2010–2019
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน: ลุกขึ้นใช้อำนาจของพระผู้เป็นเจ้า
เมษายน 2012


ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน: ลุกขึ้นใช้อำนาจของพระผู้เป็นเจ้า

เช่นเดียวกับอำนาจอื่น ท่านต้องใช้ฐานะปุโรหิตเพื่อทำความดี ท่านได้รับเรียกให้ “ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป” ไม่ใช่ซ่อนความสว่างของท่านไว้ในความมืด

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าอยู่ในแอฟริกาใต้ กำลังเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งกับทาบิโซ ผู้ช่วยคนที่หนึ่งในโควรัมปุโรหิตในวอร์ดคากิโซ ทาบิโซกับอธิการของเขาผู้ควบคุมและถือกุญแจสำหรับโควรัม ได้สวดอ้อนวอนให้สมาชิกโควรัมที่แข็งขันน้อยตลอดมาโดยแสวงหาการดลใจว่าจะเยี่ยมใครและช่วยพวกเขาอย่างไร พวกเขารู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้ไปเยี่ยมบ้านของเทเบลโล พวกเขาชวนข้าพเจ้าไปด้วย

เมื่อผ่านสุนัขดุที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านมาได้ เราก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกกับเทเบลโล เยาวชนชายท่าทางใจเย็นที่เลิกไปโบสถ์เพราะยุ่งกับการหลายอย่างในวันอาทิตย์ เขาประหม่าแต่มีความสุขที่ได้ต้อนรับเราแม้ถึงกับชวนครอบครัวของเขามาร่วมพูดคุยด้วย อธิการแสดงความรักต่อครอบครัวและปรารถนาจะช่วยให้พวกเขาเป็นครอบครัวนิรันดร์โดยรับการผนึกในพระวิหาร พวกเขาซาบซึ้งใจและเราทุกคนรู้สึกถึงพระสิริอันแรงกล้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งชี้นำคำพูดและความรู้สึกทุกอย่าง

แต่คำพูดของทาบิโซทำให้การเยี่ยมครั้งนั้นแตกต่าง สำหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนปุโรหิตหนุ่มคนนี้กำลังพูดภาษาของเหล่าเทพ---คำพูดแสดงความรักที่เราต่างเข้าใจดีแต่สัมผัสใจเพื่อนของเขาเป็นพิเศษ “ผมชอบคุยกับคุณมากเมื่ออยู่ที่โบสถ์” เขาบอก “คุณพูดดีกับผมเสมอ คุณรู้ไหม ทีมฟุตบอลของเราตอนนี้ดับไปแล้วตั้งแต่ไม่มีคุณ คุณเก่งมากนะ”

“ผมขอโทษ” เทเบลโลตอบ “ผมจะกลับไปเล่นกับพวกคุณนะ”

“นั่นวิเศษมากเลย” ทาบิโซตอบ “คุณจำได้ไหมว่าเราเคยเตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา เราเริ่มทำแบบนั้นอีกครั้งได้ไหม”

“ได้” เทเบลโลย้ำ “ผมอยากกลับไป”

บางทีปีติใหญ่หลวงที่สุดที่ข้าพเจ้าประสบในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญคือการได้เห็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทั่วโลกใช้อำนาจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน แต่บางครั้งข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยใจเศร้าสร้อยเช่นกันว่าเยาวชนชายจำนวนมากไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำความดีได้มากเพียงใดด้วยอำนาจที่ดำรงอยู่

ฐานะปุโรหิตคือพลังอำนาจและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่จะกระทำในการรับใช้ลูกๆ ของพระองค์ ขอเพียงเยาวชนชายทุกคน ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทุกคน เข้าใจถ่องแท้ว่าฐานะปุโรหิตของเขาครอบครองกุญแจแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ ขอเพียงพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยให้เพื่อนๆ พบเส้นทางที่นำไปหาพระผู้ช่วยให้รอด ขอเพียงพวกเขารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะประทานพลังให้พวกเขาอธิบายความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยความชัดเจนและความจริงใจจนคนอื่นๆ จะรู้สึกถึงความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในพระวจนะของพระคริสต์

เยาวชนชายที่รักของศาสนจักร ข้าพเจ้าขอถามท่านข้อหนึ่งที่หวังว่าท่านจะจำใส่ใจไปชั่วชีวิต อำนาจใดที่ท่านได้รับบนแผ่นดินโลกยิ่งใหญ่กว่าฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า อำนาจใดจะยิ่งใหญ่กว่าความสามารถในการช่วยพระบิดาบนสวรรค์เปลี่ยนชีวิตเพื่อนมนุษย์ของท่าน ช่วยพวกเขาตลอดเส้นทางของความสุขนิรันดร์โดยชำระพวกเขาให้สะอาดจากบาปและการทำผิด

