2010–2019
Liitot
Lokakuuta 2011


Liitot

Kun me ymmärrämme olevamme liiton lapsia, me tiedämme, keitä me olemme ja mitä Jumala meiltä odottaa.

Viikko äskettäisen tehtävän jälkeen, jolloin perustimme Moskovaan ensimmäisen vaarnan1, osallistuin piirikonferenssiin Pietarissa. Puhuessani kiitollisuudestani varhaisia lähetyssaarnaajia ja paikallisia johtohenkilöitä kohtaan, jotka olivat tuoneet voimaa kirkkoon Venäjällä, mainitsin nimen Vjatšeslav Jefimov. Hän oli ensimmäinen venäläinen käännynnäinen, josta tuli lähetysjohtaja. Hän ja hänen vaimonsa toimivat hienosti tuossa tehtävässä. Vähän sen jälkeen kun he olivat päättäneet lähetystyönsä – ja suureksi suruksemme – veli Jefimov kuoli äkillisesti.2 Hän oli vasta 52-vuotias.

Puhuessani tästä pioneeripariskunnasta tunsin kehotuksen kysyä yleisöltä, oliko sisar Jefimova mahdollisesti läsnä. Eräs nainen nousi seisomaan kaukana huoneen takaosassa. Kutsuin hänet tulemaan mikrofonin ääreen. Niin, hän oli sisar Galina Jefimova. Hän puhui vakuuttavasti ja lausui voimallisen todistuksen Herrasta, Hänen evankeliumistaan ja Hänen palautetusta kirkostaan. Hänet ja hänen miehensä oli sinetöity pyhässä temppelissä. Hän sanoi, että heidät on yhdistetty ikuisesti. He ovat yhä lähetyssaarnaajatovereita, hän tällä puolen verhoa ja hänen miehensä toisella puolen.3 Ilon kyynelin hän kiitti Jumalaa pyhistä temppeliliitoista. Minäkin itkin ymmärtäen täysin, että tämän uskollisen avioparin esimerkki ikuisesta ykseydestä oli vanhurskas tulos pyhien liittojen tekemisestä, pitämisestä ja kunnioittamisesta.

Yksi tärkeimmistä käsitteistä ilmoitetussa uskonnossa on pyhän liiton käsite. Lakikielessä liitto tarkoittaa yleensä sopimusta kahden tai useamman osapuolen välillä. Mutta uskonnollisessa yhteydessä liitto on paljon merkittävämpi. Se on pyhä lupaus, joka tehdään Jumalan kanssa. Hän määrää ehdot. Jokainen ihminen voi valita, hyväksyykö hän nuo ehdot. Jos hän hyväksyy liiton ehdot ja noudattaa Jumalan lakia, hän saa liittoon kuuluvat siunaukset. Me tiedämme, että ”kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu”4.

Kautta aikojen Jumala on tehnyt liittoja lastensa kanssa.5 Hänen liittonsa tulevat esiin kaikkialla koko pelastussuunnitelmassa ja ovat siten osa Hänen evankeliuminsa täyteyttä.6 Esimerkiksi Jumala lupasi lähettää lapsilleen Vapahtajan7 pyytäen vuorostaan heitä olemaan kuuliaisia lailleen8.

Raamatussa kerrotaan Vanhan maailman miehistä ja naisista, jotka tunnettiin liiton lapsina. Minkä liiton? ”Liiton, jonka Jumala teki [heidän isiensä] kanssa sanoessaan Abrahamille: ’Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.’”9

Mormonin kirjassa kerrotaan Uuden maailman ihmisistä, jotka myös tunnettiin liiton lapsina.10 Heille ylösnoussut Herra ilmoitti näin: ”Katso, te olette profeettojen lapsia, ja te olette Israelin huonetta, ja te kuulutte siihen liittoon, jonka Isä teki teidän isienne kanssa, sanoen Abrahamille: Sinun jälkeläisissäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.”11

Vapahtaja selitti, miten tärkeää oli, että he olivat liiton lapsia. Hän sanoi: ”Isä on herättänyt minut ensin teille ja lähettänyt minut siunaamaan teitä kääntämällä kunkin teistä pois pahoista teoistanne; ja tämä siksi, että te olette liiton lapsia.”12

Liitto, jonka Jumala teki Abrahamin13 kanssa ja joka vahvistettiin myöhemmin Iisakin14 ja Jaakobin15 kanssa, on poikkeuksellisen tärkeä. Siihen sisältyy useita lupauksia, mukaan lukien seuraavat:

 • Jeesus Kristus syntyisi Abrahamin sukulinjasta.

