2010.–2019. gads
Neizkustieties!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Esiet neizkustināmas!

Esiet nelokāmas! Esiet nesatricināmas! Iestājieties par patiesību un taisnīgumu! Stāviet kā liecinieces! Rādiet piemēru pasaulei! Palieciet svētajās vietās!

Šovakar es stāvu svētā vietā pie šīs kanceles praviešu, gaišreģu, atklājēju un augstdzimušo Dieva meitu klātbūtnē. Šis ir brīnišķīgs laiks, lai dzīvotu uz Zemes un būtu par jaunu sievieti. Jūs esat mūsu Debesu Tēva izredzētas meitas. Es ceru, ka jūs apzinaties savu identitāti un to, cik ļoti jūs mīl mūsu Debesu Tēvs. Viņš mīl katru no jums, un es arī.

Uz mana biroja galda stāv bronzas statuete, kur attēlota jaunā sieviete vārdā Kristīne. Statujas oriģināls atrodas Kopenhāgenas ostā, Dānijā, kur dabīgajā izmērā attēlotā Kristīne lūkojas pāri jūrai, uz Ciānu. Viņai nav viegli pieņemt lēmumu pievienoties Baznīcai un pamest savas mājas, var manīt, ka viņa cīnās ar niknu pretvēju. Tomēr viņa stāv stingri, stājoties pretī grūtībām un darot to, ko uzskata par pareizu. Šo skulptūru šajā ostā par piemiņu Kristīnei uzslēja viņas pēcnācēji, jo lēmums, ko viņa todien pieņēma, ir atstājis mūžīgu iespaidu uz turpmākajām paaudzēm.

Pēc manām domām, Kristīnes statuja ataino katru no jums. Arī jūs, tāpat kā Kristīne, atrodaties daudzu svarīgu lēmumu priekšā un ik dienu veicat izvēles (dažkārt grūtas izvēles), no kurām atkarīga ne vien jūsu pašu nākotne, bet arī turpmāko paaudžu liktenis. Arī jūs stājaties pretī dažādām vētrām — grūtībām, pretspēkam, vienaudžu spiedienam un morālam pagrimumam. Un tomēr jūs stāvat stingri un dzīvojat pēc evaņģēlija, stājoties pretī niknajām vētrām, kas plosās mūsdienu sabiedrībā. Jūs, tāpat kā Kristīni, vada Svētais Gars. Jūs pieņemat pareizus lēmumus. Jūs esat uzticīgas, un jūs esat augstdzimušas.

Es nevaru iedomāties vēl svarīgāku padomu par mīlošā Debesu Tēva brīdinājumu katrai no jums: „Palieciet svētajās vietās un neizkustieties.”1 Viņš saka: „Esiet nelokāmas! Esiet nesatricināmas!2 Iestājieties par patiesību un taisnīgumu!3 Stāviet kā liecinieces!4 Rādiet piemēru pasaulei! Palieciet svētajās vietās!” Un tā nu mans vēstījums jums visām ir pavisam vienkāršs — esiet neizkustināmas.

Pirmkārt, esiet neizkustināmas, veicot pareizu izvēli. Šajās pēdējās dienās nav nebūtisku lēmumu. Jūsu tagadējām izvēlēm ir izšķiroša nozīme. Rīcības brīvība jeb spēja izvēlēties ir viena no lielākajām Dieva dāvanām Saviem bērniem. Tā ir daļa no laimes ieceres, kuru mēs visas izvēlējāmies un aizstāvējām mūsu pirmslaicīgajā eksistencē. Dzīvojiet tā, lai varētu ieklausīties un sadzirdēt Svēto Garu, un Tas palīdzēs jums veikt pareizu izvēli. Patiesi, Tas „pateiks jums visu, kas jums jādara”5.

Pirms vairākām nedēļām es pirmoreiz daudzu gadu laikā iegriezos savā kādreizējā vidusskolā. Es apmeklēju staba konferenci, kas tika noturēta šīs skolas aktu zālē. Staigājot pa gaiteņiem, mani sāka pārpludināt senas atmiņas. Es atcerējos, ko biju jutusi, apmeklējot šo vidusskolu kā jaunā sieviete, — nedrošību, nepārliecinātību par sevi, biklumu utt., kā arī lielu vēlmi iederēties. Es iegāju zālē, un mani jau atkal pārņēma atmiņas. Es līdz pat sīkumam atcerējos, kā izskatās zāle. Bija mainījies tikai viens — es.

Todien man atkal bija iespēja stāvēt uz skatuves kā daudzkārt agrāk, pārstāvot vidusskolas skolēnus. Auditorijā manīju dažus no saviem agrākajiem klasesbiedriem un pat dažus, ar kuriem biju gājusi uz randiņiem! Taču šoreiz tā vietā, lai vadītu sanāksmi, man bija tas gods tur — savā vidusskolas zālē — „stāvēt kā lieciniecei”6, daloties savā liecībā par mūsu Glābēju Jēzu Kristu.

