tittelside
  Footnotes

  Den
  kostelige
  perle

  Et utvalg av åpenbaringene,
  oversettelsene og beretningene til
  Joseph Smith
  den første profet, seer og åpenbarer i
  Jesu Kristi Kirke av
  Siste Dagers Hellige

  Utgitt av
  Jesu Kristi Kirke av Siste
  Dagers Hellige

  Salt Lake City, Utah, USA