 • Abrahamin jälkeläisiä olisi lukuisasti, heillä olisi oikeus iankaikkiseen lisääntymiseen ja myös oikeus saada pappeus.

 • Abrahamista tulisi monien kansakuntien isä.

 • Hänen jälkeläisensä perisivät tietyt maa-alueet.

 • Hänen jälkeläisensä olisivat siunaukseksi kaikille maailman kansakunnille.16

 • Ja tuo liitto olisi ikuinen – jopa ”tuhansien sukupolvien ajan”17.

Jotkin näistä lupauksista ovat täyttyneet, toiset ovat yhä odottamassa täyttymistä. Lainaan erästä varhaista Mormonin kirjan profetiaa: ”Isämme [Lehi] ei ole puhunut yksin meidän jälkeläisistämme vaan myös koko Israelin huoneesta, viitaten liittoon, joka toteutuisi myöhempinä aikoina, jonka liiton Herra teki isämme Abrahamin kanssa.”18 Eikö ole hämmästyttävää? Noin 600 vuotta ennen kuin Jeesus syntyi Betlehemissä, profeetat tiesivät, että Abrahamin liitto täyttyisi lopulta vasta myöhempinä aikoina.

Helpottaakseen tuon lupauksen täyttymistä Herra ilmestyi näinä myöhempinä aikoina uudistamaan tuon Abrahamin liiton. Mestari julisti profeetta Joseph Smithille:

”Abraham sai jälkeläisiään ja kupeidensa hedelmää koskevia lupauksia – ja hänen kupeistaan sinä, nimittäin palvelijani Joseph, olet. – –

Tämä lupaus koskee teitäkin, koska te olette Abrahamista.”19

Tämän liiton uudistamisen ansiosta me olemme saaneet, kuten ihmiset muinoin, pyhän pappeuden ja ikuisen evankeliumin. Meillä on oikeus saada evankeliumin täyteys, nauttia pappeuden siunauksista ja tulla kelvollisiksi Jumalan suurimpaan siunaukseen – iankaikkiseen elämään20.

Jotkut meistä ovat Abrahamin kirjaimellisia jälkeläisiä. Toiset kootaan hänen sukuunsa adoptoimalla. Herra ei erottele ihmisiä.21 Yhdessä me saamme nämä luvatut siunaukset – jos me etsimme Herraa ja olemme kuuliaisia Hänen käskyilleen.22 Mutta jos emme ole, me menetämme liiton siunaukset.23 Herran kirkko tarjoaa meidän avuksemme patriarkallisia siunauksia antaakseen jokaiselle siunauksen saajalle näkemyksen hänen tulevaisuudestaan sekä yhteyden menneisyyteen, jopa ilmoituksen polveutumisesta Abrahamiin, Iisakiin ja Jaakobiin asti.24

Liittoon kuuluvilla veljillä on oikeus tulla kelvollisiksi pappeuden valaan ja liittoon.25 Jos te olette ”uskollisia, niin että [saatte] nämä kaksi pappeutta – – ja [pidätte] kunniassa [kutsumuksenne], Henki pyhittää [teidät teidän ruumiinne] uudistamiseksi”26. Eikä siinä kaikki. Miehet, jotka ottavat kelvollisesti vastaan pappeuden, ottavat vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen, ja ne, jotka ottavat vastaan Herran, ottavat vastaan Isän Jumalan.27 Ja ne, jotka ottavat vastaan Isän, saavat kaiken, mitä Hänellä on.28 Tästä valasta ja liitosta virtaa uskomattomia siunauksia kelvollisille miehille, naisille ja lapsille kaikkialla maailmassa.

