien kirjoitusten kohta selittää suurelta osin, kuinka me voimme toteuttaa sitä ensimmäistä. Me näytämme uskovista hyvää esimerkkiä elämällä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan puheissamme ja elämäntavoissamme, rakkaudessa, hengessä, uskossa ja puhtaudessa. Kun teemme niin, meidän valomme loistaa niin että muut näkevät sen.

Jokaiselle meistä, jotka olemme tulleet maan päälle, on annettu Kristuksen valo. Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä ja elämme, kuten Hän eli ja kuten Hän opetti, tuo valo palaa sisimmässämme ja valaisee tietä muille.

Apostoli Paavali luettelee kuusi uskovan ominaisuutta, joiden ansiosta valomme loistaa. Katsokaamme niistä jokaista.

Mainitsen kaksi ensimmäistä ominaisuutta yhdessä – olla esimerkkinä puheissa ja elämäntavoissa. Sanat, joita käytämme, voivat kohottaa ja innoittaa tai ne voivat vahingoittaa ja alentaa. Nykyajan maailmassa on ylenpalttisesti kiroilua, joka näyttää piirittävän meitä miltei joka käänteessä. On vaikea välttyä kuulemasta jumaluuden nimiä käytettävän välinpitämättömästi ja ajattelemattomasti. Karkeista kommenteista näyttää tulleen television, elokuvien, kirjojen ja musiikin pääasiallinen aines. Solvaavia huomautuksia ja vihaista kielenkäyttöä levitellään ympäriinsä. Puhukaamme toisillemme rakkautta ja kunnioitusta osoittaen, pitäen kielenkäyttömme aina puhtaana ja välttäen sanoja tai kommentteja, jotka voisivat haavoittaa tai loukata. Noudattakaamme Vapahtajan esimerkkiä – Hänen, joka puhuessaan osoitti suvaitsevaisuutta ja ystävällisyyttä koko palvelutyönsä ajan.

Seuraava Paavalin mainitsema ominaisuus on rakkaus, joka on määritelty ”Kristuksen puhtaaksi rakkaudeksi”3. Olen varma siitä, että vaikutuspiirissämme on niitä, jotka ovat yksinäisiä, niitä, jotka ovat sairaita, ja niitä, jotka tuntevat lannistumista. Meillä on mahdollisuus auttaa heitä ja kohottaa heidän mielialaansa. Vapahtaja antoi toivoa epätoivoisille ja voimaa heikoille. Hän paransi sairaita, sai rammat kävelemään, sokeat näkemään ja kuurot kuulemaan. Hän jopa herätti kuolleita eloon. Koko palvelutyönsä ajan Hän auttoi rakkautta osoittaen kaikkia apua tarvitsevia. Kun noudatamme Hänen esimerkkiään, me siunaamme ihmisten elämää, myös omaa elämäämme.

Seuraavaksi, meidän tulee näyttää hyvää esimerkkiä hengessä. Minulle se merkitsee sitä, että pyrimme osoittamaan elämässämme ystävällisyyttä, kiitollisuutta, anteeksiantoa ja hyväntahtoisuutta. Nämä ominaisuudet antavat meille hengen, joka koskettaa lähipiirissämme olevien elämää. Vuosien varrella minulla on ollut tilaisuus olla tekemisissä lukemattomien ihmisten kanssa, joissa on sellainen henki. Ollessamme heidän kanssaan me koemme erityistä tunnetta, joka herättää meissä halun toimia heidän kanssaan ja noudattaa heidän esimerkkiään. He säteilevät Kristuksen valoa ja auttavat meitä tuntemaan Hänen rakkauttaan meitä kohtaan.

Havainnollistaakseni sitä, että muut huomaavat puhtaasta ja rakastavasta hengestä lähtevän valon, kerron teille kokemuksen monen vuoden takaa.

Siihen aikaan kirkon johtajat tapasivat Jerusalemissa viranomaisia saadakseen solmittua vuokrasopimuksen tontista, jolle rakennettaisiin kirkon Jerusalem-keskus. Saadakseen tarvittavat luvat kirkko suostui siihen, etteivät keskuksessa toimivat jäsenemme tekisi käännytystyötä. Kun vuokrasopimus oli solmittu, yksi Israelin viranomaisista, joka tunsi kirkon ja sen jäseniä hyvin, sanoi tietävänsä, että kirkko noudattaisi käännytystyön kieltävää sopimusta. ”Mutta”, hän sanoi viitaten siellä opiskeleviin opiskelijoihin, ”mitä me aiomme tehdä heidän silmissään olevalle valolle?”4 Loistakoon tuo erityinen valo meistä aina, jotta muut havaitsisivat sen ja arvostaisivat sitä.

