Skriftene
Tittelside
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Den
kostelige
perle

Et utvalg av åpenbaringene,
oversettelsene og beretningene til
Joseph Smith
den første profet, seer og åpenbarer i
Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige

Utgitt av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Salt Lake City, Utah, USA