2010.–2019. gads
Lai mājās valdītu miers
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Lai mājās valdītu miers

Viena no lielākajām svētībām, ko mēs varam piedāvāt pasaulei, ir Kristum pievērstas mājas, kur tiek mācīts evaņģēlijs, ievērotas derības un kur valda mīlestības pārpilnība.

Mūsdienu pasaulē daudz kas mūs mudina uzņemt ārkārtīgi straujus apgriezienus. Pastāvīgi uzrodas aizvien vairāk, ko darīt un paveikt. Tomēr mums katram sirds dziļumos slēpjas vajadzība pēc patvēruma vietas, kur valda miers un rāmums — vietas, kur varam atpūsties un gūt jaunus spēkus, lai sagatavotos turpmākiem izaicinājumiem.

Vislabākā vieta, kur rast šādu mieru, ir mūsu pašu mājas, kur esam darījuši visu iespējamo, lai mūsu uzmanības centrā būtu Tas Kungs Jēzus Kristus.

Dažām ģimenēm ir tēvs — cienīgs priesterības nesējs, kas kopā ar uzticīgu māti taisnīgi vada ģimenes dzīvi. Daudzās ģimenēs ir pavisam cita situācija. Lai kādi būtu jūsu apstākļi, jūs varat balstīt savas mājas un savu dzīvi uz Tā Kunga Jēzus Kristus mācībām, jo Viņš ir patiesa miera avots šajā dzīvē.

Pārliecinieties, lai katrs jūsu lēmums, vai tas būtu laicīgs vai garīgs, tiek pieņemts, balstoties uz to, ko Glābējs vēlas, lai jūs darītu. Ja Viņš būs jūsu māju uzmanības centrā, tajās valdīs miers un rāmums. Jūsu mājas piepildīs paļāvības gars, ko jutīs visi to iemītnieki.

Lai gan vecāki ir vadītāji, atbildība par šī padoma īstenošanu negulstas tikai uz viņu pleciem. Arī bērni var uzņemties atbildību par to, lai palīdzētu pievērst savas ģimenes dzīvi Kristum. Ir svarīgi, lai vecāki mācītu saviem bērniem saprast, ka viņu rīcība ietekmē katru, kas dzīvo viņu mājās. Bērni, kuriem ir mācīts justies atbildīgiem par savu rīcību — vai tā pareiza vai nepareiza — pieaugot kļūs par uzticamiem Dieva valstības pilsoņiem.

Es nešaubos, ka jūs zināt pamatprincipus, kas jāievēro, lai padarītu Glābēju par jūsu mājas centru. Sekošana praviešu padomam par ikdienas personīgajām un ģimenes lūgšanām, ikdienas Svēto Rakstu lasīšanu gan individuāli, gan kopā ar ģimeni, un iknedēļas ģimenes mājvakariem ir svarīgākās Kristum pievērstas mājas nesošās sijas. Bez šiem regulārajiem pasākumiem būs grūti izjust tik kāroto un tik nepieciešamo mieru un patvērumu no šīs pasaules.

Klausiet praviešu mācībām, kurām Kristus vēlas, lai jūs sekotu. Neatsakieties no laimīgas nākotnes, izvēloties īsceļus, bet piemērojiet drošus evaņģēlija principus. Atcerieties, ka mazas lietas vedina uz lielām lietām. Šķietami niecīga neapdomība vai nolaidība laika gaitā var izraisīt lielas problēmas. Turpretī — vienkārši, pastāvīgi un krietni ieradumi vedina uz bagātīgi svētītu dzīvi.

Es vēršos pie jums, Sākumskolas bērni, jaunie vīrieši un sievietes, kas iesaistās jauniešu programmās, un uzticīgie misionāri, kas šobrīd kalpo misijā, jūs daudz ko darāt daudz produktīvāk nekā es jūsu vecumā. Pirmsmirstīgajā dzīvē jūs pierādījāt, ka esat uzticīgi, paklausīgi un šķīsti. Jūs cītīgi strādājāt, attīstot savus talantus un spējas, lai spētu ar godu un cieņu drosmīgi un veiksmīgi pārvarēt laicīgās dzīves izaicinājumus.

