2010.–2019. gads
Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2012. gadu
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2012. gadu

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākajam prezidijam

Dārgie brāļi! Kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta Mācības un Derību 120. nodaļā, Desmitās tiesas izmantošanas padome apstiprina Baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomē ietilpst Augstākais prezidijs, Divpadsmit apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība.

Šī padome apstiprina budžetu Baznīcas departamentiem un finanšu operācijām un saistītām līdzekļu piešķiršanām vienībām. Baznīcas departamenti fondus lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar Baznīcas noteikto kārtību un procedūrām.

Baznīcas auditu departamentam ir bijusi pieeja visiem pierakstiem un sistēmām, kas nepieciešams, lai novērtētu to, cik adekvāti tiek kontrolēta fondu saņemšana un tērēšana, kā arī kā tiek sargāti Baznīcas līdzekļi. Baznīcas auditu departaments ir neatkarīgs no visiem pārējiem Baznīcas departamentiem un finanšu operācijām, un personāls sastāv no sertificētiem publiskiem grāmatvežiem, sertificētiem iekšējiem auditoriem, sertificētiem informāciju sistēmu auditoriem un citiem sertificētiem profesionāļiem.

Balstoties uz veiktajiem auditiem, Baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un Baznīcas līdzekļi 2012. gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, apstiprinātajiem budžetiem un Baznīcas noteikto kārtību un procedūrām.

Ar cieņu,

Baznīcas auditu departaments

Roberts V. Kantvels

Izpilddirektors