Jaunās sievietes, pārliecinieties, ka jūsu attiecības ar citiem ir tādas, lai pēc 40 gadiem jums nebūtu jākaunas. Pakļaušanās vienaudžu spiedienam, jūsu pieņemšana vai popularitāte viņu vidū nav piekāpšanās vērta. Jūsu ietekme palīdzēs jaunajiem vīriešiem palikt sava priesterības spēka un tempļa derību un misijas cienīgiem. Un, kas to zina? Var pat gadīties, ka pēc četrdesmit gadiem kāds no viņiem pienāks pie jums jūsu vidusskolas zālē un pateiksies, ka palīdzējāt viņam būt cienīgam, lai viņš varētu izpildīt savu priesterības pienākumu, cienīgi kalpojot misijā. Un, kas to zina? Var gadīties, ka jūs pat saņemsiet vēstuli, kuru rakstījusi kāda no šo jauno vīriešu sievām, kura pateicas jums par to, kādu iespaidu vidusskolas laikā esat atstājušas uz viņas vīru un līdz ar to arī viņu tagadējo ģimeni. Jūsu izvēlei ir nozīme. Jūsu tagadējās izvēles iespaido ne vien jūs, bet arī citus cilvēkus. Tām ir mūžīga nozīme. Esiet neizkustināmas!

Otrkārt, esiet neizkustināmas savā vēlmē un apņēmībā būt tikumīgām un seksuāli šķīstām. Lolojiet savu šķīstību. Jūsu personīgais šķīstums ir viens no jūsu lielākajiem spēka avotiem. Nākot pasaulē, jums tika dota vērtīga dāvana — ķermenis. Jūsu ķermenis ir jūsu saprāta instruments, dievišķa dāvana, ar kuras palīdzību jūs īstenojat savu rīcības brīvību. Sātanam šī dāvana ir liegta, un tādēļ viņš gandrīz visus savus uzbrukumus mērķē tieši uz jūsu ķermeni. Viņš vēlas, lai jūs to nenovērtētu, izturētos pret to slikti un nodarītu tam pāri. Nepiedienīga uzvedība, pornogrāfija, netikumība, tetovējumi un pīrsingi, narkotikas un visas citas atkarības — tie visi ir Sātana pūliņi piesavināties šo vērtīgo dāvanu — jūsu ķermeni — un apgrūtināt rīcības brīvības īstenošanu. Pāvils vaicā: „Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?”7

Jūsu ķermenis ir templis. Kādēļ? Tādēļ, ka tajā var mājot ne vien jūsu mūžīgais gars, bet arī citi mūžīgie gari, kuri nāks pasaulē kā daļa no jūsu mūžīgās ģimenes. Elders Dalins H. Oukss mācīja: „Laicīgās dzīvības radīšanas spēks ir cildens spēks.”8 Jums ir augstu stāvoša loma. Dievs ir uzticējis jums svētu pienākumu! Jūs gatavojaties kļūt par māti turpmākajām paaudzēm. Turpiniet būt šķīstas un cienīgas un sargājiet to, kas ir „pats dārgākais un vērtīgākais pār visu citu” — savu tikumību un šķīstību.9 Dievs personīgi jums kā Savām izredzētajām meitām devis gudru padomu, sakot: „Staigā šķīstības takas.”10

Tikumība ir zelta atslēga, kas paver durvis uz templi. Tad nu treškārt, esiet neizkustināmas, turpinot būt cienīgas slēgt un ievērot svētās derības. Kristību laikā slēgtās derības piesaista jūs tikumības un laimes takai, ja vien jūs atjaunojat šīs derības, katru nedēļu pieņemot Svēto Vakarēdienu. Ja jūs ievērosiet kristību derības, jūsu izkats, apģērbs un rīcība atškirsies no visa pasaulīgā. Derību ievērošana dos jums iespēju saņemt Svētā Gara vadību. Palieciet svētajās vietās un turieties tālāk no tādas vides, mūzikas, mēdijiem vai attiecībām, kas var novest pie Svētā Gara klātbūtnes zaudēšanas.11 Ievērojot savas derības, jūs arvien būsiet cienīgas un gatavas ienākt Tā Kunga svētajos tempļos.

Visbeidzot, esiet neizkustināmas, pieņemot Glābēja veikto Grēku Izpirkšanu. Grēku Izpirkšana ir domāta mums visām. Tas ir iespēju dodošs un pestījošs spēks. Ja jūs nejūtaties cienīgas uzturēties svētās vietās, nenesiet šo nastu ne mirkli ilgāk! Šajā laicīgajā dzīvē mēs visi pieļaujam kļūdas. Nešaubieties — Glābējs mīl jūs tik ļoti, ka ir nodrošinājis jums iespēju mainīties un nožēlot pieļautās kļūdas. Sātans vēlas, lai jūs domātu, ka nespējat mainīties.12 Viņš centīsies pārliecināt jūs, ka viss ir zaudēts. Tie ir meli. Jūs varat atgriezties. Jūs varat nožēlot grēkus. Jūs varat būt šķīstas un svētas, pateicoties Glābēja bezgalīgajai Grēku Izpirkšanai.

