Az egyházi tisztségviselők támogatása
  Footnotes

  Az egyházi tisztségviselők támogatása

  Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökét, Henry Bennion Eyringot mint első tanácsost az Első Elnökségben és Dieter Friedrich Uchtdorfot mint második tanácsost az Első Elnökségben.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, jelezze!

  Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert mint a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökét és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson és Neil L. Andersen.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az Első Elnökségben és a tizenkét apostolt mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Walter F. González eldert felmentettük a Hetvenek Kvórumainak Elnökségéből.

  Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem, jelezzék!

  Támogatásra javasoljuk Ulisses Soares eldert a Hetvenek Kvórumainak Elnöksége tagjaként.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van olyan, aki nem, kérem jelezze!

  2013. május 1-jei határidővel felmentésüket javasoljuk a következő területi hetveneseknek: Rubén V. Alliaud, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Kah Keng Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Córdova, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sione M. Fineanganofo, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan I. Herrera, Javier Ibañez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensah, Benson E. Misalucha, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Nattress, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickerd, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, Manfred Schütze, Terrence C. Smith, Rubén L. Spitale, Joshua Subandriyo, Frank V. Trythall, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Louis Weidmann és Richard C. Zambrano.

  Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen testvérek kiváló szolgálatáért, kérem jelezzék!

  Őszinte nagyra becsülésünket kifejezve javasoljuk a Fiatal Nők általános elnökségének, vagyis Elaine S. Dalton, Mary N. Cook és Ann M. Dibb nőtestvérek felmentését.

  Hasonlóképpen felmentjük a Fiatal Nők általános testületének tagjait is.

  Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen nőtestvérek kiváló szolgálatáért és elkötelezettségéért, kérem jelezzék!

  Támogatásra javasoljuk a Hetvenek Első Kvóruma tagjaiként a következő személyeket: Edward Dube, S. Gifford Nielsen és Arnulfo Valenzuela; a Hetvenek Második Kvóruma új tagjaiként pedig a következő személyeket: Timothy J. Dyches, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa és Terence M. Vinson.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Akik nem, hasonlóképpen jelezzék!

  A Hetvenek Második Kvóruma tagjaként való elhívása miatt felmentjük Adrián Ochoa testvért a Fiatal Férfiak Általános Elnökségének második tanácsosi elhívásából.

  Mindazok, akik szeretnék köszönetüket kifejezni, kérem, jelezzék!

  Javasoljuk a következő testvérek támogatását új területi hetvenesként: Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Sergio Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderón, Wilson B. Calderón, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang (Freddie) Chan, Christopher Charles, Valeri V. Cordón, Paul R. Coward, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuñano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erekson, E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiette, Mervyn C. Giddey, João R. Grahl, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Koranteng, Steven O. Laing, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zackary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, ‘Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Reenen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker és Hoi Seng Leonard Woo.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van olyan, aki nem, kérem jelezze!

  Támogatásra javasoljuk Bonnie Lee Green Oscarson nőtestvért mint a Fiatal Nők általános elnökét, Carol Louise Foley McConkie nőtestvért mint első tanácsost és Evelyn Neill Foote Marriot nőtestvért mint második tanácsost.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi hetvenest és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Aki ellenzi, jelezze!

  Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, az állandó hiteteket és az értünk elmondott imáitokat!

  Felkérjük az újonnan elhívott általános felhatalmazottakat és a Fiatal Nők általános elnökségét, hogy jöjjenek előre és foglalják el a helyüket az emelvényen.