Skriftene
Faksimile 3

En faksimile fra Abrahams bok

Nr. 3

Forklaring

Fig. 1 Abraham sittende på Faraos trone – som et tegn på høflighet fra kongens side – med en krone på hodet som representerer prestedømmet og symboliserer Det store presidentskap i himmelen, med rettferdighetens og dommens septer i sin hånd.

Fig. 2 Kong Farao hvis navn er gjengitt i skrifttegnene over hans hode.

Fig. 3 Forestiller Abraham i Egypt slik det også er gjengitt i figur 10 i faksimile 1.

Fig. 4 Prins under Farao, konge av Egypt slik det står skrevet over hånden.

Fig. 5 Shulem, en av kongens øverste tjenere som tilkjennegitt i skrifttegnene over hans hånd.

Fig. 6 Olimlah, en slave som tilhører prinsen.

Abraham forklarer astronomiens prinsipper i kongens palass.