2010–2019
De beste generatie jongvolwassenen
Voetnoten
Thema

De beste generatie jongvolwassenen

Wat wij nu nodig hebben, is de beste generatie jongvolwassenen in de geschiedenis van de kerk. We hebben je hele hart en ziel nodig.

Een van de dingen die ik het leukst vind aan rondreizen, is de mogelijkheid om over de hele wereld met onze zendelingen te spreken. Die geweldige mannen en vrouwen stralen het licht van Christus uit. Hun liefde voor de Heer Jezus Christus en toewijding aan Hem inspireren me keer op keer. Telkens als ik hun de hand schud en hun opmerkelijke geest en geloof voel, denk ik bij mezelf: onze fantastische zonen en dochters zijn echt een wonder!

In de algemene priesterschapsbijeenkomst in oktober 2002 gaf ik bisschoppen, ouders en toekomstige zendelingen de uitdaging om de lat voor een voltijdzending hoger te leggen.

Ik zei toen: ‘Wat wij […] nodig hebben, is de beste generatie zendelingen in de geschiedenis van de kerk. We willen zendelingen die hun roeping waardig zijn, die bekwaam en geestdriftig zijn. […]

‘We hebben je hele hart en ziel nodig. We hebben levendige, nadenkende, enthousiaste zendelingen nodig, die weten hoe ze moeten luisteren naar de influisteringen van de Heilige Geest en er gehoor aan geven.’1

Er zijn tegenwoordig meer problemen in de wereld dan dertien jaar geleden. Onze jongemannen en jongevrouwen krijgen met veel meer afleidingen te maken die hen in hun voorbereiding op zowel een zending als een gelukkig leven op een zijspoor kunnen brengen. De technologie is erop vooruitgegaan. Bijna iedereen heeft nu een mobiele telefoon of tablet. Daarmee kunnen we als kind van God zowel enorm goede als kwade dingen doen.

Vanavond spreek ik tot de zendelingen die nu op zending zijn, de toekomstige zendelingen, teruggekeerde zendelingen en alle jongvolwassen mannen van de kerk. Ik bid dat je in deze spannende en veeleisende jaren van je leven zult begrijpen wat ik zeg en er goed over na zult denken.

In de beginperiode van de kerk hadden zendelingen voor ze op zending gingen een gesprek met een algemeen autoriteit. Vandaag de dag heb je voor je op zending gaat een gesprek met de bisschop en de ringpresident, en de meesten van jullie zullen nooit een gesprek met een algemeen autoriteit hebben. Dat kan nu eenmaal niet in een wereldwijde kerk met ruim vijftien miljoen leden. Ik weet dat ik ook voor de andere algemene autoriteiten spreek als ik zeg dat ik wou dat het mogelijk was om ieder van jullie persoonlijk te leren kennen en je te vertellen dat we je liefhebben en steunen.

Gelukkig heeft de Heer in manieren voorzien waarop we contact met jullie kunnen leggen. Een lid van het Quorum der Twaalf Apostelen wijst bijvoorbeeld iedere zendeling aan zijn of haar zendingsgebied toe. Hoewel dit niet in een persoonlijk gesprek gebeurt, zorgt de combinatie van technologie en openbaring voor een bijzonder intieme en persoonlijke ervaring. Ik zal je vertellen hoe we te werk gaan.

Je foto en belangrijke informatie die we van je bisschop en ringpresident krijgen, worden op een computerscherm getoond. Als je foto verschijnt, kijken we in je ogen en nemen we je antwoorden op de vragen van de zendingsaanbeveling door. Op dat moment lijkt het alsof je aanwezig bent en ons rechtstreeks antwoordt.

Terwijl we naar je foto kijken, vertrouwen we erop dat je de lat op alle gebieden hoger gelegd hebt om een trouwe, succesvolle zendeling te kunnen zijn. Vervolgens wijzen we je met de macht van de Geest van de Heer en onder leiding van president Thomas S. Monson toe aan een van de 406 zendingsgebieden van de kerk over de hele wereld.

Nee, dat is niet hetzelfde als een persoonlijk gesprek. Maar het komt in de buurt.

Per videoconferentie kunnen we ook met kerkleiders en leden in verafgelegen gebieden contact leggen.

