Skriftene
Faksimile 1

En faksimile fra Abrahams bok

Nr. 1

Forklaring

Fig. 1 Herrens engel.

Fig. 2 Abraham bundet til et alter.

Fig. 3 Elkenahs avgudsprest forsøker å ofre Abraham.

Fig. 4 Avgudsprestenes offeralter som står foran Elkenahs gud, Libnahs gud, Mamackrahs gud, Korashs gud og Faraos gud.

Fig. 5 Elkenahs avgud.

Fig. 6 Libnahs avgud.

Fig. 7 Mamackrahs avgud.

Fig. 8 Korashs avgud.

Fig. 9 Faraos avgud.

Fig. 10 Abraham i Egypt.

Fig. 11 Dette forestiller himmelens pilarer ifølge egypternes oppfatning.

Fig. 12 Raukeeyang, som betyr hvelving eller himmelhvelvingen over våre hoder, men i dette tilfelle, og i forbindelse med dette emne, mente egypterne det betydde Shaumau, å være høy, eller himlene, som tilsvarte det hebraiske ord Shaumayheem.