Scriptures
Te Au Akatinamouanga Akarongo 1
Footnotes
Theme

Te Au Akatinamouanga Akarongo
O Te Akonoanga A Iesu Mesia O Te Aronga Tapu I Te Au Ra I Muri Nei

History of the Church, Puka 4, kapi 535–541

Pene 1

1 Te irinaki nei matou ki te Atua te Metua Mutukore, e ki Tana Tamaiti ia Iesu Mesia, e ki te Vaerua Tapu.

2 Te irinaki nei matou e ka akautungaia te tangata nei no ta ratou uaorai au ara, e kare e no ta Adamu aati ture.

3 Te irinaki nei matou e, na roto i te Tarangaara a te Mesia, ka ora te au tangata katoatoa, me kauraro ratou ki te au ture e te au angaanga oroa o te Evangelia.

4 Te irinaki nei matou e ko te au tumu tuatua mua e te au angaanga oroa o te Evangelia koia oki: te mea mua, ko te Akarongo ki te Atu ia Iesu Mesia; te rua, ko te Tataraara; te toru, ko te Bapetizo taruku no te akakoreanga ara; te ā, ko te Tukuanga rima no te orongaanga i te Vaerua Tapu.

5 Te irinaki nei matou e ka kapikiia te tangata e te Atua e tikaʼi, na roto i te totou, e te tukuanga rima na ratou tei mou i te mana, kia ako atu i te Evangelia e kia akaaere i te au angaanga oroa no te reira.

6 Te irinaki nei matou e kia vai rai te au taonga i teia rā, mei tei vai ana i roto i te Akonoanga i Taito, koia oki, te au aposetolo, te au peroveta, te au episekopo, te au puapii, te au patereareka, e te vai atura.

7 Te irinaki nei matou i te orongaanga o te au reo, te totouanga, te eeuanga, te au orama, te akaoraanga i te maki, te akaurianga o te au reo, e te vai atura.

8 Te irinaki nei matou ki te Bibilia e e reo ïa no te Atua, me kua tika te akauriangaia. Te irinaki katoa nei matou i te Puka a Momoni e e reo ïa no te Atua.

9 Te irinaki nei matou i te au mea ta te Atua i eeu ana, e te au mea katoa Tana e eeu mai nei, e te irinaki nei matou e ka eeu ua mai rai Aia e manganui te au mea puapinga kia tau ki te anoano o te Basileia o te Atua.

10 Te irinaki nei matou i te akaputuputuangaia a Iseraela e pera katoa ki roto i te akaokianga mai o te Kopu Tino Ngauru; e ko Ziona (te Ierusalema Ou) te ka akatuia ki runga i te Enua Marike; e ko te Mesia uaorai te ka tutara ki runga i teia nei ao; e ko teia nei ao, ka akaouia te reira e ka rauka tona tu kakā mei ia paradaiso rai.

11 Te akakite nei matou e e tikaanga to matou kia akamori ki te Atua Mana Katoatoa, kia tau ki te anoano o to matou ngakau, e kia orongaia ki te au tangata katoatoa te reira tikaanga kia akamori, noatu e ka akapeea, noatu e kiea, e noatu e i te aa.

12 Te irinaki nei matou e kia kauraro matou ki te au ariki, te au peresideni, te au tutara, e te au akavaanga teitei, e i te kauraroanga, te akangateiteianga, e te turuturuanga i te ture.

13 Te irinaki nei matou e kia tiratiratū matou, kia tika, kia tiamā, kia meitaki, kia akono meitaki, e kia tika ta matou ka rave ki te au tangata katoatoa; e, i na, te karanga nei matou e te aru nei matou i te akoanga a Paulo—Te irinaki nei matou i te au mea katoatoa; te manakonako nei matou i te au mea katoatoa, e kua akakoromaki ana matou i te au mea e manganui, e ma te manakonako kia akakoromaki uatu rai i te au mea ravarai. Me e mea meitaki, e mea manea tikai, me kore ra e mea rongo meitaki e te paapaanunui, ka kimi rai matou i teia au mea.

Iosepha Timeti.