Μωσία 3
Υποσημειώσεις
Θέμα

Κεφάλαιο 3

Ο βασιλιάς Βενιαμίν συνεχίζει την ομιλία του. Ο Κύριος ο Παντοδύναμος θα τελέσει διακονία ανάμεσα στους ανθρώπους σε σκήνωμα πηλού. Αίμα θα βγει από κάθε πόρο του καθώς εξιλεώνεται για τις αμαρτίες του κόσμου. Το όνομά Του είναι το μόνο όνομα με το οποίο επέρχεται σωτηρία. Οι άνθρωποι μπορούν να απεκδυθούν τον φυσικό άνθρωπο και να γίνουν Άγιοι μέσω της Εξιλέωσης. Τα βάσανα των κακών θα είναι σαν λίμνη από φωτιά και θειάφι. Περίπου το 124 π.Χ.

1 Και πάλι, αδελφοί μου, θα επιστήσω την προσοχή σας, επειδή έχω για κάτι ακόμη να σας πω· διότι ιδού, έχω να σας πω γι’ αυτά που θα συμβούν.

2 Και αυτά που θα σας πω μου έγιναν γνωστά από έναν άγγελο του Θεού. Και μου είπε: Ξύπνα. Και ξύπνησα, και ιδού, στεκόταν εμπρός μου.

3 Και μου είπε: Ξύπνα και άκου τα λόγια που θα σου πω· επειδή, ιδού, ήλθα για να σας αναγγείλω τα χαρμόσυνα νέα μεγάλης αγαλλίασης.

4 Γιατί ο Κύριος έχει ακούσει τις προσευχές σου, και έχει κρίνει τη χρηστότητά σου, και με έχει στείλει να σου αναγγείλω ότι μπορείς να αγαλλιάσεις· και ότι μπορείς να αναγγείλεις στον λαό σου ότι κι εκείνοι μπορούν να είναι γεμάτοι αγαλλίαση.

5 Γιατί, ιδού, έρχεται ο καιρός, και δεν απέχει πολύ, που με δύναμη, ο Κύριος ο Παντοδύναμος που βασιλεύει, που υπήρχε, και υπάρχει από όλη την αιωνιότητα έως όλη την αιωνιότητα, θα κατεβεί από τους ουρανούς ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων, και θα κατοικήσει σε σκήνωμα πηλού, και θα φανερωθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, κάνοντας σπουδαία θαύματα, όπως το να θεραπεύει τους αρρώστους, να ανασταίνει τους νεκρούς, να κάνει τους χωλούς να περπατούν, τους τυφλούς να αποκτούν το φως τους, και τους κωφούς να ακούν, και να θεραπεύει κάθε είδους ασθένεια.

6 Και θα εκβάλλει δαιμόνια, δηλαδή τα πονηρά πνεύματα που κατοικούν στις καρδιές των τέκνων των ανθρώπων.

7 Και να, θα υποστεί πειρασμούς, και σωματικό πόνο, πείνα, και δίψα, και κόπωση, περισσότερο απ’ ό,τι άνθρωπος μπορεί να υπομείνει, χωρίς να φθάσει στον θάνατο· επειδή, ιδού, αίμα θα βγαίνει από κάθε του πόρο, τόση μεγάλη θα είναι η αγωνία του για την κακία και τα βδελύγματα του λαού του.

8 Και θα ονομαστεί Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Πατέρας των ουρανών και της γης, ο Δημιουργός των πάντων από την αρχή· και η μητέρα του θα λέγεται Μαρία.

9 Και να, έρχεται προς τους δικούς του για να επέλθει σωτηρία στα τέκνα των ανθρώπων μέσω της πίστης προς το όνομά του. Και ακόμα κι ύστερα από όλα αυτά θα τον θεωρούν άνθρωπο, και θα λένε ότι έχει δαιμόνιο, και θα τον μαστιγώσουν, και θα τον σταυρώσουν.

10 Και θα εγερθεί την τρίτη ημέρα από τους νεκρούς. Και ιδού, στέκεται για να κρίνει τον κόσμο. Και ιδού, όλα αυτά γίνονται για να επέλθει δίκαιη κρίση στα τέκνα των ανθρώπων.

11 Γιατί, ιδού, και το αίμα του επίσης εξιλεώνεται για τις αμαρτίες εκείνων που έπεσαν με την παράβαση του Αδάμ, οι οποίοι πέθαναν χωρίς να ξέρουν το θέλημα του Θεού γι’ αυτούς ή που αμάρτησαν από άγνοια.

12 Όμως αλίμονο, αλίμονο σε εκείνον που ξέρει ότι εξεγείρεται εναντίον του Θεού! Γιατί σωτηρία δεν έρχεται σε κανέναν παρά μόνον αν γίνει μέσω της μετάνοιας και της πίστης προς τον Κύριο Ιησού Χριστό.

13 Και ο Κύριος ο Θεός έχει στείλει τους αγίους του προφήτες ανάμεσα σε όλα τα τέκνα των ανθρώπων, για να αναγγείλουν όλα αυτά σε κάθε φυλή, έθνος και γλώσσα, έτσι ώστε όποιοι πιστέψουν ότι θα έλθει ο Χριστός, αυτοί να λάβουν άφεση αμαρτιών, και να αγαλλιάσουν υπερβολικά, σαν να έχει κιόλας έλθει ανάμεσά τους.