Tagad ļaujiet man noslēgt šo uzrunu ar vienu no dižākajiem mīlas stāstiem, kas jebkad stāstīts. Jūs vaicāsiet: „Kāda gan mīlas stāstam saistība ar palikšanu svētajās vietās?” Tam ir vislielākā saistība ar palikšanu svētajās vietās. Šis ir stāsts par jaunu sievieti vārdā Rebeka.13

Stāsta sākumā Ābrahāms prasa savam kalpam, lai tas atrastu kādu cienīgu jaunu sievieti, kas varētu kļūt par sievu viņa dēlam Īzākam. Viņai jāatbilst laulību derību prasībām, esot tikumīgai, šķīstai un cienīgai. Un tā nu Ābrahāms sūta savu kalpu ilgā un bīstamā ceļojumā uz vietu, ko sauc par Nahoru. Iemesls, kādēļ viņam turp jādodas, ir skaidrs — svētam vīrietim līdzās nepieciešama svēta sieviete. Tuvojoties Nahora pilsētai, kalps piestāj pie akas, lai padzirdinātu savus kamieļus, un lūdz, lai Dievs viņu vadītu pie īstenās jaunietes un lai viņš atpazītu šo sievieti pēc tā, ka viņa piedāvās padzirdināt gan viņu, gan viņa desmit kamieļus. Ziniet, es esmu ceļojusi ar kamieli, un tik daudz es zinu — kamieļi dzer ļoti daudz!

1. Mozus grāmatā mēs lasām, ka Rebeka ne vien nogāja uz aku pēc ūdens, bet „steidzās”14 pabeigt šo uzdevumu. Pēc tam kalps aplika Rebekai rokassprādzes un citas dārglietas un jautāja, vai viņas tēva namā ir vieta, kur viņš varētu pārnakšņot. Esmu pārliecināta, ka dārglietas darīja savu! Svētajos Rakstos ir teikts: „Jaunava skrēja un paziņoja mātei mājās, kas bija noticis.”15 Rebeka noteikti bija laba skrējēja!

Kalps izklāstīja Rebekas ģimenei sava garā ceļojuma mērķi, un Rebeka piekrita kļūt par Īzāka sievu. Kalps vēlējās doties projām jau nākamajā dienā, bet Rebekas ģimene dedzīgi lūdza, vai viņi nevarētu uzkavēties vēl vismaz desmit dienas. Tad viņi vaicāja Rebekai, kā viņa vēlas rīkoties, un viņas atbilde bija pavisam vienkārša: „Es iešu.”16 Vai šī atbilde neskan līdzīgi tam, ko teica tūkstošiem jauniešu, apņēmīgi atsaucoties: „Es iešu, es darīšu”17, kad mūsu pravietis prezidents Tomass. S. Monsons paziņoja, ka jaunajiem vīriešiem un sievietēm no šī brīža ir iespēja doties misijā ātrāk?

Tagad par šī mīlas stāsta morāli un iznākumu. Rebeka bija gatava un cienīga slēgt un ievērot svētās derības un kļūt par Īzāka saderēto sievu. Viņai nebija jāgaida, lai sagatavotos. Pirms viņa devās projām no savas ģimenes, viņai tika dota svētība, un tajā teiktais mani dziļi saviļņo, jo Rebekai tika apsolīts, ka viņa kļūs par māti „tūkstošu tūkstošiem”.18 Taču pats labākais šajā mīlas stāstā ir brīdis, kad Rebeka un Īzāks pirmoreiz viens otru ierauga. Lai gan Bībelē tas nav minēts, man šķiet, ka tā bija mīlestība no pirmā acu skata! Jo „šķīstība mīl šķīstību [un] gaisma pielīp gaismai”.19 Kad Īzāks izgāja, lai sastaptu karavānu, Rebeka „nolaidās no kamieļa”.20 Un tad tur rakstīts: „Un viņš to mīlēja”.21 Šajā vietā es sajūsmā ievelku elpu!

Kristīnei un Rebekai nebija viegli palikt svētajās vietās. Palikt neizkustināmām nebija viegli. Pūta nikni vēji, akas ūdens bija smaga nešļava, un atstāt mīļās mājas un agrāko dzīvi pavisam noteikti nebija viegli. Taču viņas veica pareizu izvēli. Šīs jaunietes vadīja Svētais Gars, viņas bija tikumīgas un viņas bija sagatavojušās slēgt un ievērot svētās derības. Glābējs nāca pasaulē kā viens no Rebekas pēctečiem. Vai viņa tolaik to zināja? Nē! Vai jūsu tagadējām izvēlēm ir nozīme? Jā!

Jaunās sievietes, no jūsu izvēlēm, šķīstības un cienīgās dzīves ir atkarīgas paaudžu paaudzes. Esiet neizkustināmas! Jūsu priekšā ir dižena nākotne. Šis ir jūsu laiks! Es patiešām ticu, ka viena tikumīga jaunā sieviete Svētā Gara vadībā var mainīt visu pasauli!

Es liecinu, ka Glābējs dzīvo! Viņš būs jums līdzās. Viņš dos jums spēku. Un grūtos brīžos Viņa „eņģeļi [būs] jums apkārt, lai jūs atbalstītu”22. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.