Μωσία 22
Υποσημειώσεις
Θέμα

Κεφάλαιο 22

Γίνονται σχέδια για να διαφύγει ο λαός από την υποδούλωση των Λαμανιτών. Μεθούν τους Λαμανίτες. Ο λαός διαφεύγει, επιστρέφει στη Ζαραχέμλα και γίνονται υπήκοοι του Βασιλιά Μωσία. Περίπου το 121–120 π.Χ.

1 Και τώρα συνέβη ώστε ο Αμμών και ο βασιλιάς Λίμχι άρχισαν να συσκέπτονται με τον λαό πώς να ελευθερωθούν από την υποδούλωση. Και ακόμη έκαναν ώστε να συγκεντρωθεί όλος ο λαός. Και αυτό το έκαναν για να έχουν την ψήφο του λαού σχετικά με το θέμα.

2 Και συνέβη ώστε δεν μπορούσαν να βρουν κανέναν τρόπο για να ελευθερωθούν από την υποδούλωση, εκτός αν ήταν να πάρουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, και τα ποίμνιά τους, και τις αγέλες τους, και τις σκηνές τους και να αναχωρήσουν στην έρημο· επειδή, όντες οι Λαμανίτες τόσο πολυάριθμοι, ήταν αδύνατον για τον λαό του Λίμχι να πολεμήσει μαζί τους, σκεπτόμενοι να ελευθερωθούν από την υποδούλωση με το σπαθί.

3 Λοιπόν συνέβη ώστε ήλθε ο Γεδεών και στάθηκε εμπρός στον βασιλιά, και του είπε: Τώρα, βασιλιά, εσύ έχεις ακούσει εδώ τα λόγια μου πολλές φορές, όταν πολεμούσαμε τους αδελφούς μας, τους Λαμανίτες.

4 Και τώρα, βασιλιά, αν δεν με έχεις για άχρηστο υπηρέτη ή αν έχεις εισακούσει τα λόγια μου σε οποιονδήποτε βαθμό, και υπήρξαν χρήσιμα για σένα, έτσι ακριβώς επιθυμώ να ακούσεις τα λόγια μου αυτήν τη φορά, και θα είμαι υπηρέτης σου και θα ελευθερώσω αυτόν τον λαό από την υποδούλωση.

5 Και ο βασιλιάς τού παρεχώρησε το να μιλήσει. Και ο Γεδεών τού είπε:

6 Ιδού το οπίσθιο πέρασμα, μέσω του οπίσθιου τοίχου, στο οπίσθιο μέρος της πόλης. Οι Λαμανίτες, δηλαδή οι φρουροί των Λαμανιτών, τη νύχτα είναι μεθυσμένοι. Γι’ αυτό ας στείλουμε προκήρυξη σε όλον αυτόν τον λαό να συγκεντρώσει τα ποίμνια και τις αγέλες του, ώστε να τα οδηγήσουν στην έρημο κατά τη νύχτα.

7 Και εγώ θα πάω σύμφωνα με την προσταγή σου και θα πληρώσω τον τελευταίο φόρο υποτέλειας από κρασί στους Λαμανίτες, κι αυτοί θα μεθύσουν. Και εμείς θα περάσουμε μέσα από το κρυφό πέρασμα στα αριστερά του στρατοπέδου τους, όταν είναι μεθυσμένοι και αποκοιμισμένοι.

8 Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποχωρήσουμε με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας, τα ποίμνιά μας και τις αγέλες μας στην έρημο. Και θα ταξιδεύσουμε γύρω από τη χώρα του Σιλώμ.

9 Και συνέβη ώστε ο βασιλιάς εισάκουσε τα λόγια του Γεδεών.

10 Και ο βασιλιάς Λίμχι έκανε ώστε να συγκεντρώσει ο λαός του τα ποίμνια του. Και έστειλε τον φόρο υποτέλειας από κρασί στους Λαμανίτες. Και έστειλε επίσης περισσότερο κρασί, ως δώρο γι’ αυτούς. Και αυτοί ήπιαν ελεύθερα από το κρασί που τους έστειλε ο βασιλιάς Λίμχι.

11 Και συνέβη ώστε ο λαός του Λίμχι αποχώρησε τη νύχτα προς την έρημο με τα ποίμνιά του και τις αγέλες του, και πήγε γύρω από τη γη του Σιλώμ μέσα στην έρημο, και στράφηκε προς τη γη του Ζαραχέμλα, οδηγούμενοι από τον Αμμών και τους αδελφούς του.

12 Και είχαν πάρει όλο το χρυσάφι τους, και το ασήμι τους, και τα πολύτιμα αντικείμενά τους, αυτά που μπορούσαν να μεταφέρουν, και τις προμήθειές τους επίσης μαζί τους, στην έρημο· και συνέχισαν το ταξίδι τους.

13 Και αφού ήταν πολλές ημέρες στην έρημο, έφθασαν στη γη του Ζαραχέμλα και ενώθηκαν με τον λαό του Μωσία και έγιναν υπήκοοί του.

14 Και συνέβη ώστε ο Μωσίας τους υποδέχθηκε με χαρά. Και έλαβε επίσης τα χρονικά τους, και επίσης τα χρονικά αυτά που είχαν βρεθεί από τον λαό του Λίμχι.

15 Και τώρα συνέβη ώστε όταν ανεκάλυψαν οι Λαμανίτες ότι ο λαός του Λίμχι είχε αναχωρήσει τη νύχτα από τη χώρα, έστειλαν στρατό στην έρημο για να τους καταδιώξουν.

16 Και αφού τους είχαν καταδιώξει δύο ημέρες, δεν μπορούσαν πλέον να ακολουθήσουν τα ίχνη τους. Γι’ αυτό, χάθηκαν στην έρημο.