Scriptures
Aberahama 1
Footnotes
Theme

Te Puke A Aberahama

Tei Akauriia Mei Runga I Te Papiri E Iotepa Timeti

E akaurianga no tetai au Akapapaanga taito, tei tae mai ki roto i to matou rima, mei te ngai tanuanga tangata o Aiphiti. Te tataanga a Aberahama i tona nooanga i Aiphiti, tei tuatuaia e Te Puka a Aberahama, tei tataia e tona uaorai rima, ki runga i te papiri. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

Pene 1

Kua kimi a Aberahama i te au akameitakianga o te akanooanga patereareka—Kua takingakinoia aia e te taunga pikikaa o Kaledea—Na Iehova aia i akaora—Kua akara akaou ia te kavamani o Aiphiti e tona tupuanga.

1 I roto i te enua o te Kaledea i te kainga o toku au metua, kua kite akera au, e mea tau kia rauka mai tetai ngai ke ei nooanga noku;

2 E i te kiteaanga e ka rauka iaku te rekareka maata atu e te au e te akangaroianga, kua kimi iora au i te au akameitakianga a te au metua, e te tikaanga kia akataongaia au e kia rave i te reira; e no te mea oki e te aru nei au i te tuatua-tika, ma te inangaro maata kia rauka te kite maata, e kia riro mai ei tangata maata i te aruanga i te tuatuatika, e kia akamaata i toku kite, e kia riro mai ei metua no te au iti tangata e manganui, ei ariki no te au, e te inangaro maata kia ariki i te au apiianga, ma te akono i te au akaueanga a te Atua, kua riro au ei tama ipukarea, ei Taunga Teitei, i te mouanga i te tika tei rauka i te au metua.

3 Kua akatinamouia te reira ki runga iaku e te au metua; kua eke mai ki raro nei mei te au metua, mei te akamataanga mai o te au tuatau, ae mei mua mai, me kore ra i mua ake i te akamouangaia o te tango o te enua ki teianei, koia oki te tikaanga o te tama mua koia oki te tangata mua, koia a Adamu, to tatou metua mua, na roto mai i te au metua kiaku nei.

4 Kua kimi iora au i toku ikiangaia ki te Kautaunga kia tau ki te ikianga a te Atua i te au metua no runga i te uanga.

5 Ko toku oki au metua tei uri ke mei te tuatua-tika, e te au akaueanga tapu ta te Atu to ratou Atua i oronga kia ratou, no te akamori i te au atua o te etene, kua patoi pakari ratou i te akarongoanga mai i toku reo;

6 Tei runga to ratou ngakau i te rave i te mea kino, e kua ariu pouroa ratou ki te atua ko Elekena, e te atua ko Libena, e te atua ko Mamakara, e te atua ko Korasa, e te atua ko Pharao te ariki o Aiphiti;

7 No reira oki ratou i uri ke ei i to ratou ngakau ki te akaatingaanga a te etene i te orongaanga i ta ratou tamariki ki teia au idolo manako kore, ma te kore e ariu mai ki toku nei reo, i na ra kua timata ratou i te rave ke atu i toku oraanga na roto i te rima o te taunga o Elekena. Ko te taunga o Elekena e taunga katoa aia o Pharao.

8 I teianei, i teia atianga e angaanga matau teia na te taunga o Pharao, te ariki o Aiphiti, kia tuku atu ki runga i te atarau tei akatuia ki te enua o te Kaledea, tetai atinga na teia au atua matau koreia, te tane, te vaine, e te tamariki.

9 E i na, na te taunga e oronga i tetai atinga na te atua o Pharao, e na te atua o Sakareela, kia tau ki te akonoanga a te Aiphiti. E ko te atua oki o Sakareela ko te rā ïa.

10 Mei te reira rai te atinga akameitaki a te tamariki, ka apai katoa te taunga o Pharao iaia ki runga i te atarau, te tu ra i te pae tuaivi tei tuatuaia e te tuaivi o Potiphara, i te upoko o te enua atea ko Olisema.

11 I teianei, kua tuku atu teia taunga e toru paretenia ki runga i teia atarau i te taime okotai, e au tamaine na Onita, e uanga ariki teia no roto i te kopu o Hama. Kua tukunaia atu teia au paretenia nei no to ratou tu tiamā; kare rava oki ratou i tupou atu ki raro e akamori atu i tetai atua rakau, me kore ra e toka, no reira ratou i tāiaʼi ki runga i teia atarau, e kua raveia teia i raro ake i te akonoanga Aiphiti.

12 E i na, kua opu mai te taunga iaku, kia tā katoa, mei tana i rave ki te au paretenia toko toru ra i runga i teia atarau; e kia kite maira kotou i teia atarau, ka akaoki au ia kotou ki te akatauanga i te akamataanga o teia tua.

13 Kua maaniia teia mei te tu tikai o te roi, mei to te Kaledea rai, te tu ra te reira i mua i te au atua o Elekena, Libena, Mamakara, Korasa, tera oki tetai e atua mei to Pharao rai te ariki o Aiphiti.

14 Kia mārama kotou i teia au atua, kua oronga atu au i te akaraanga o ratou na roto i te au akatauanga i te akamataanga, kua tuatua oki te Kaledea i taua au akatauanga, Rauleena, ko tona aiteanga e akairo kotikotiia.

