2010.–2019. gads
Jūsu svētais pienākums kalpot
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Jūsu svētais pienākums kalpot

Brīdī, kad tikāt ordinēti priesterībā, jūs saņēmāt spēku, pilnvaras un svētu pienākumu kalpot.

Kalpošanas prieks

Ārona priesterības jaunie vīrieši, jūs esat Dieva mīļotie dēli, un Viņam jums ir liels darbs darāms. Lai izpildītu šo darbu, jums ir jāpiepilda jūsu svētais pienākums — kalpot citiem.1

Vai zināt, ko nozīmē kalpot? Padomājiet par to, kamēr es jums pastāstīšu par meiteni vārdā Čī Džonsone.

Kad Čī pagājušā gadā uzsāka iet vidusskolā, viņa kļuva par ļaunas un neapdomīgas izsmiešanas upuri. Kad viņa gāja uz klasi, pret viņu slikti izturējās, grūstīja un izsmēja — daži skolēni pat meta viņai ar atkritumiem. Jūs, iespējams, arī savā skolā esat redzējuši līdzīgu sliktu izturēšanos.

Pārāk daudziem cilvēkiem pusaudžu gadi ir vientulības un baiļu laiks. Tam tā nav jābūt. Par laimi, Čī skolā bija jaunie vīrieši, kas saprata, ko nozīmē kalpot.

Čī māte skolā bija lūgusi skolotājai palīdzēt izbeigt iebiedēšanu, taču tā turpinājās. Tad viņa sazinājās ar Karsonu Džounsu, Ārona priesterības nesēju un futbola komandas kapteini. Viņa palūdza viņam palīdzēt atrast izsmējējus.

Karsons piekrita palīdzēt, bet savā sirdī viņš juta, ka var darīt daudz vairāk par izsmējēju atrašanu. Gars viņam pačukstēja, ka viņam ir jāpalīdz Čī justies mīlētai.

Karsons palūdza dažiem komandas biedriem pievienoties viņam kalpošanai Čī. Viņi aicināja Čī sēdēt kopā ar viņiem pusdienu laikā. Viņi pavadīja viņu uz nodarbībām, lai pārliecinātos, ka viņa ir drošībā. Nebija nekāds pārsteigums, ka, esot ciešos draugos ar futbola komandas spēlētājiem, Čī neviens vairs neizsmēja.

Tā futbola komandai bija aizraujoša sezona. Taču, pat esot saviļņojumā par sezonas uzvaru, šie jaunie vīrieši neaizmirsa par Čī. Pēc spēles viņi uzaicināja viņu pievienoties komandai uz spēles laukuma. Čī jutās mīlēta un novērtēta. Viņa jutās droši. Viņa bija laimīga.

Futbola komanda pat uzvarēja štata čempionātā. Taču viņu skolā norisinājās kas svarīgāks par futbola mačiem. Šo jauno vīriešu priekšzīme pamudināja citus skolēnus būt labvēlīgākiem un draudzīgākiem. Tagad viņi cits pret citu izturas ar lielāku labestību un cieņu.

Nacionālo ziņu aģentūra uzzināja, ko šie jaunie vīrieši bija paveikuši, un pavēstīja viņu stāstu visai valstij. Tas, kas sākās kā kalpošana vienam cilvēkam, tagad iedvesmo tūkstošiem citu cilvēku darīt to pašu.

Čī māte šos jaunos vīriešus sauc par „maskētajiem eņģeļiem”. Karsons un viņa draugi nevilcinās, sakot, ka Čī ir svētījusi viņu dzīvi daudz vairāk, nekā viņi svētījuši viņas dzīvi. Lūk, kas notiek, kad ziedojat sevi kalpošanai citiem, — jūs atrodat sevi.2 Jūs maināties un augat veidos, kādos citkārt nebūtu bijis iespējams. Šie jaunie vīrieši piedzīvoja kalpošanas prieku, un viņi turpina meklēt iespējas svētīt citus. Viņi ar nepacietību gaida iespēju vairot savu kalpošanu, kad tuvākajos mēnešos kalpos kā pilnlaika misionāri.3

