2010–2019
De Heer zoeken
Voetnoten
Thema

De Heer zoeken

Als we de Heiland beter leren kennen, krijgen we een groter verlangen om vreugdevol te leven en de overtuiging dat vreugde mogelijk is.

Geliefde broeders en zusters, ik vind het fijn om in deze algemene conferentie voor u te staan. Mijn vrouw, mijn kinderen en ik vinden het altijd een enorme zegen als we in de algemene conferentie naar wijze, adviserende, vertroostende en waarschuwende woorden kunnen luisteren.

In dit bijzondere jaargetijde, vooral op deze paaszondag, ben ik me ervan bewust hoe belangrijk de leringen van de Heiland en zijn liefdevolle voorbeeld zijn.

Als we Jezus Christus beter leren kennen, krijgen we meer hoop in de toekomst en, ondanks onze zwakheden, meer zelfvertrouwen dat we onze rechtschapen doelen kunnen bereiken. Dan krijgen we ook een groter verlangen om onze naasten te dienen.

De Heer heeft gezegd: ‘Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet.’1 Op de Heer vertrouwen en zijn aanwezigheid ervaren, is een dagelijks streven, een zinvolle inspanning.

Broeders en zusters, tegenwoordig hebben we meer dan ooit uitzonderlijke mogelijkheden en informatiebronnen tot onze beschikking om een beter begrip te krijgen van de leringen van Jezus Christus en zijn verzoening. Als we die informatiebronnen op de juiste wijze gebruiken, kunnen we een vruchtbaar, vreugdevol leven leiden.

In de gelijkenis die de Heiland over de wijnstok en de ranken vertelde, zei Hij: ‘Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.’2

Hoe meer we de bijzondere rol begrijpen die de Heiland in ons leven speelt, hoe meer we ons bewust zijn van ons doel op aarde, namelijk om vreugde te hebben. Die vreugde wil echter niet zeggen dat we geen beproevingen en moeilijkheden krijgen, die soms zo groot en ingewikkeld zijn dat we ons afvragen of vreugde in dergelijke omstandigheden nog wel mogelijk is.

Ik weet uit eigen ervaring dat we de vreugde die uit een rechtschapen en christelijk leven voortkomt, kunnen blijven ervaren ondanks de beproevingen die kenmerkend voor dit leven zijn. Uiteindelijk verrijken en verfijnen die beproevingen ons, en geven ze ons een beter begrip van het doel van ons bestaan en van de verzoening van Jezus Christus. De volheid van vreugde kan in feite alleen door middel van Jezus Christus worden bereikt.3

Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’4

Ik geloof dat we, als we de Heiland beter leren kennen, een groter verlangen om vreugdevol te leven krijgen, alsmede de overtuiging dat vreugde mogelijk is. Dan zijn we beter in staat om het leven elke dag enthousiast tegemoet te treden en de geboden van God te onderhouden, ook in moeilijke omstandigheden.

Laten we niet uitstellen tot morgen wat we vandaag nog kunnen doen. We moeten nu tot Christus komen, want indien wij Hem geloven, zullen wij ‘arbeiden terwijl het heden wordt genoemd.’5

Neem u voor om meerdere malen per dag de leringen van Christus in u op te nemen. Kleine, eenvoudige, dagelijkse handelingen zullen:

  1. Ons duidelijk maken hoe belangrijk de Heiland voor ons is, en

  2. ertoe bijdragen dat wij dat begrip aan de opkomende generaties overbrengen, die de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zullen voelen als zij zien dat wij oprecht het evangelie naleven.

Wat zijn dus in deze moderne tijd enkele eenvoudige handelingen die een balsem voor onze ziel zijn en ons getuigenis van Christus en zijn zending versterken?