15 E i to ratou takianga i to ratou rima ki runga iaku, no te tukuanga iaku kia rave ke i toku ora, i na, kua akateitei au i toku reo ki te Atu toku Atua, e kua akarongo mai te Atu i toku reo, e kua akakī maira iaku ki te orama o te Mana Katoatoa ra, e kua tu maira te angela no mua i tona aroaro ki te pae iaku, i taua atinga rai kua matara te tapeka i taku rima;

16 E tuatua maira kiaku: e Aberahama, e Aberahama, i na, ko Iehova toku ingoa, e kua rongo au ia koe, e kua eke mai au ki raro nei, i te akaora ia koe, e ka apai ke au ia koe mei te ngutuare o to metua, e mei toou au taeake, ki te enua ke tei kore rava koe i kite na;

17 E te tumu oki kua ariu ke to ratou ngakau iaku, ei akamori i te atua o Elekena, te atua o Libena, te atua o Mamakera, te atua o Korasa, e te atua o Pharao, te ariki o Aiphiti; no reira oki au i aere mai ei kia aravei ia ratou, ma te takore iaia tei taki i tona rima ki runga ia koe, e Aberahama, taku tamaiti, i te rave ke anga i toou ora.

18 I na, e ka arataki au ia koe ki toku rima, e ka apai au ia koe ei tuku i toku ingoa ki runga ia koe, koia oki te Kautaunga o toou metua, e ka tapoki toku mana ki rungaʼo ia koe.

19 Mei ia Noa ka pera katoa kia koe; i na ra, na roto i taau angaanga e kiteaiaʼi toku ingoa ki te ao katoatoa e tuatau uatu, no te mea ko au toou Atua.

20 I na, te Tuaivi o Potiphara tei te enua o Ura ïa o Kaledea. Kua vavai te Atu i te atarau o Elekena, e te au atua o te enua ra, e kua takore ia ratou, e kua tā aia i te taunga kia mate aia; e aueanga maata tei o te Kaledea ra, pera katoa te aua ariki o Pharao; no roto oki a Pharao i te toto ariki tikai.

21 I teianei ko teia ariki no Aiphiti e uanga tikai aia no roto i te kopu o Hama, e toto tikai aia no te ngati Kanaana no tona anauanga.

22 Mei roto mai i teia uanga te tupuanga mai te Aiphiti katoatoa, no reira maira te raukaanga mai te toto o te ngati Kanaana i te enua nei.

23 Te enua ko Aiphiti na tetai vaine i kite mua i te reira, e tamaine aia na Hama e te tamaine a Aiphipita, te akatauanga a te Kaledea ko Aiphiti ïa, ko tona aiteanga, ko te mea tei taumaaia;

24 I te kiteanga o teia vaine i teia enua tei raro ïa i te tai, e i muri mai kua tuku aia i tana au tamaroa ki reira; e no reira, mei roto mai ia Hama te tupuanga mai o teia iti tangata tei akono atu i te taumaa i te enua nei.

25 E teianei ko te kavamani mua i Aiphiti, na Pharao te reira i akamou, te tama mua a Aiphipita, te tamaine a Hama, e kua aru atu i te akaaereanga o te kavamani a Hama, koia oki te pateriarika.

26 E tangata tuatua-tika a Pharao, kua akamou aia i tona basileia, kua akava meitaki atu aia i tona au tangata ma te tiratiratū i tona au rā katoa, ma te kimipu tikai e kia aru atu i taua akanooanga rai ta to ratou ai metua i rave i te au uki mua; i te au rā i tutaraʼi te au pateriarika mua, koia te tuatau o Adamu, pera katoa a Noa, tona metua, ko tei akameitaki iaia ki te au akameitakianga o te enua, e ma te au akameitakianga o te pakari, i na ra ko tei taumaa iaia i te pae o te Kautaunga.

27 E teianei, ko Pharao, no roto aia i taua uanga e kare e rauka iaia te tikaanga o te Kautaunga, noatu e ka akatutu te au Pharao e tei a ratou rai taua tikaanga mei ia Noa mai, na roto ia Hama, no reira kua arataki ke ia toku metua e ta ratou angaanga idolo;

28 I na ra ka tauta pakari au mei teianei atu, kia akamārama mai i te tuatau i tupu ei, mei iaku atu ki te akamataanga o te kapuaanga, tei roto oki i toku rima te akapapaanga, te mou nei au i te reira i teianei.

29 I teianei, i muri ake i te tāiaanga te taunga o Elekena, kia mate aia, kua tae maira te akatupuanga o taua au mea ra tei tuatuaia mai kiaku no runga i te enua o Kaledea, e ka tupu tetai onge ki runga i te enua.

30 E tika rai oki e onge rai tetai tei tupu ki runga i te au enua katoatoa o Kaledea, kua mamae tikai toku metua no teia onge e kua tataraara aia no te kino tana i akakoro ki runga iaku, kia rave ke atu i toku oraanga.

31 I na ra, ko te au akapapaanga a te au metua, koia oki te au pateriarika, no runga i te tikaanga o te Kautaunga, kua akono te Atu toku Atua i te reira ki roto i toku uaorai rima, no reira te kite o te akamataanga o te kapuaanga, e te au ao, e te au etu, ko tei akakite papu ia ki te au metua, ko taku ïa e akono nei i teia rā, e ka tamata au i te tata i te reira au mea ki runga i teia papa, ei puapinga no taku uanga te ka aru mai na muri iaku.