2010–2019
Tere tulemast konverentsile!
Aprill 2013


Tere tulemast konverentsile!

Ma palun teil olla tähelepanelikud ja vastuvõtlikud sõnumitele, mida me kuuleme. Mu palve on, et me seda teeksime.

Mu kallid vennad ja õed! Mul on heameel tervitada teid Kiriku 183. kevadisel üldkonverentsil.

Meie viimasest kohtumisest möödunud kuue kuu jooksul on mul olnud võimalus veidi reisida ja kohtuda mõnedega teist teie piirkondades. Pärast üldkonverentsi oktoobris sõitsin ma Saksamaale, kus mul oli au kohtuda meie liikmetega selle riigi mitmes osas, samuti mõnes kohas Austrias.

Oktoobri lõpus pühitsesin Kanadas Calgary templi. Minuga olid kaasas vanem M. Russell Ballard, vanem Craig C. Christensen ja vanem William R. Walker koos abikaasadega. Novembris taaspühitsesin Ameerika Ühendriikides Boise templi. Koos minuga reisisid ja osalesid pühitsemisel vanem David A. Bednar, vanem Craig C. Christensen ja vanem William R. Walker koos abikaasadega.

Mõlemale pühitsusele eelnenud kultuuripidustused olid erakordsed. Ma ei olnud küll Calgarys toimunud kultuuripidustusel isiklikult kohal, kuna oli just õde Monsoni 85. juubel ja ma tundsin, et peaksin olema koos temaga. Kuid meil oli võimalus vaadata seda pidu oma elutoa televiisorist ja ma lendasin järgmisel hommikul Calgarysse pühitsemisele. Boises osales kultuuripidustustel templi piirkonnast rohkem kui 9000 noort. Osalemas oli nii palju noori, et nende pereliikmed ei mahtunud esinemiskohta.

Eelmisel kuul sõitsid president Dieter F. Uchtdorf ja õde Uchtdorf ning vanem Jeffrey R. Holland ja vanem Gregory A. Schwitzer koos abikaasadega Hondurasesse, et pühitseda meie uusim lõpetatud tempel Tegucigalpas. Pühitsemise eelõhtul leidsid aset võrratud noortepidustused.

Välja on kuulutatud veel mitmed templid, mis on erinevates ettevalmistusjärkudes või ehitamisel.

Täna on mul au kuulutada välja veel kaks templit, mis lähikuudel ja -aastatel ehitatakse järgmistesse paikadesse: Ameerika Ühendriikidesse Cedar Citysse ja Brasiiliasse Rio de Janeirosse. Vennad ja õed, templite ehitamine jätkub vaibumatult.

Nagu te teate, teatasin ma oktoobrikuu üldkonverentsil vanusepiiride muutustest, millal noored mehed ja noored naised võivad teenida põhimisjonäridena. Noored mehed võivad nüüd teenida alates 18. ja noored naised alates 19. eluaastast.

Meie noorte vastus sellele on olnud märkimisväärne ja inspireeriv. 4. aprilli seisuga, see on kaks päeva tagasi, on meil teenimas 65 634 põhimisjonäri ning veel üle 20 000 on saanud kätte oma kutse, kuid ei ole veel läinud misjonäride koolituskeskusesse, ning üle 6000 on veel tegemas vestlusi oma piiskoppide ja vaiajuhatajatega. Oleme pidanud looma 58 uut misjonit, et mahutada suurenenud misjonäride hulka.

Selleks et aidata seda misjonäride väge ülal pidada, kuna paljud meie misjonäridest on pärit tagasihoidlikest oludest, kutsun ma teid üles võimalusel annetama heldelt Kiriku üldisesse misjonitöö fondi.

Vennad ja õed, täna ja homme kuuleme inspireeritud kõnesid. Need, kes meile kõnelevad, on palvetanud, et teada seda, mida Issand tahaks, et me sellel konverentsil kuuleksime.

Ma palun teil olla tähelepanelikud ja vastuvõtlikud sõnumitele, mida me kuuleme. Mu palve on, et me seda teeksime. Issanda Jeesuse Kristuse nimel, aamen.