April 2015 General Conference

In 2014 heeft de fotowedstrijd van National Geographic ruim 9.200 inzendingen ontvangen van professionele fotografen en enthousiastelingen uit 150 landen. De winnende foto is van een vrouw die in een volle trein zit. Het licht van haar mobiele telefoon verlicht haar gezicht. Ze geeft een duidelijke boodschap aan de andere passagiers: ondanks haar lichamelijke aanwezigheid is ze niet echt aanwezig.6

Mobiel dataverkeer, smartphones en sociale netwerken hebben onze plaats in de wereld en hoe we met elkaar communiceren, aanzienlijk veranderd.

In dit digitale tijdperk kunnen we zonder moeite in een virtuele wereld terechtkomen met activiteiten die ons gemakkelijk kunnen verwijderen van hetgeen belangrijk is voor een leven met blijvende vreugde.

Als we niet uitkijken, kan dit netwerkleven ertoe leiden dat we voorrang geven aan interactie met mensen die we niet kennen, of nooit hebben ontmoet, in plaats van met mensen met wie we samenleven — ons eigen gezin!

Aan de andere kant weten we allemaal dat we gezegend worden met uitstekende online informatiebronnen, waaronder die van de kerk, zoals tekst- en audioversies van de Schriften en de algemene conferentie, videoproducties over het leven en de leringen van Jezus Christus, apps om onze familiegeschiedenis vast te leggen en mogelijkheden om naar inspirerende muziek te luisteren.

Onze keuzes en prioriteiten met betrekking tot de tijd die we online doorbrengen, zijn doorslaggevend. Ze bepalen mede onze geestelijke vooruitgang en volwassenheid in het evangelie, ons verlangen om bij te dragen aan een betere wereld en of wij een productief leven leiden.

Daarom wil ik vandaag graag drie simpele gewoonten noemen voor gezonde bezigheden op het internet. Deze gewoonten brengen de dagelijkse zelfreflectie teweeg die nodig is om dichter tot de leringen van onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, te naderen.

Gewoonte 1: bezoek de officiële websites van de kerk voor informatie

Als we deze website gedurende de week geregeld bezoeken, zullen we altijd openstaan voor de leringen van het evangelie en onze familieleden en vrienden aanmoedigen om zich af te vragen wat er het meeste toe doet.

Gewoonte 2: meld u aan voor de officiële sociale netwerken van de kerk

Als u dat doet, krijgt u op uw scherm de informatie die van essentieel belang is om de Heer en zijn leringen verder uit te diepen, en krijgt u een sterker verlangen om het evangelie beter te begrijpen. Maar wat nog belangrijker is, is dat het u herinnert aan wat Christus van ieder van ons verwacht.

Net zoals er ‘geen goede grond is zonder een goede landbouwer’7, zo zal er ook geen goede online oogst zijn, tenzij we vanaf het begin bepalen wat toegankelijk voor onze vingers en ons verstand is.

Gewoonte 3: zet uw mobiele apparaten een tijdje uit

Het is verfrissend om onze elektronische apparaten even uit te zetten en in de Schriften te lezen of tijd met familieleden of vrienden door te brengen. Vooral op de dag van de Heer is het fijn om rust te ervaren door van het avondmaal te nemen, zonder de voortdurende drang om te kijken of er nieuwe boodschappen of berichten zijn binnengekomen.

De gewoonte om uw mobiele apparaten even uit te zetten, zal uw blik op het leven verrijken en verruimen. Het leven bestaat niet uit een scherm van tien centimeter.

De Heer Jezus Christus heeft gezegd: ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in mijn liefde.’8 God wil dat wij vreugdevol zijn en zijn liefde voelen. Christus maakt die vreugde voor iedereen mogelijk. We hebben de middelen om Hem beter te leren kennen en zijn evangelie na te leven.

Ik geef u mijn getuigenis van de vreugde die we ontvangen als we de geboden onderhouden, en van de gemoedsrust en veiligheid die we voelen als we in de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon, onze Heiland, verblijven. In de naam van Jezus Christus. Amen.