Taetol Pej
  Footnotes

  Buk blong Momon

  Wan Narafala Testeman blong
  Jisas Kraes

  Buk ia,
  Jos Ia blong Jisas Kraes blong Ol Lata-dei Sent
  i pablisim

  Sol Lek Siti, Yuta, YSA

  Fastaem we oli printim buk long Inglis hem i long
  Palmaera, Niu Yok, YSA, long yia 1830