Vēl pavisam nesen jūs uzsākāt laicīgo dzīvi, nākot pasaulē ar savām lieliskajām spējām un bezgalīgām iespējām. Taču apkārtējā vide slēpj lielus draudus. Ja jūs ļausieties visapkārt valdošajai samaitātībai, uz ko aicina Sātans, jūsu dižais potenciāls un spējas var tikt ierobežotas vai pat iznīcinātas. Taču Sātans nevar mēroties spēkiem ar Glābēju. Sātana liktenis jau ir izlemts. Viņš zina, ka ir zaudējis, un vēlas aizraut sev līdz pēc iespējas vairāk cilvēku. Viņš centīsies iznīcināt jūsu krietnumu un spējas, izmantojot jūsu vājības. Palieciet Tā Kunga pusē, un jūs vienmēr gūsiet uzvaru.

Jūs dzīvojat laikā, kad notiek strauja tehnoloģiju attīstība. Daudziem mana gada gājuma cilvēkiem ir grūti izsekot visām jaunajām iespējām. Tehnoloģiskās iespējas, atkarībā no tā, kā tās tiek izmantotas, var kļūt gan par svētību, gan problēmu. Taču, ja ar tehnoloģiju prot apieties un izmantot to taisnīgiem nolūkiem, tā nevis apdraud mūs, bet gan veicina garīgo izaugsmi.

Piemēram, daudziem no mums ir kabatas lieluma elektroniskās ierīces. Mēs reti kad no tām šķiramies un izmantojam tās daudzkārt katru dienu. Diemžēl šīs ierīces var kļūt par neķītrības avotu un laika izšķiešanas līdzekli. Taču, izmantojot saprātīgi, tās var pasargāt mūs no sabiedrībā valdošā ļaunuma.

Kurš gan vēl pirms dažiem gadiem būtu varējis iedomāties, ka Baznīcas pamatraksti un ilggadējie Vispārējās konferences vēstījumi satilps mūsu kabatā? Tikai tas vien, ka tie atrodas jūsu kabatā, jūs nepasargās, taču to studēšana, apdomāšana un klausīšanās dienas brīvajos brīžos veicinās saziņu ar Svēto Garu.

Esiet prātīgi, izmantojot tehnoloģiju. Atzīmējiet savās ierīcēs svarīgākās Rakstu vietas un bieži tās pārlasiet. Ja jūs, jaunieši, atkārtotu Svēto Rakstu pantus tikpat bieži, cik daži no jums sūta īsziņas, jūs drīz vien iegaumētu simtiem Svēto Rakstu pantu. Šīs Rakstu vietas kļūs par iespaidīgu iedvesmas avotu un nepieciešamības brīdī sniegs Svētā Gara vadību.

Pūloties pievērst savas mājas Glābējam, ir būtiski darīt visu, kas iespējams, lai ieaicinātu savā dzīvē maigo Svētā Gara ietekmi. Paklausīga atsaukšanās saņemtajiem pamudinājumiem, stiprinās mūs vēl vairāk.

Jūs izjutīsit vēl lielāku mieru, ja apvienosit savus pūliņus būt paklausīgiem ar kalpošanu apkārtējiem cilvēkiem. Ļoti daudzi, kuri paši uzskata, ka viņiem nepiemīt sevišķi talanti, pazemīgi un dāsni pielieto tos, lai svētītu apkārtējos. Savtīgums ir liela ļaunuma sakne. Glābēja dzīve māca mums, kāda ir šī ļaunuma pretinde. Viņš mums parādīja, kā pievērsties nesavtīgai kalpošanai apkārtējiem.

Esmu apguvis kādu patiesību, ko savā dzīvē esmu pieredzējis tik bieži, ka pieņemu to kā neapšaubāmu likumu. Šis likums nosaka, ka paklausība un kalpošana ir siastīta ar Dieva spēku. Ja mēs turam Tā Kunga baušļus un nesavtīgi kalpojam Viņa bērniem, mēs gluži dabiski saņemam Dieva spēku — spēku paveikt vairāk, nekā spētu paši saviem spēkiem. Mūsu sapratne, mūsu talanti un spējas tiek vairotas, jo mēs gūstam spēku un izturību no Tā Kunga. Viņa spēks kļūst par pamatelementu mierpilnas mājās izveidei.

Ja jūsu mājās uzmanības centrā būs Glābējs, tās pavisam dabiski kļūs par patvēruma vietu ne vien jūsu ģimenei, bet arī jūsu draugiem, kuri dzīvo grūtākos apstākļos. Viņus piesaistīs miers, kas valda jūsu mājās. Laipni uzņemiet šos draugus savās mājās. Viņi uzplauks šādā Kristum pievērstā vidē. Sadraudzējieties ar savu bērnu draugiem. Rādiet viņiem cienīgu piemēru.

