Μωσία 8
Υποσημειώσεις
Θέμα

Κεφάλαιο 8

Ο Αμμών διδάσκει τον λαό του Λίμχι. Μαθαίνει για τις είκοσι τέσσερεις πλάκες των Ιαρεδιτών. Τα αρχαία χρονικά μπορούν να μεταφραστούν από βλέποντες. Το χάρισμα του να είναι κανείς βλέπων υπερέχει όλων των άλλων. Περίπου το 121 π.Χ.

1 Και συνέβη ώστε αφού ο βασιλιάς Λίμχι τελείωσε να μιλά στον λαό του, γιατί τους είπε πολλά πράγματα και μόνο μερικά από αυτά έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο, είπε στον λαό του όλα τα σχετικά με τους αδελφούς τους που ήταν στη γη του Ζαραχέμλα.

2 Και έκανε ώστε να σταθεί ο Αμμών εμπρός στο πλήθος, και να τους διηγηθεί όλα όσα είχαν συμβεί στους αδελφούς τους από τον καιρό που ο Ζένιφ βγήκε έξω από τη χώρα μέχρι και τον καιρό που αυτός ο ίδιος βγήκε έξω από τη χώρα.

3 Και τους διηγήθηκε επίσης τα τελευταία λόγια που τους είχε διδάξει ο βασιλιάς Βενιαμίν, και τα εξήγησε στον λαό τού βασιλιά Λίμχι, έτσι ώστε να καταλάβουν όλα αυτά τα λόγια που είπε.

4 Και συνέβη ώστε αφού τελείωσε όλα αυτά, ο βασιλιάς Λίμχι επέτρεψε να διαλυθεί το πλήθος, και έκανε ώστε να επιστρέψουν ο καθένας στο σπίτι του.

5 Και συνέβη ώστε έκανε να φέρουν εμπρός στον Αμμών τις πλάκες που περιείχαν το χρονικό του λαού του από τον καιρό που έφυγαν από τη γη του Ζαραχέμλα, ώστε να τις διαβάσει.

6 Τώρα, μόλις διάβασε ο Αμμών το χρονικό, ο βασιλιάς ζήτησε να μάθει αν μπορούσε να ερμηνεύει γλώσσες, και ο Αμμών του είπε ότι δεν μπορούσε.

7 Και του είπε ο βασιλιάς: Επειδή ήμουν τεθλιμμένος για τα βάσανα του λαού μου, έκανα ώστε να ξεκινήσουν για ταξίδι μέσα στην έρημο σαράντα και τρεις από τον λαό μου, ώστε έτσι να μπορέσουν να βρουν τη γη του Ζαραχέμλα, ώστε να κάνουμε έκκληση προς τους αδελφούς μας να μας ελευθερώσουν από την υποδούλωση.

8 Και αυτοί χάθηκαν μέσα στην έρημο για διάστημα πολλών ημερών, κι όμως ήταν επιμελείς, και δεν βρήκαν τη γη του Ζαραχέμλα, αλλά επέστρεψαν σε αυτήν τη χώρα, έχοντας ταξιδέψει σε μια χώρα μέσα σε πολλά ύδατα, έχοντας ανακαλύψει μια χώρα η οποία ήταν σκεπασμένη με οστά ανθρώπων και ζώων, και ήταν επίσης σκεπασμένη με ερείπια κτηρίων κάθε είδους, έχοντας ανακαλύψει μια χώρα η οποία είχε κατοικηθεί από ανθρώπους που ήταν τόσο πολυάριθμοι όσο οι δυνάμεις του Ισραήλ.

9 Και για τη μαρτυρία ότι όσα είχαν πει είναι αληθινά, έφεραν είκοσι τέσσερεις πλάκες οι οποίες είναι γεμάτες χαράγματα, και είναι από καθαρό χρυσό.

10 Και ιδού, επίσης, έφεραν θώρακες οι οποίοι είναι μεγάλοι, και είναι από ορείχαλκο και από χαλκό, και είναι απόλυτα γεροί.

