Ingoa o te Kapi
  Footnotes

  Te
  Poe Oko
  Maata

  E Koikoianga Teia No Roto
  Mai I Te Au Eeuanga,
  Te Au Akaurianga,
  E Te Au Tataanga A
  Iosepha Timeti
  Te Peroveta Mua, Te Akara, E Te Tangata
  Eeu No
  Te Akonoanga A
  Iesu Mesia O Te Aronga Tapu I Te
  Au Ra I Muri Nei

  Neneiia E
  Te Akonoanga A Iesu Mesia O Te
  Aronga Tapu I Te Au Rā I Muri Nei

  Salt Lake City, Utah, Marike 1998