Faksimile 1
  Footnotes
  Theme

  En faksimile fra Abrahams bok

  Nr. 1

  Faksimile 1

  Forklaring

  Fig. 1 Herrens engel.

  Fig. 2 Abraham bundet til et alter.

  Fig. 3 Elkenahs avgudsprest forsøker å ofre Abraham.

  Fig. 4 Avgudsprestenes offeralter som står foran Elkenahs gud, Libnahs gud, Mamackrahs gud, Korashs gud og Faraos gud.

  Fig. 5 Elkenahs avgud.

  Fig. 6 Libnahs avgud.

  Fig. 7 Mamackrahs avgud.

  Fig. 8 Korashs avgud.

  Fig. 9 Faraos avgud.

  Fig. 10 Abraham i Egypt.

  Fig. 11 Dette forestiller himmelens pilarer ifølge egypternes oppfatning.

  Fig. 12 Raukeeyang, som betyr hvelving eller himmelhvelvingen over våre hoder, men i dette tilfelle, og i forbindelse med dette emne, mente egypterne det betydde Shaumau, å være høy, eller himlene, som tilsvarte det hebraiske ord Shaumayheem.