Studiewijzers
BJS, Genesis 1–8


BJS, Genesis 1:1–8:18. Vergelijk Genesis 1:1–6:13

Deze bijbelteksten zijn door Joseph Smith hersteld en gepubliceerd in de Parel van Grote Waarde als Selectie uit het Boek van Mozes.