ໜ້າ​ວິ​ເຄາະ​ສະບັບ
  Footnotes

  ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍມອນ

  ປະຈັກ​ພະຍານ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ເຖິງ
  ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ

  ຈັດ​ພິມ​ໂດຍ
  ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ແຫ່ງ​ໄພ່​ພົນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ

  ເມືອງ​ເຊົາ​ເລັກ, ລັດ​ຢູ​ທາ, ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ

  ສະບັບ​ຕົ້ນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຖືກ​ພິມ​ໃນ
  ເມືອງ​ພາໄມຣາ, ລັດ​ນິວຢອກ, ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ໃນ​ປີ 1830