11 Και πάλι, έφεραν σπαθιά, που οι λαβές τους έχουν αφανιστεί, και οι λεπίδες τους έχουν φαγωθεί από τη σκουριά. Και δεν υπάρχει κανένας στη χώρα που να μπορεί να ερμηνεύσει τη γλώσσα δηλαδή τα χαράγματα που είναι επάνω στις πλάκες. Γι’ αυτό σου είπα: Μπορείς να μεταφράσεις;

12 Και σου λέω πάλι: Ξέρεις κανέναν που να μπορεί να μεταφράζει; Επειδή επιθυμώ να μεταφραστούν αυτά τα χρονικά στη γλώσσα μας. Επειδή, ίσως, μας δώσουν γνώση για ένα υπόλειμμα του λαού που έχει καταστραφεί, από τον οποίο προέρχονται αυτά τα χρονικά· ή ίσως, μας δώσουν γνώση γι’ αυτόν τον ίδιο τον λαό που έχει καταστραφεί· και επιθυμώ να μάθω την αιτία της καταστροφής τους.

13 Τώρα ο Αμμών του είπε: Μπορώ μετά βεβαιότητος να σου πω, βασιλιά, για κάποιον που μπορεί να μεταφράσει τα χρονικά· επειδή έχει αυτά με τα οποία μπορεί να κοιτάξει, και να μεταφράσει όλα τα χρονικά που είναι αρχαίας εποχής. Και αυτό είναι χάρισμα από τον Θεό. Και αυτά λέγονται διερμηνείς, και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κοιτάξει μέσα σε αυτά εκτός αν έχει προσταχθεί, μην τυχόν και κοιτάξει για εκείνο που δεν πρέπει οπότε αυτός θα αφανιστεί. Και όποιος έχει προσταχθεί να κοιτάξει μέσα σε αυτά, αυτός λέγεται βλέπων.

14 Και ιδού, ο βασιλιάς του λαού που είναι στη γη του Ζαραχέμλα είναι ο άνθρωπος που έχει προσταχθεί να εκτελεί αυτά τα πράγματα, και ο οποίος έχει αυτό το υψηλό χάρισμα από τον Θεό.

15 Και ο βασιλιάς είπε ότι ο βλέπων είναι ανώτερος από προφήτης.

16 Και ο Αμμών είπε ότι ο βλέπων είναι αποκαλυπτής και προφήτης επίσης. Και ένα χάρισμα το οποίο είναι ανώτερο δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να το έχει, εκτός αν κατέχει τη δύναμη του Θεού, που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί. Κι όμως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μεγάλη δύναμη δοσμένη από τον Θεό.

17 Όμως ο βλέπων μπορεί να ξέρει για πράγματα παρελθόντα, και επίσης για πράγματα που πρόκειται να συμβούν, και με αυτούς θα αποκαλυφθούν τα πάντα, δηλαδή, μάλλον, μυστικά πράγματα θα φανερωθούν, και κρυμμένα πράγματα θα έλθουν στο φως, και πράγματα που δεν είναι γνωστά θα γίνουν γνωστά με αυτούς, και επίσης θα γίνουν γνωστά με αυτούς πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να γίνουν γνωστά αλλιώς.

18 Έτσι παρείχε ο Θεός ένα μέσο ώστε ο άνθρωπος, μέσω της πίστης, να μπορεί να κάνει μεγάλα θαύματα. Γι’ αυτό, αυτός γίνεται μεγάλο όφελος στους συνανθρώπους του.

19 Και τώρα, όταν ο Αμμών σταμάτησε να λέει αυτά τα λόγια, ο βασιλιάς αγαλλίασε υπερβολικά, και ευχαρίστησε τον Θεό, λέγοντας: Αναμφίβολα ένα μεγάλο μυστήριο περιέχεται σε αυτές τις πλάκες, και αυτοί οι διερμηνείς ήταν αναμφίβολα προετοιμασμένοι για τον σκοπό να αποκαλύψουν όλα αυτά τα μυστήρια στα τέκνα των ανθρώπων.

20 Ω πόσο θαυμάσια είναι τα έργα του Κυρίου, και πόσο ακόμα θα ανέχεται τον λαό του. Μάλιστα, και πόσο τυφλές και αδιαπέραστες είναι οι διανοήσεις των τέκνων των ανθρώπων· επειδή δεν επιζητούν σοφία, ούτε επιθυμούν αυτή να τους εξουσιάζει!

21 Μάλιστα, είναι σαν ένα άγριο κοπάδι που ξεφεύγει από τον βοσκό, και διασκορπίζεται, και άγεται, και καταβροχθίζεται από τα θηρία του δάσους.