Met dat idee in gedachten wil ik wie zich op een zending aan het voorbereiden zijn, de teruggekeerde zendelingen en alle jongvolwassenen vragen om je even in te beelden dat dit een persoonlijke videochat is. Beeld je alsjeblieft een paar minuten in dat jij en ik de enigen in de kamer zijn, waar je ook bent.

Ik zal me op mijn beurt inbeelden dat ik je in de ogen kijk en aandachtig naar je antwoorden luister op enkele vragen die me veel inzicht in de kracht van je getuigenis en je toewijding aan God zullen geven. Ik wil parafraseren wat ik dertien jaar geleden tegen de zendelingen zei: wat wij nu nodig hebben, is de beste generatie jongvolwassenen in de geschiedenis van de kerk. We hebben je hele hart en ziel nodig. We hebben levendige, nadenkende, enthousiaste jongvolwassenen nodig, die weten hoe ze moeten luisteren naar de influisteringen van de Heilige Geest en er gehoor aan geven, terwijl ze de dagelijkse beproevingen en verleidingen het hoofd bieden die hedendaagse heiligen der laatste dagen krijgen.

Met andere woorden, het is niet alleen voor de zendelingen, maar ook voor de teruggekeerde zendelingen en jullie hele generatie tijd om de lat hoger te leggen. Ik wil je daarom vragen om in stilte deze vragen te beantwoorden:

  1. Bestudeer je de Schriften regelmatig?

  2. Kniel je elke ochtend en avond neer om in gebed met je hemelse Vader te praten?

  3. Vast je maandelijks en geef je daarbij een vastengave — zelfs als je een arme student bent die het zich niet kan veroorloven veel te geven?

  4. Denk je diep over de Heiland en zijn zoenoffer na als je het avondmaal klaarzet, zegent, ronddient of ervan neemt?

  5. Ga je naar de kerk en streef je ernaar de sabbat te heiligen?

  6. Ben je thuis, op school, in de kerk en op je werk eerlijk?

  7. Ben je mentaal en geestelijk rein? Mijd je het bekijken van pornografie, websites, tijdschriften, films en apps, waaronder foto’s op Tinder en Snapchat, die je in verlegenheid zouden brengen als je ouders, kerkleiders of de Heiland je zouden zien?

  8. Besteed je je tijd nuttig — mijd je ongepast gebruik van technologie en sociale media, waaronder games, die je geestelijke gevoeligheid kunnen afstompen?

  9. Is er iets in je leven dat je nu moet veranderen of rechtzetten?

Bedankt voor dit korte persoonlijke gesprek. Ik hoop dat je elke vraag eerlijk hebt beantwoord en er goed over nagedacht hebt. Als je in een van deze eenvoudige beginselen tekortschiet, spoor ik je aan om je moed bij elkaar te rapen, je te bekeren en je leven weer in overeenstemming met de evangelienormen van het rechtschapen discipelschap te brengen.

Broeders, ik wil jullie graag wat extra advies geven waarmee je je getuigenis van het evangelie diep in je hart en ziel kunt planten.

Ik wil de teruggekeerde zendelingen eraan herinneren dat je je voortdurend op het leven en een gezin dient voor te bereiden. Je bent na je zending geen gepensioneerd mormoon! Als teruggekeerde zendeling, dien je ‘gedreven voor een goede zaak werkzaam te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil te doen en veel gerechtigheid tot stand te brengen.’2

Gebruik de vaardigheden die je op zending geleerd hebt alsjeblieft om de mensen om je heen dagelijks tot zegen te zijn. Hou nadat je op zending anderen gediend hebt je nu niet alleen maar met je studie, werk of sociale activiteiten bezig. Breng in plaats daarvan evenwicht in je leven met geestelijke ervaringen die je herinneren aan, en voorbereiden op, voortdurende dagelijkse hulp aan anderen.

Op zending heb je geleerd dat het belangrijk is om mensen thuis te bezoeken. Ik hoop dat al onze jongvolwassenen, of je nu op zending geweest bent of niet, inzien dat het belangrijk is om de eenzamen, zieken en ontmoedigden te bezoeken — niet alleen omdat het je gevraagd wordt, maar ook omdat je je hemelse Vader en zijn kinderen oprecht liefhebt.