Meidän velvollisuutemme on auttaa Abrahamin liiton täyttymisessä. Meidän jälkeläisemme ovat niitä, jotka on ennalta asetettu ja valmistettu siunaamaan kaikkia maailman kansoja.29 Siksi pappeuden velvollisuuteen kuuluu lähetystyö. Noin 4 000 vuoden odotuksen ja valmistautumisen jälkeen tämä on se sovittu ajankohta, jolloin evankeliumi on määrä viedä maan suvuille. Tämä on Israelin luvatun kokoamisen aikaa. Ja me saamme osallistua siihen! Eikö olekin jännittävää? Herra luottaa meihin ja poikiimme – ja Hän on äärimmäisen kiitollinen tyttäristämme – jotka palvelevat kelvollisesti lähetyssaarnaajina tänä Israelin kokoamisen hienona aikana.

Mormonin kirja on konkreettinen merkki siitä, että Herra on alkanut koota liitonalaiseen Israeliin kuuluvia lapsiaan.30 Tässä kirjassa, joka on kirjoitettu meidän ajallemme, todetaan yhden sen tarkoituksista olevan, että ”te voitte tietää, että liitto, jonka Isä on tehnyt Israelin lasten kanssa – –, alkaa jo toteutua. – – Sillä katso, Herra muistaa liittonsa, jonka hän on tehnyt Israelin huoneen kansansa kanssa.”31

Herra ei todellakaan ole unohtanut! Hän on siunannut meitä ja muita kautta maailman Mormonin kirjalla. Yksi sen tarkoituksista on saada juutalaiset ja pakanat ”vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus”32. Se auttaa meitä tekemään liittoja Jumalan kanssa. Se kehottaa meitä muistamaan Hänet ja tuntemaan Hänen rakkaan Poikansa. Se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta.

Liiton lapsilla on oikeus saada Hänen oppinsa ja tuntea pelastussuunnitelma. He pyytävät sitä itselleen tekemällä liittoja, joilla on pyhä tarkoitus. Brigham Young sanoi: ”Kaikki myöhempien aikojen pyhät tekevät uuden ja ikuisen liiton, kun he tulevat tähän kirkkoon. – – He astuvat uuteen ja ikuiseen liittoon tukeakseen Jumalan valtakuntaa.”33 He pitävät liiton olemalla kuuliaisia Hänen käskyilleen.

Kasteessa me teemme liiton palvella Herraa ja pitää Hänen käskynsä.34 Kun me nautimme sakramentin, me uudistamme tuon liiton ja vakuutamme olevamme halukkaat ottamaan päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen. Sillä tavoin meidät adoptoidaan Hänen pojikseen ja tyttärikseen ja meidät tunnetaan veljinä ja sisarina. Hän on uuden elämämme isä.35 Lopulta pyhässä temppelissä meistä voi tulla kanssaperillisiä iankaikkisen perheen siunauksiin, kuten kerran luvattiin Abrahamille, Iisakille, Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen.36 Näin selestinen avioliitto on korotuksen liitto.

Kun me ymmärrämme olevamme liiton lapsia, me tiedämme, keitä me olemme ja mitä Jumala meiltä odottaa.37 Hänen lakinsa on kirjoitettu sydämeemme.38 Hän on Jumalamme, ja me olemme Hänen kansaansa.39 Sitoutuneet liiton lapset pysyvät järkkymättöminä jopa vastoinkäymisten keskellä. Kun tuo oppi on juurtunut syvälle sydämeemme, jopa kuoleman pistin pehmenee ja hengellinen kestävyytemme vahvistuu.

Suurin kohteliaisuus, mitä täällä tässä elämässä voi ansaita, on tulla tunnetuksi siitä, että pitää liitot. Liitot pitävä saa palkintoja sekä täällä että tämän jälkeen. Pyhissä kirjoituksissa julistetaan, että meidän tulee ajatella ”niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, – – ja jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, heidät otetaan vastaan taivaaseen, [ja he saavat] asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömässä onnen tilassa.”40

Jumala elää. Jeesus on Kristus. Hänen kirkkonsa on palautettu kaikkien ihmisten siunaukseksi. Presidentti Thomas S. Monson on Hänen profeettansa tänä aikana. Ja meitä, uskollisia liiton lapsia, siunataan nyt ja aina. Todistan niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

 1. Moskovan vaarna perustettiin sunnuntaina 5. kesäkuuta 2011.

 2. Vjatšeslav Jefimov johti Jekaterinburgin lähetyskenttää Venäjällä vuosina 1995–1998. Hän kuoli 25. helmikuuta 2000.

 3. Ks. OL 138:57.

 4. OL 130:21.

 5. Esimerkiksi vedenpaisumuksen jälkeen Herra sanoi, että kun ”sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt [sinun kanssasi] – –: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää” (1. Moos. 9:14–15; ks. myös JST, Genesis 9:20).