Nepieciešamība un pienākums

Visā pasaulē ir tūkstošiem Čī Džonsones — cilvēki, kuriem ir nepieciešams sajust Debesu Tēva mīlestību. Tie ir jūsu skolās, jūsu kvorumos un pat jūsu ģimenē. Dažu vajadzības ir ātri pamanāmas. Citu vajadzības nav tik acīmredzamas. Gandrīz visus, ko jūs pazīstat, jūs varat kaut kā svētīt ar savu kalpošanu. Tas Kungs uz jums paļaujas, ka viņi saņems atbalstu.

Jums nav jābūt populāram atlētam, lai kalpotu citiem. Brīdī, kad tikāt ordinēti priesterībā, jūs saņēmāt spēku, pilnvaras un svētu pienākumu kalpot. Prezidents Džeimss E. Fausts mācīja: „Priesterība ir cilvēkam deleģētas pilnvaras kalpot Dieva vārdā.”4 Ārona priesterība tur eņģeļu kalpošanas atslēgas.5

Tā, kā jūs mīlēsiet Viņa bērnus, Debesu Tēvs jūs vadīs, un eņģeļi jūs atbalstīs.6 Jums tiks dots spēks svētīt cilvēku dzīves un glābt dvēseles.

Jēzus Kristus ir jūsu paraugs. Viņš „nebija nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu”.7 Kalpot nozīmē mīlēt un rūpēties par citiem. Tas nozīmē rūpēties par viņu fiziskajām un garīgajām vajadzībām. Vienkārši sakot, tas nozīmē darīt to, ko Glābējs darītu, ja Viņš būtu šeit.

Jūsu ģimene

Sāciet savās mājās. Tā ir vieta, kur varat veikt savu svarīgāko kalpošanu.8

Vai vēlaties izmēģināt kādu interesantu eksperimentu? Nākamreiz, kad jūsu māte lūgs jums palīdzēt mājas darbos, pasakiet ko līdzīgu šim: „Paldies, ka palūdzi, māt. Es ar prieku palīdzēšu.” Tad pavērojiet viņas reakciju. Pirms to darāt, dažiem no jums vajadzētu atsvaidzināt savas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, jo jūs varētu viņu nošokēt. Pēc tam, kad būsiet atgriezuši viņu pie samaņas, jūs pamanīsiet, ka jūsu attiecības ir uzlabojušās un ka mājās ir spēcīgāk jūtams Gars.

Tas ir tikai viens veids, kā kalpot savai ģimenei; ir arī daudzi citi. Jūs kalpojat, kad sakāt laipnus vārdus ģimenes locekļiem. Jūs kalpojat, kad pret saviem brāļiem un māsām izturaties kā pret labākajiem draugiem.

Iespējams, visnozīmīgāk jūs kalpojat, palīdzot tēvam viņa pienākumos kā ģimenes garīgajam vadītājam. Sniedziet savu pilnīgu atbalstu un iedrošinājumu ģimenes mājvakaros, ģimenes lūgšanās un ģimenes Svēto Rakstu studēšanā. Dariet savu daļu, lai pārliecinātos, ka mājās ir jūtams Gars. Tas palīdzēs jūsu tēvam pildīt viņa lomu un sagatavos jūs kādu dienu būt par tēvu. Ja jūsu ģimenē nav tēva, jūsu pienākums kalpot jūsu ģimenei ir vēl nepieciešamāks.

Jūsu kvorums

Jums ir arī pienākums kalpot savā kvorumā.

Priesterība izplešas pa visu pasauli. Daudzi no jums ir ieklausījušies prezidenta Monsona aicinājumā glābt pazudušos. Šodien ir vairāk aktīvo Ārona priesterības nesēju nekā jebkad agrāk Baznīcas vēsturē. Tomēr vēl joprojām ir tādi, kas nav aktīvi un kam jūs esat vajadzīgi.