Ik wil de leerlingen aan de middelbare school onder jullie aanmoedigen om aan het seminarie deel te nemen en dat diploma te behalen. Jongvolwassenen dienen zich voor het instituut in te schrijven.3 Als je naar een school van de kerk gaat, plan dan voor elk semester godsdienstlessen in. In deze belangrijke tijd van voorbereiding op je zending of eeuwig huwelijk en je leven als volwassene moet je blijven zoeken naar manieren om te leren, te groeien en inspiratie en leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Een zorgvuldige, gebedsvolle studie van het evangelie door het seminarie, instituut of godsdienstlessen kan je daarbij helpen.

Of je nu naar een school van de kerk gaat of niet, of je nu aan een hogeschool studeert of niet, denk niet dat je het te druk hebt om het evangelie te bestuderen. Het seminarie, het instituut of de godsdienstlessen zullen je evenwicht geven en aan je seculier onderwijs bijdragen door je een extra mogelijkheid te geven om de Schriften en leringen van de profeten en apostelen te bestuderen. Er zijn vier nieuwe geweldige cursussen die ik iedere jongvolwassene wil aanbevelen.4

En vergeet niet dat de lessen en activiteiten in het instituut of met andere jonge alleenstaanden je ook de kans bieden om met andere jonge mannen en jonge vrouwen om te gaan en elkaar op te bouwen door samen geestelijk te leren en te groeien. Broeders, als je je mobiele telefoon neerlegt en af en toe eens om je heen kijkt, vind je misschien zelfs in het instituut je toekomstige eeuwige metgezellin.

Nu we het daar toch over hebben, geef ik je nog wat raad die je ongetwijfeld zag aankomen: jullie jonge alleenstaanden moeten daten en trouwen. Stop alsjeblieft met uitstellen! Ik weet dat enkelen van jullie bang zijn om een gezin te stichten. Maar als je met het juiste meisje op het juiste moment en op de juiste plaats trouwt, hoef je niet bang te zijn. Je kunt trouwens veel problemen op je pad mijden als je gedreven en gepast date, verkering hebt en trouwt. Stuur haar niet gewoon een sms’je! Gebruik je eigen stem om jezelf voor te stellen aan de rechtschapen dochters van God om je heen. Ze zal verrast zijn een echte menselijke stem te horen en misschien ja zeggen.

Broeders, ik getuig tot jullie dat de Heer Jezus Christus ons dankzij zijn zoenoffer kan helpen om alles te veranderen wat we in ons leven moeten veranderen.

Nu we ons vanavond voorbereiden om morgen Pasen te vieren, wil ik jullie vragen even met mij bij het geschenk van de verzoening van Christus stil te staan. Onthoud dat onze hemelse Vader en onze Heiland, Jezus Christus, je het beste kennen en het meeste liefhebben.

De Heiland heeft door middel van de verzoening onze zorgen, pijn en zonden op Zich genomen. De Heiland van de wereld leerde ieder van ons kennen toen Hij onze verbrijzelde dromen, moeilijkheden en tragische voorvallen tijdens zijn lijden in Gethsémané en aan het kruis ervaarde.5 Hij is als allerlaatste liefdesdaad voor ons gestorven en werd die noodlottige avond in een nieuwe graftombe begraven.

Op zondagochtend stond Jezus uit de doden op en beloofde ieder van ons een nieuw leven. De herrezen Heer gaf zijn discipelen vervolgens de opdracht iedereen te leren om geloof in Christus te hebben, zich van zonde te bekeren, zich te laten dopen, de gave van de Heilige Geest te ontvangen en tot het einde toe te volharden. Broeders, we weten dat God onze Vader en zijn geliefde Zoon aan de profeet Joseph Smith verschenen zijn en door hem de volheid van het eeuwige evangelie van Jezus Christus hersteld hebben.

Wees sterk, broeders. Onderhoud de geboden van God. De Heer Jezus Christus belooft dat we alles wat rechtschapen is, kunnen doen en ontvangen. De leiders van de kerk rekenen op jullie. Jullie moeten je allemaal voorbereiden om in de toekomst te trouwen, te dienen en te leiden. Daarvoor bid ik nederig in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.