 6. Ks. OL 66:2; 133:57.

 7. Ks. Joh. 3:16.

 8. Ks. Abr. 3:25.

 9. Ap. t. 3:25.

 10. Ks. 3. Nefi 20:26.

 11. 3. Nefi 20:25.

 12. 3. Nefi 20:26.

 13. Ks. 1. Moos. 17:1–10, 19; 3. Moos. 26:42; Ap. t. 3:25; Bible Dictionary, hakusana ”Abraham, Covenant of”; PKO, hakusana ”Abrahamin liitto”.

 14. Ks. 1. Moos. 26:1–5, 24.

 15. Ks. 1. Moos. 28:1–4, 10–14; 35:9–13; 48:3–4.

 16. Ks. viitteet, jotka on lueteltu edellä kohdissa 13–15.

 17. 5. Moos. 7:9; 1. Aik. 16:15; Ps. 105:8.

 18. 1. Nefi 15:18, kursivointi lisätty.

 19. OL 132:30–31. Herra sanoi profeetta Joseph Smithille myös: ”Ja niin kuin minä sanoin Abrahamille maan suvuista, niin minä sanon palvelijalleni Josephille: Sinussa ja sinun jälkeläisissäsi maan suku tulee siunatuksi” (OL 124:58).

 20. Ks. OL 14:7.

 21. Ks. Ap. t. 10:34–35.

 22. Ks. 2. Moos. 19:5.

 23. Pyhissä kirjoituksissa julistetaan: ”Minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon; mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta” (OL 82:10).

 24. Tämä ajatus liitoista ilmoitettiin profeetta Joseph Smithille ensimmäisen kerran syyskuun 21. päivänä 1823. Enkeli Moroni julisti, että profeetta Elia tulisi sanansaattajana taivaasta istuttamaan lasten sydämiin tiedon lupauksista, jotka oli kerran annettu Israelin huoneen isille (ks. OL 2:1–3).

 25. Ks. OL 84:33–34, 39–40.

 26. OL 84:33.

 27. Ks. OL 84:35, 37.

 28. Ks. OL 84:38.

 29. Ks. Alma 13:1–9.

 30. Ks. 3. Nefi 29.

 31. 3. Nefi 29:1, 3.

 32. Mormonin kirjan nimisivu.

 33. Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 62–63.

 34. Ks. OL 20:37.

 35. ”Me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta – –, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa” (2. Nefi 25:26).

 36. Ks. Gal. 3:29; OL 86:8–11.

 37. Tämä ajatus koskee meitä: ”Monta sukupolvea sen jälkeen, kun Messias ilmoittaa itsensä ruumiissa ihmislapsille, silloin Messiaan evankeliumin täyteys tulee pakanoille ja pakanoilta meidän jälkeläistemme jäännökselle – ja sinä aikana meidän jälkeläistemme jäännös on tietävä, että he ovat Israelin huonetta ja että he ovat Herran liittokansa; ja silloin he tuntevat ja tulevat tuntemaan esi-isänsä sekä tuntemaan Lunastajansa evankeliumin, jota hän opetti heidän isilleen; sen vuoksi he tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua” (1. Nefi 15:13–14).

 38. Ks. Jes. 55:3; Jer. 31:33; Room. 2:15; 2. Kor. 3:2–3; Hepr. 10:16.

 39. Ks. Ps. 95:7; 100:3; Jer. 24:7; 31:33; 32:38; Hes. 11:20; 37:23, 27; Sak. 8:8; 2. Kor. 6:16; Hepr. 8:10.

 40. Moosia 2:41.