เช่นเดียวกับอำนาจอื่น ท่านต้องใช้ฐานะปุโรหิตเพื่อทำความดี ท่านได้รับเรียกให้ “ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป” (คพ. 115:5) ไม่ใช่ซ่อนความสว่างของท่านไว้ในความมืด เฉพาะคนกล้าเท่านั้นจึงจะถูกนับอยู่ในบรรดาผู้ได้รับเลือก เมื่อท่านใช้อำนาจฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ ความกล้าหาญและความมั่นใจของท่านจะเพิ่มขึ้น เยาวชนชายทั้งหลาย ท่านรู้ว่าท่านทำดีที่สุดเมื่อท่านอยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า ท่านรู้ว่าท่านมีความสุขที่สุดเมื่อท่านทำงานดีอย่างทุ่มเท ขยายอำนาจฐานะปุโรหิตของท่านโดยเป็นคนสะอาดและมีค่าควร

ข้าพเจ้าสนับสนุนคำขอร้องของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์เมื่อหกเดือนก่อนจากแท่นพูดนี้ “ข้าพเจ้ามองหา” ท่านกล่าว “ชายหนุ่มและสูงวัยที่เป็นห่วงเรื่องการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้ายให้มามีส่วนร่วมและเอ่ยปากพูด เราอยู่ในสงคราม” ท่านกล่าวต่อ “ข้าพเจ้าขอ…ให้เข้มแข็งมากขึ้นและอุทิศตนมากขึ้น ไม่เพียงแต่ประกาศต้านทานความชั่วร้าย …  แต่ประกาศเพื่อความดี เพื่อพระกิตติคุณ เพื่อพระผู้เป็นเจ้า” (“เราผองต้องถูกเกณฑ์” เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 56, 59)

ใช่แล้ว ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทั้งหลาย เราอยู่ในสงคราม ในสงครามนี้ วิธีป้องกันความชั่วได้ดีที่สุดคือส่งเสริมความชอบธรรมอย่างแข็งขัน ท่านไม่อาจฟังคำพูดหยาบคายและเสแสร้งว่าไม่ได้ยิน ท่านไม่สามารถดูภาพที่ท่านรู้ว่าสกปรก คนเดียวหรือกับคนอื่น และเสแสร้งว่าไม่เห็น ท่านจะแตะต้องสิ่งไม่สะอาดและเสแสร้งว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ได้ ท่านจะนิ่งเฉยไม่ได้เมื่อซาตานหมายมั่นทำลายสิ่งดีงามและบริสุทธิ์ แต่จงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ท่านรู้ว่าจริง! เมื่อท่านได้ยินหรือเห็นสิ่งที่ฝ่าฝืนมาตรฐานของพระเจ้า พึงจำไว้ว่าท่านเป็นใคร – ท่านเป็นทหารในกองทัพของพระผู้เป็นเจ้า มีอำนาจฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ไม่มีอาวุธใดต้านศัตรู บิดาแห่งความเท็จ ได้ดีกว่าความจริง---ความจริงที่จะออกจากปากท่านเมื่อท่านใช้อำนาจฐานะปุโรหิต เพื่อนวัยเดียวกันกับท่านส่วนใหญ่จะเคารพความกล้าหาญและความสุจริตของท่าน บางคนจะไม่ แต่นั่นไม่สำคัญ ท่านจะได้ความเคารพและความไว้วางใจจากพระบิดาบนสวรรค์เพราะท่านใช้อำนาจของพระองค์เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์

ข้าพเจ้าขอให้ฝ่ายประธานโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนยกธงแห่งเสรีภาพอีกครั้ง จัดระเบียบ และนำกองทหารของท่าน ใช้อำนาจฐานะปุโรหิตของท่านให้เกิดประโยชน์โดยเชื้อเชิญคนรอบข้างมาหาพระคริสต์ผ่านการกลับใจและบัพติศมา ท่านมีอาณัติและอำนาจของพระบิดาบนสวรรค์ที่จะทำเช่นนั้น