14 Όμως ο Κύριος ο Θεός είδε ότι ο λαός του ήταν σκληροτράχηλος λαός, και τους καθόρισε έναν νόμο, δηλαδή τον νόμο του Μωυσή.

15 Και πολλά σημεία και τέρατα, και τύπους και σκιές, τους έδειξε σχετικά με τον ερχομό του. Και επίσης άγιοι προφήτες τους μίλησαν για τον ερχομό του. Και όμως σκλήρυναν την καρδιά τους, και δεν καταλάβαιναν ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ωφελεί παρά μόνο μέσω της εξιλέωσης του αίματός του.

16 Και ακόμα αν ήταν δυνατόν τα μικρά παιδιά να αμαρτήσουν, δεν θα μπορούσαν να σωθούν, αλλά σας λέω ότι είναι ευλογημένα· επειδή ιδού, όπως κατά τον Αδάμ, δηλαδή κατά τη φύση, υπόκεινται στην πτώση, κατά τον ίδιο τρόπο το αίμα του Χριστού εξιλεώνει για τις αμαρτίες τους.

17 Και ακόμη, σας λέω, ότι δεν θα υπάρξει άλλο όνομα που να δοθεί ούτε άλλη οδός ούτε τρόπος με τα οποία να μπορέσει να επέλθει σωτηρία προς τα τέκνα των ανθρώπων, παρά μόνο διά και μέσω του ονόματος του Χριστού, του Κυρίου, του Παντοκράτορα.

18 Γιατί ιδού, αυτός κρίνει, και η κρίση του είναι δίκαιη, και το βρέφος που πεθαίνει στη βρεφική του ηλικία δεν χάνεται. Όμως οι άνθρωποι ποτίζουν με καταδίκη την ίδια την ψυχή τους, εκτός αν ταπεινωθούν και γίνουν σαν μικρά παιδιά, και πιστέψουν ότι η σωτηρία ήταν και είναι και θα έλθει διά και μέσω του εξιλεωτικού αίματος του Χριστού, του Κυρίου του Παντοκράτορα.

19 Επειδή ο φυσικός άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού, και ήταν από την πτώση του Αδάμ, και θα είναι, στους αιώνες των αιώνων, εκτός αν ενδίδει στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος, και απεκδυθεί τον φυσικό άνθρωπο και γίνει άγιος μέσω της εξιλέωσης του Χριστού του Κυρίου, και γίνει σαν παιδί, ενδοτικός, πράος, ταπεινός, υπομονετικός, γεμάτος αγάπη, πρόθυμος να υποταχθεί σε όλα όσα ο Κύριος κρίνει ότι ταιριάζει να του επιβάλλει, ακριβώς όπως ένα παιδί υποτάσσεται στον πατέρα του.

20 Και ακόμα, σας λέω, ότι θα έλθει καιρός που η γνώση για τον Σωτήρα θα εξαπλωθεί ανάμεσα σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό.

21 Και ιδού, όταν έλθει αυτός ο καιρός, κανένας δεν θα βρεθεί άμεμπτος ενώπιον του Θεού, εκτός από τα μικρά παιδιά, παρά μόνο μέσω μετάνοιας και πίστης στο όνομα του Κυρίου, του Θεού του Παντοδύναμου.

22 Και ακόμη κατά τον καιρό αυτόν, όταν θα έχεις διδάξει τον λαό σου εκείνα που ο Κύριος ο Θεός σου σε έχει προστάξει, ακόμη τότε δεν θα βρίσκονται πια άμεμπτοι στο βλέμμα του Θεού, παρά μόνο σύμφωνα με τα λόγια που σου είπα.

23 Και τώρα είπα τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός με πρόσταξε.

24 Και έτσι λέει ο Κύριος: Θα σταθούν σαν φωτεινή μαρτυρία εναντίον αυτού του λαού την ημέρα της κρίσεως. Από αυτά θα κριθούν. Κάθε άνθρωπος ανάλογα με τις πράξεις του, είτε είναι καλές είτε είναι πονηρές.

25 Και αν είναι πονηρές παραδίδονται στην τρομερή θέα της ίδιας τους της ένοχης και των βδελυγμάτων, που τους κάνουν να αποσύρονται από την παρουσία του Κυρίου σε μία κατάσταση αθλιότητας και ατελείωτης τυραννίας, από όπου δεν μπορούν πια να επιστρέψουν. Γι’ αυτό, πότισαν με καταδίκη την ίδια τους την ψυχή.

26 Γι’ αυτό, έχουν πιει από το ποτήρι της οργής του Θεού, το οποίο η δικαιοσύνη δεν μπορούσε πια να τους αρνηθεί όπως δεν μπορούσε να αρνηθεί ότι ο Αδάμ έπρεπε να πέσει, επειδή γεύθηκε τον απαγορευμένο καρπό. Γι’ αυτό η ευσπλαχνία δεν μπορούσε να έχει αξιώσεις σε αυτούς ποτέ πια στον αιώνα.

27 Και η τυραννία τους είναι σαν λίμνη από φωτιά και θειάφι, της οποίας οι φλόγες είναι άσβεστες, και της οποίας ο καπνός ανεβαίνει ψηλά στους αιώνες των αιώνων. Έτσι με έχει προστάξει ο Κύριος. Αμήν.