Pagājušā gada jūnijā, kad Bangalorā, Indijā tika izveidota jauna draudze, vienīgais jaunais vīrietis priesterības sanāksmē bija nesen ordinētais diakons vārdā Gladvins.

Gladvins kopā ar jauno vīriešu prezidentu un draudzes prezidentu sāka apzvanīt mazaktīvos jaunos vīriešus un apciemot tos viņu mājās. Drīz uz baznīcu atkal sāka nākt otrais jaunais vīrietis, Samuēls.

Katru nedēļu Gladvins un Samuēls apzvanīja tos, kas neapmeklēja kvoruma sanāksmi, un dalījās ar to, ko bija iemācījušies. Viņi arī zvanīja vai apmeklēja tos viņu dzimšanas dienās. Viens pēc otra mazaktīvie jaunie vīrieši kļuva par viņu draugiem un sāka pieņemt uzaicinājumus apmeklēt kvoruma pasākumus, apmeklēt kvoruma sanāksmes un beidzot arī pašiem kalpot. Šodien visi draudzes jaunie vīrieši ir aktīvi Baznīcā.

Svētie Raksti māca, ka Ārona priesterības kvorumiem ir jāapspriežas un jāiedvesmo jeb jāveido un jāstiprina citam citu.9 Jūs iedvesmojat, mācot evaņģēlija patiesības, daloties garīgās pieredzēs un sniedzot liecību. Jauniešu izglītības programma rosina šāda veida mijiedarbību kvoruma sanāksmēs, bet tas var notikt tikai tad, ja katrs kvoruma loceklis jūtas mīlēts un cienīts. Izsmiešanai un ķircināšanai nav vietas kvoruma sanāksmēs — it īpaši, kad atklāti dalās ar jūtām. Kvorumu prezidijiem ir jāuzņemas vadība, lai nodrošinātu, ka kvoruma sanāksmes ir droša vieta, kur ikviens var piedalīties.

Apustulis Pāvils pamācīja: „No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.”10

Priesterības nesēji nekad neizmanto vulgāru vai derdzīgu valodu. Viņi nekad nepazemo vai nesāpina citus. Viņi vienmēr pacilā un stiprina citus. Tas ir vienkāršs, bet spēcīgs kalpošanas veids.

Visos laikos

Kalpošanas darbs neaprobežojas tikai ar priekšrakstiem vai mājskološanu, vai gadījuma kalpošanas projektiem. Mēs vienmēr esam priesterības vīrieši — ne tikai svētdienās un ne tikai tad, kad esam baltos kreklos un kaklasaitēs. Mums ir pienākums kalpot, lai kur arī mēs atrastos. Kalpošana nav kaut kas, ko mēs vienkārši darām, — tā nosaka to, kas mēs esam.

Kalpojiet katru dienu. Iespējas ir jums visapkārt. Meklējiet tās. Lūdziet Tam Kungam, lai Viņš jums palīdz tās ieraudzīt. Jūs pamanīsiet, ka lielākā daļa lietu, kas palīdz kļūt par Jēzus Kristus sekotājiem, sastāv no maziem, sirsnīgiem darbiem.11

Cenšoties būt Gara cienīgiem, jūs atpazīsiet domas un jūtas, kas aicinās jūs kalpot. Paklausot šiem pamudinājumiem, jūs tos saņemsiet vēl vairāk, un jūsu iespējas un spējas kalpot vairosies un pieaugs.

Mani jaunie brāļi, es liecinu, ka jums ir dotas Ārona priesterības pilnvaras un spēks, lai kalpotu Dieva vārdā.

Es liecinu, ka kalpojot jūs būsiet darbarīks Dieva rokās, lai palīdzētu citiem. Jūsu dzīve būs labāka un ar dziļāku jēgu. Jūs gūsiet lielāku spēku pretoties ļaunumam. Jūs atradīsiet patiesu laimi — tādu, kas ir pazīstama tikai patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem.

Lai jūs varētu piedzīvot prieku, pildot savus svētos kalpošanas pienākumus, par to es lūdzu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.