Skriftene
Faksimile 2

En faksimile fra Abrahams bok

Nr. 2

Forklaring

Fig. 1 Kolob, som betyr den første skapelse, nærmest det celestiale eller Guds bolig. Først i herredømme, sist med hensyn til tidsregning. Tidsregningen er i henhold til celestial tid, og denne celestiale tid setter én dag til én alen. En dag på Kolob tilsvarer ett tusen år ifølge tidsregningen på denne jord som av egypterne kalles Jah-oh-eh.

Fig. 2 Står nærmest Kolob, kalles av egypterne Oliblish som er den nest største styrende skapelse nær det celestiale eller det sted hvor Gud bor, har også myndighetsnøkkelen henhørende til andre planeter som åpenbart fra Gud til Abraham da han ofret på et alter som han hadde bygget til Herren.

Fig. 3 Skal forestille Gud sittende på sin trone ikledd makt og myndighet med en krone av evig lys på sitt hode, forestiller også de store nøkkelord tilhørende Det hellige prestedømme som åpenbart til Adam i Edens hage, også til Set, Noah, Melkisedek, Abraham og til alle som prestedømmet ble åpenbart til.

Fig. 4 Tilsvarer det hebraiske ord Raukeeyang som betyr hvelving eller himmelhvelvingen, også et tall som på egyptisk betyr ett tusen og svarer til tidsregningen for Oliblish som er lik Kolob i sin omdreining og tidsregning.

Fig. 5 Kalles på egyptisk Enish-og-on-dosh, den er også en av de styrende planeter og sies av egypterne å være solen og låner sitt lys fra Kolob gjennom Kae-e-vanrash, som er den store nøkkel eller med andre ord den styrende kraft som styrer femten andre planeter eller fiksstjerner og også Floeese, eller månen, jorden og solen i deres årlige omdreininger. Denne planet mottar sin kraft gjennom Kli-flos-is-es eller Hah-ko-kau-beam, stjernene som fremstilles ved tallene 22 og 23 og mottar lys fra Kolobs omdreininger.

Fig. 6 Forestiller jorden og dens fire hjørner.

Fig. 7 Forestiller Gud sittende på sin trone, idet han åpenbarer gjennom himlene prestedømmets store nøkkelord og også Den hellige ånds tegn til Abraham i en dues skikkelse.

Fig. 8 Inneholder skrifter som ikke kan åpenbares for verden, men skal mottas i Guds hellige tempel.

Fig. 9 Bør ikke åpenbares på det nåværende tidspunkt.

Fig. 10 Som ovenfor.

Fig. 11 Som ovenfor. Om verden kan finne ut disse tall, så la det skje. Amen.

Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 vil bli gitt i Herrens egen beleilige tid.

Ovenstående oversettelse er gitt så langt vi har noen rett til å gi den på det nåværende tidspunkt.