Viena no lielākajām svētībām, ko mēs varam piedāvāt pasaulei, ir Kristum pievērstas mājas, kur tiek mācīts evaņģēlijs, ievērotas derības un kur valda mīlestības pārpilnība.

Pirms vairākiem gadiem, pēc kāda misijas izbraukuma, mana sieva Dženīna pastāstīja man par kādu elderu, ko sastapusi. Dženīna painteresējās par viņa ģimeni. Viņa bija pārsteigta, kad viņš atbildēja, ka viņam nav ģimenes. Viņš paskaidroja, ka uzreiz pēc dzimšanas māte atdeva viņu audzināšanai valstij. Savu bērnību viņš aizvadīja, uzturoties dažādos bērnunamos. Pusaudža gados viņam bija tā svētība iepazīt evaņģēliju. Kāda mīloša bīskapijas ģimene palīdzēja viņam, nodrošinot iespēju kalpot misijā.

Vēlāk Dženīna apvaicājās par šo labo elderu misijas prezidenta sievai. Viņa uzzināja, ka pirms dažiem mēnešiem elders dažas dienas uzturējies misijas mājā, jo bija saslimis. Šajā laikā viņš piedalījās viņu ģimenes mājvakarā. Pirms atgriešanās pie misijas darba viņš lūdza misijas prezidentam, vai pēc misijas beigām viņš atkal varētu pavadīt pāris dienu viņu misijas mājā. Elders gribēja pavērot, kā dzīvo Kristum pievērsta ģimene. Viņš gribēja veidot savu ģimeni pēc viņu ģimenes parauga.

Dariet visu, kas jūsu spēkos, lai jums būtu šādas mājas. Palīdziet tiem, kuriem ir grūti apstākļi. Esiet īsti draugi. Šāda pastāvīga draudzība ir kā asfalts, kas izlīdzina dzīves negludumus un padara ceļošanu daudz tīkamāku. Draudzībai nevajadzētu kļūt par veidu, kā gūt pašlabumu, bet gan par dārgumu, kas jālolo un ar kuru jādalās. Laipni uzņemiet savās mājās tos, kuriem nepieciešama šāda spēcinoša pieredze.

Noslēgumā es vēlos dalīties dažās domās ar tiem, kuru ģimenes locekļu starpā ir kāda nomaldījusies avs. Tas var pārbaudīt mūsu pacietību un izturību. Mums jāpaļaujas uz To Kungu un to, ka Viņa noliktajā laikā mēs saņemsim atbildi uz mūsu lūgšanām un mūsu glābšanas pūliņi nesīs augļus. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai kalpotu, svētītu un visā padevīgi atzītu Dieva prātu. Mums jāpielieto ticība un jāatceras, ka ir lietas, kas jāatstāj Tā Kunga ziņā. Viņš aicina, lai mēs noliekam savas nastas pie Viņa kājām. Pateicoties savai ticībai, mēs varam zināt, ka mūsu mīļie, nomaldījušies tuvinieki nav aizmirsti, bet atrodas mīloša Glābēja uzraudzībā.

Pievērsiet uzmanību labajam, nevis citu vājībām. Lai gan dažkārt vājībām jāpievērš atbilstoša deva uzmanības, lai tiktu ar tām galā, balstieties uz cilvēku tikumiem.

Ja jums šķiet, ka cerība karājas mata galā, tad atcerieties, ka patiesībā tā ir kā pamatīga vienojošā saite jeb glābšanas virve, kas sniedz atbalstu un palīdz pacelties uz augšu. Tā sniegs jums mierinājumu un izkliedēs bailes. Centieties dzīvot cienīgi un paļauties uz To Kungu.

Mums nevajag uztraukties, ja uzreiz vienlaicīgi nespējam īstenot visus Tā Kunga padomus. Viņš ir teicis, ka katrai lietai ir savs laiks. Atbildot uz mūsu sirsnīgajām lūgšanām pēc vadības, Viņš norādīs, uz ko mums vajadzētu koncentrēties katrā savas dzīves posmā. Nepārtraukti virzoties uz priekšu, mēs varam mācīties, augt un kļūt tādi kā Viņš.

Es liecinu, ka, dzīvojot paklausīgi un pašos pamatos balstot savu dzīvi uz Jēzus Kristus evaņģēliju, mūsu mājas kļūs par pieaugoša miera un patvēruma vietu. Mums joprojām būs daudz izaicinājumu un sirdssāpju, taču pat grūtību laikā mēs izjutīsim iekšēju mieru un būsim patiesi laimīgi. Es liecinu, ka Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana ir visaptveroša miera avots. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.