Scriptures
Ingoa o te Kapi
Footnotes
Theme

Te
Poe Oko
Maata

E Koikoianga Teia No Roto
Mai I Te Au Eeuanga,
Te Au Akaurianga,
E Te Au Tataanga A
Iosepha Timeti
Te Peroveta Mua, Te Akara, E Te Tangata
Eeu No
Te Akonoanga A
Iesu Mesia O Te Aronga Tapu I Te
Au Ra I Muri Nei

Neneiia E
Te Akonoanga A Iesu Mesia O Te
Aronga Tapu I Te Au Rā I Muri Nei

Salt Lake City, Utah, Marike 1998