Se, että näyttää hyvää esimerkkiä uskossa, tarkoittaa sitä, että luotamme Herraan ja Hänen sanaansa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on uskonkäsityksiä, jotka ohjaavat ajatuksiamme ja tekojamme, ja että me ravitsemme niitä. Meidän uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen ja taivaalliseen Isäämme vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme. Kestävästä uskosta tulee elämämme ankkuri keskellä levotonta aikaamme, omantunnon taisteluita ja päivittäisen elämän kuohuntaa. Muistakaa, että usko ja epäilys eivät voi vallita samaan aikaan samassa mielessä, sillä toinen karkottaa toisen. Kertaan sen, mitä on sanottu toistuvasti – että saadaksemme tarvitsemamme uskon ja säilyttääksemme sen meidän on välttämätöntä lukea ja tutkia ja pohtia pyhiä kirjoituksia. Yhteydenpito taivaalliseen Isäämme rukouksen kautta on ratkaisevan tärkeää. Meillä ei ole varaa laiminlyödä näitä asioita, sillä vastustaja ja hänen joukkonsa etsivät herpaantumatta heikkoa kohtaa varustuksessamme, hairahdusta uskollisuudessamme. Herra on sanonut: ”Etsikää uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne.”5

Viimeiseksi, meidän tulee olla puhtaita, mikä tarkoittaa sitä, että olemme puhtaita ruumiiltamme, mieleltämme ja hengeltämme. Tiedämme, että meidän ruumiimme on temppeli, jota tulee kohdella kunnioittaen ja arvostaen. Meidän tulee täyttää mielemme kohottavilla ja ylentävillä ajatuksilla sekä pitää se vapaana siitä, mikä saastuttaa. Jotta Pyhä Henki olisi meidän jatkuva kumppanimme, meidän täytyy olla kelvollisia. Veljet ja sisaret, puhtaus tuo meille mielenrauhaa ja tekee meidät kelvollisiksi saamaan Vapahtajan lupaukset. Hän on sanonut: ”Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.”6

Kun me osoitamme olevamme hyviä esimerkkejä puheissamme ja elämäntavoissamme, rakkaudessa, hengessä, uskossa ja puhtaudessa, me olemme kelvollisia olemaan maailman valona.

Saanen sanoa teille kaikille, ja varsinkin teille nuorille, että kun maailma siirtyy yhä kauemmas rakastavan taivaallisen Isämme meille antamista periaatteista ja ohjeista, niin me erotumme joukosta, koska me olemme erilaisia. Me erotumme, koska me pukeudumme säädyllisesti. Olemme erilaisia, koska emme kiroile ja koska emme käytä aineita, jotka ovat vahingollisia kehollemme. Olemme erilaisia, koska vältämme sopimatonta huumoria ja alentavia huomautuksia. Olemme erilaisia, kun päätämme olla täyttämättä mieltämme niillä mediavalinnoilla, jotka ovat alhaisia ja alentavia ja jotka karkottavat Hengen kodistamme ja elämästämme. Epäilemättä me erotumme, kun teemme valintoja, jotka liittyvät moraaliin – valintoja, joissa noudatamme evankeliumin periaatteita ja tasovaatimuksia. Ne asiat, jotka tekevät meistä erilaisia kuin suurin osa maailmaa, myös antavat meille sitä valoa ja sitä henkeä, joka loistaa yhä synkemmässä maailmassa.

Usein on vaikeaa olla erilainen ja seisoa väkijoukossa yksin. On luonnollista pelätä sitä, mitä muut saattaisivat ajatella tai sanoa. Psalmin sanat ovat lohdullisia: ”Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin?”7 Kun asetamme Kristuksen elämämme keskipisteeksi, meidän pelkomme vaihtuvat vakaumuksemme suomaksi rohkeudeksi.

Elämä ei ole täydellistä kenenkään meidän kohdallamme, ja kohtaamamme haasteet ja vaikeudet saattavat aika ajoin käydä musertaviksi saaden valomme himmenemään. Taivaallisen Isämme avulla ja muiden antamalla tuella voimme kuitenkin saada takaisin sen valon, joka valaisee jälleen meidän omaa tietämme ja antaa valoa, jota muut saattavat tarvita.

Havainnollistan tätä erään sellaisen minulle mieluisan runon koskettavilla sanoilla, jonka luin vuosia sitten:

Sammui lamppu muukalaisen,

jonka yössä kohtasin.

Seisahduin, ja liekilläni

lamppunsa taas sytytin.

Sitten nousi myrsky,

ja se koko maata myllersi.

Tuulen tyynnyttyä

näin mä sammuneeksi lamppuni.

Muukalainen saapui jälleen.

Lamppu loisti kirkkaasti.

Liekillä sen suloisella

sytytti hän lamppuni.8

Veljeni ja sisareni, meillä on joka päivä ympärillämme mahdollisuuksia loistaa, olimmepa missä tahansa olosuhteissa. Kun me noudatamme Vapahtajan esimerkkiä, meillä on mahdollisuus olla valona muiden elämässä, olivatpa he oman perheemme jäseniä ja ystäviämme, työtovereitamme, pelkkiä tuttavia tai aivan tuntemattomia.

Jokaiselle teistä sanon, että te olette taivaallisen Isämme poikia ja tyttäriä. Te olette tulleet Hänen luotaan elääksenne tämän maan päällä jonkin aikaa, heijastaaksenne Vapahtajan rakkautta ja opetuksia sekä antaaksenne urheasti valonne loistaa, jotta kaikki näkevät. Kun se aika maan päällä on päättynyt ja jos olette tehneet oman osuutenne, te pääsette osallisiksi loistavasta siunauksesta palata asumaan Hänen luokseen ikuisiksi ajoiksi.

Kuinka rohkaisevia ovatkaan Vapahtajan sanat: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”9 Hänestä todistan. Hän on meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme, meidän Puolustajamme Isän luona. Hän on meidän esimerkkimme ja voimamme. Hän on ”valo, joka loistaa pimeydessä”10. Sitoutukoon jokainen meistä ääneni ulottuvilla olevista seuraamaan Häntä ja tulemaan siten loistavaksi valoksi maailmaan. Tämä on rukoukseni Hänen pyhässä nimessään, Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.