Faksimile 3
  Footnotes
  Theme

  En faksimile fra Abrahams bok

  Nr. 3

  Faksimile 3

  Forklaring

  Fig. 1 Abraham sittende på Faraos trone — som et tegn på høflighet fra kongens side — med en krone på hodet som representerer prestedømmet og symboliserer Det store presidentskap i himmelen, med rettferdighetens og dommens septer i sin hånd.

  Fig. 2 Kong Farao hvis navn er gjengitt i skrifttegnene over hans hode.

  Fig. 3 Forestiller Abraham i Egypt slik det også er gjengitt i figur 10 i faksimile 1.

  Fig. 4 Prins under Farao, konge av Egypt slik det står skrevet over hånden.

  Fig. 5 Shulem, en av kongens øverste tjenere som tilkjennegitt i skrifttegnene over hans hånd.

  Fig. 6 Olimlah, en slave som tilhører prinsen.

  Abraham forklarer astronomiens prinsipper i kongens palass.