Μωσία 14
Υποσημειώσεις
Θέμα

Κεφάλαιο 14

Ο Ησαΐας μιλάει μεσσιανικά. Προβάλλονται η ταπείνωση και τα Πάθη του Μεσσία. Κάνει την ψυχή Του προσφορά αμαρτίας και μεσολαβεί για παραβάτες. Συγκρίνετε Ησαΐα 53. Περίπου το 148 π.Χ.

1 Μάλιστα, και δεν είπε ο Ησαΐας: Ποιος έχει πιστέψει την αναφορά μας, και ο βραχίονας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε;

2 Γιατί θα μεγαλώσει ενώπιόν του σαν τρυφερό φυτό, και σαν ρίζα από ξερή γη. Δεν έχει είδος ούτε κάλλος. Και όταν θα τον δούμε δεν υπάρχει ωραιότητα ώστε να τον επιθυμήσουμε.

3 Καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους· άνθρωπος θλίψεων και γνώριμος με τη λύπη. Και σαν να κρύψαμε το πρόσωπο από αυτόν. Καταφρονήθηκε, και δεν τον εκτιμήσαμε.

4 Ασφαλώς αυτός βάσταξε τις λύπες μας, και επιφορτίσθηκε τις θλίψεις μας. Κι όμως εμείς τον θεωρήσαμε χτυπημένο, και πληγωμένο από τον Θεό, και ταλαιπωρημένο.

5 Όμως αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, μωλωπίσθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του, και με τα μαστιγώματά του εμείς ιαθήκαμε.

6 Όλοι εμείς, σαν πρόβατα, έχουμε πλανηθεί. Έχουμε στραφεί ο καθένας στον δικό του δρόμο. Και ο Κύριος έχει θέσει επάνω σε αυτόν τις ανομίες όλων μας.

7 Αυτός καταπιέστηκε και βασανίστηκε, κι όμως δεν άνοιξε το στόμα του. Τον έφεραν σαν αρνί στη σφαγή, και όπως το πρόβατο εμπρός στους κουρείς του είναι άφωνο έτσι κι αυτός δεν άνοιξε το στόμα του.

8 Τον πήραν από φυλακή και από κρίση. Και ποιος θα διηγηθεί τη γενεά του; Γιατί αποκόπηκε από τη χώρα των ζώντων. Για τις παραβάσεις του λαού μου χτυπήθηκε.

9 Και έκανε τον τάφο του με τους κακούς, και με τον πλούσιο στον θάνατό του· διότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό, ούτε υπήρξε δόλος στο στόμα του.

10 Όμως ευαρέστησε τον Κύριο να τον μωλωπίσει· τον έβαλε σε θλίψη. Όταν κάνεις την ψυχή του προσφορά για αμαρτία, θα δει τους απογόνους του, θα παρατείνει τις ημέρες του και η ευαρέσκεια του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του.

11 Θα δει τις ωδίνες της ψυχής του, και θα ικανοποιηθεί. Με τη γνώση του ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς· γιατί αυτός θα βαστήξει τις ανομίες τους.

12 Γι’ αυτό θα του δώσω μερίδα με τους μεγάλους, και αυτός θα μοιραστεί τα λάφυρα με τους ισχυρούς· επειδή παρέδωσε την ψυχή του προς θάνατο, και με τους ανόμους καταριθμήθηκε· και αυτός βάστηξε τις αμαρτίες πολλών, και μεσολάβησε για τους παραβάτες.