2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
เมษายน 2012


การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และนีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่า เราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ ได้รับการปลดจากสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณกับเรา โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

ขอเสนอปลดพร้อมออกเสียงแสดงความขอบคุณต่อเอ็ลเดอร์เจราล์ด จอง คอสเซ และแกรีย์ อี. สตีเวนสันจากสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

หลังจากหลายปีของการรับใช้อย่างซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ เราขอเสนอปลดอธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ และอธิการคีธ บี. แมคมุลลินจากฝ่ายอธิการควบคุมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณ

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณ โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

ริชาร์ด เค. อาฮัดจี, คลิมาโต ซี. เอ. อัลเมดา, เฟอร์นันโด เจ. ดี. อารูโช, มาร์วิน ที. บริงเกอร์ฮอฟฟ์, มาริโอ แอล. คาร์ลอส, ราฟาเอล เอ. คาสโตร, เดวิด แอล. คุก, ซีซาร์ เอ. ดาวิลา, โมซียาห์ เอส. เดลกาโต, ลูอิส จี. ดูอาร์เต, จอว์น เอ. เอตเชการาย, สตีเฟน แอล. ฟลูคิเกอร์, เจ. โรเจอร์ ฟลูห์แมน, โรเบิร์ต ซี. เกย์, มิกูเอล ฮิดัลโก, การิธ ซี. ฮิลล์, เดวิด เจ. ฮอร์, เดวิด เอช. อิงแกรม, เทตสุจิ อิชิอิ, คาพุมบา ที. โคลา, เกลนดอน ไลออนส์, อาร์. บรูซ เมอร์เรลล์, เอนริค เจ. มอนโทยา, แดเนียล เอ. มอเรโน, อะเดซีนา เจ. อะลูคันนี, กามาลีเอล โอโซร์โน, แพทริก เอช. ไพรซ์, มาร์คอส เอ. พรีเอโต, เปาลู อาร์ ปวยร์ตา, คาร์ลอส เอฟ. ริวาส, เอ. ริคาร์โด ซานตานา, ฟาเบียน แอล. ซีนัมบัน, นาตา ซี. โทบีอัส, สแตนลีย์ แวน, เพอร์รีย์ เอ็ม. เว็บบ์, ริชาร์ด ดับเบิลยู. วีลเลอร์ และสก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ในการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดพร้อมออกเสียงแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อซิสเตอร์จูลี บี. เบค, ซิลเวีย เอช. ออล์เรด และบาร์บารา ธอมพ์สันจากฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ขอเสนอปลดสมาชิกคณะกรรมการสมาคมสงเคราะห์สามัญเช่นกัน

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องสตรีเหล่านี้สำหรับการรับใช้และการอุทิศตนอันโดดเด่นของพวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ เครก เอ. คาร์ดอน, สแตนลีย์ จี. เอลลิส, แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค, โรเบิร์ต ซี. เกย์ และสก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนแกรีย์ อี. สตีเวนสันในฐานะอธิการควบคุมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมด้วยเจราล์ด จอง คอสเซ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่ง และดีน ไมรอน ดาวีส ในฐานะที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่ดังรายชื่อต่อไปนี้

เพรโด ยู. แอดดูรู, เดทเล็ฟ เอช. อาดเลอร์, อังเจล เอช. อะลาร์คอน, อาลีย์ เค. เอานา จูเนียร์, ดับเบิลยู. มาร์ก แบสเซ็ทท์, โรเบิร์ต เอ็ม. คอลล์, เฮอร์นันโด คามาร์โก, จีน อาร์. ชิเดสเตอร์, ฮวาคิน อี. คอสตา, ราล์ฟ แอล. ดูว์สนับ, อังเจล เอ. ดูอาร์ท, เอ็ดเวิร์ด ดูเบ, โมโรนี กาโอนา, เทย์เลอร์ จี. โกดอย, ฟรานซิสโก ดี. เอ็น. กรันจา, ยูรี เอ. กูชชิน, ริชาร์ด เค. แฮนเซ็น, ทอดด์ บี. แฮนเซ็น, คลิฟฟอร์ด ที. เฮอร์เบิร์ทสัน, อานีฟีออก อูโด อินยอง, ลูอิซ เอ็ม. ลีอัล, อะเลฮันโดร โลเปซ, แอล. จอง โคลด มาบายา, อัลวิน เอฟ. เมเรดิธ ที่สาม, อาโดนาย เอส. โอบันโด, เจเร็ด อาร์. โอคัมโป, อาดียินกา  เอ. โอจีเดรอน, แอนดรูว์ เอ็ม. โอรีออร์ดาน, เฮซูส เอ. ออร์ทิซ, เฟร็ด เอ. พาร์เกอร์, ซู ฮอง พอน, เอบราฮัม อี. เควโร, โรเบิร์ต แคลร์ รีน, ฮอร์ก ลุยส์ โรเมอู, ฮอร์เก ซัลดีวาร์, กอร์ดอน เอช. สมิธ, อะลิน สปันเนาส์, โมโรนี บี. ทอร์แกน, สตีเวน แอล. โทรอนโท และแดเนียล ยิเรนยา-ทาวียา

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนลินดา เคยาร์ เบอร์ตัน ในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ พร้อมด้วยแคโรล แมนเซล สตีเฟนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และลินดา เชฟฟิลด์ รีฟส์ ที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านโปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และ ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ประธานมอนสันครับ เท่าที่สังเกตเห็น การสนับสนุนในศูนย์การประชุมใหญ่เป็นเอกฉันท์

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำหรับการออกเสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา การอุทิศตน และการสวดอ้อนวอนของท่าน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญที่เพิ่งได้รับเรียกออกมานั่งบนยกพื้น