สองปีก่อน ขณะไปเยือนซานเตียโก ชิลี ข้าพเจ้าประทับใจมากกับดาเนียล โอลาเต เยาวชนชายที่มักไปกับผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าขอให้เขาเขียนถึงข้าพเจ้า และโดยได้รับอนุญาตจากเขาข้าพเจ้าจะอ่านส่วนหนึ่งของอีเมลล่าสุดของเขาให้ท่านฟัง “ผมเพิ่งอายุครบ 16 ปี เมื่อวันอาทิตย์ผมได้รับแต่งตั้งสู่ตำแหน่งปุโรหิต วันเดียวกันนั้นผมให้บัพติศมาเพื่อนคนหนึ่ง เธอชื่อแคโรไลนา ผมสอนพระกิตติคุณให้เธอ และเธอมาโบสถ์เป็นประจำ ได้รับรางวัลความก้าวหน้าส่วนบุคคลด้วย แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้รับบัพติศมาจนกระทั่งพวกเขารู้จักและเชื่อใจผม เธอต้องการให้ผมบัพติศมาเธอ ด้วยเหตุนี้เราจึงรอหนึ่งเดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่ผมอายุครบ 16 ปี ผมรู้สึกดีที่ได้ช่วยให้คนดีอย่างเธอรับบัพติศมา และผมมีความสุขที่เป็นคนให้บัพติศมาเธอ”

ดาเนียลเป็นเพียงหนึ่งในเยาวชนชายหลายคนทั่วโลกผู้ดำเนินชีวิตสมกับอำนาจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงฝากฝังไว้กับพวกเขา อีกคนหนึ่งคือหลุยส์ เฟอร์นันโด จากฮอนดูรัส ผู้สังเกตว่าเพื่อนของเขาเดินในเส้นทางอันตรายและแบ่งปันประจักษ์พยานกับเพื่อน ช่วยชีวิตเพื่อนอย่างแท้จริง (ดู “A Change of Heart,” lds.org/youth/video) โอลาโว จากบราซิลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง เขาเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจประจำในบ้านของเขา (ดู คพ. 84:111) เขาเป็นแรงบันดาลใจให้มารดากลับมาแข็งขันเต็มที่ในศาสนจักร (ดู “Reunited by Faith,” lds.org/youth/video) ท่านจะพบเรื่องเหล่านี้และอีกหลายเรื่องทำนองนี้ทางเว็บไซต์เยาวชนของศาสนจักร youth.lds.org อีกอย่าง อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม และเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมือท่านเพื่อช่วยท่านใช้หน้าที่ฐานะปุโรหิตและแผ่อิทธิพลแห่งความจริงและคุณธรรม

เยาวชนชายที่รัก เมื่อท่านใช้ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนตามที่ข้าพเจ้าอธิบาย ท่านกำลังเตรียมตัวทำหน้าที่รับผิดชอบในอนาคตของท่าน แต่ท่านทำได้มากกว่านั้น เช่นเดียวกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ท่านกำลังเตรียมทางของพระเจ้าเช่นกันและทำให้วิถีของพระองค์ตรง เมื่อท่านกล้าประกาศพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและบัพติศมา เช่นเดียวกับยอห์น ท่านกำลังเตรียมผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระเจ้า (ดู มัทธิว 3:3; คพ. 65:1–3; 84:26–28) ท่านได้ยินบ่อยครั้งเกี่ยวกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของท่าน ถึงเวลาแล้วที่จะใช้ศักยภาพนั้น ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่านเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น นำพวกเขาออกจากการปิดบังไปสู่ความสว่าง และเตรียมมรรคาของพระเจ้า

ศาสนจักรมอบหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นแหล่งช่วยเพื่อช่วยท่านเรียนรู้และทำหน้าที่ให้เกิดสัมฤทธิผล จงศึกษาบ่อยๆ คุกเข่า ห่างจากเทคโนโลยี และแสวงหาการนำทางจากพระเจ้า จากนั้นให้ลุกขึ้นและใช้อำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้รับคำตอบจากพระบิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับวิธีดำเนินชีวิตและวิธีช่วยผู้อื่น

ข้าพเจ้าขออ้างคำพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน “อย่าดูแคลนอิทธิพลที่ส่งผลกระทบยาวไกลของประจักษ์พยานของท่าน … ท่านสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็น เมื่อท่านมีตาดู มีหูฟัง และมีใจรู้สึก ท่านสามารถยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนในวัยเดียวกันได้” (“จงเป็นแบบอย่าง” เลียโฮนา พ.ค. 2005 หน้า 142)

ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าอำนาจของฐานะปุโรหิตมีจริง ข้าพเจ้าได้พยานการใช้ฐานะปุโรหิตด้วยตนเอง ข้าพเจ้าเคยเห็นปาฏิหาริย์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่กระทำโดยผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้าเห็นอำนาจการปฏิบัติของเหล่าเทพเมื่อผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่ซื่อสัตย์กล่าวถ้อยคำแห่งความหวังอันเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ โดยเปิดใจคนบางคนที่ต้องการแสงสว่างและความรัก ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้า พระผู้นำ และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน