Μωσία 11
Υποσημειώσεις
Θέμα

Κεφάλαιο 11

Ο βασιλιάς Νώε κυβερνά με κακία. Τέρπεται με αχαλίνωτη ζωή με τις γυναίκες και τις παλλακίδες του. Ο Αβιναδί προφητεύει ότι ο λαός θα υποδουλωθεί. Απειλείται η ζωή του από τον βασιλιά Νώε. Περίπου το 160–150 π.Χ.

1 Και τώρα συνέβη ώστε ο Ζένιφ απένειμε το βασίλειο στον Νώε, έναν από τους υιούς του. Γι’ αυτό, άρχισε να βασιλεύει στη θέση του ο Νώε, και δεν βάδιζε στον δρόμο του πατέρα του.

2 Γιατί ιδού, δεν τηρούσε τις εντολές του Θεού, αλλά βάδιζε σύμφωνα με τις επιθυμίες της δικής του καρδιάς. Και είχε πολλές γυναίκες και παλλακίδες. Και έκανε τον λαό του να διαπράττει αμαρτία, και να κάνει εκείνο που ήταν απεχθές στα μάτια του Κυρίου. Μάλιστα, και διέπρατταν πορνείες και κάθε είδος κακίας.

3 Και έθεσε φόρο το ένα πέμπτο τμήμα από όλα όσα κατείχαν, ένα πέμπτο τμήμα από τον χρυσό τους και το ασήμι τους, και ένα πέμπτο τμήμα από το ζιφ τους, και από τον χαλκό, και από τον ορείχαλκο και τον σίδηρό τους· και ένα πέμπτο από τα θρεφτάρια τους και επίσης ένα πέμπτο μέρος από τα δημητριακά τους.

4 Και όλα αυτά τα έπαιρνε για να συντηρεί τον εαυτό του, και τις γυναίκες του και τις παλλακίδες του, όπως επίσης και τους ιερείς του με τις γυναίκες τους και τις παλλακίδες τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είχε αλλάξει τις υποθέσεις του βασιλείου.

5 Γιατί απομάκρυνε από τη θέση τους όλους τους ιερείς που είχε χρίσει ο πατέρας του, και έχρισε καινούργιους στη θέση τους, αυτούς που υψώνονταν στην υπερηφάνεια της καρδιάς τους.

6 Μάλιστα, και έτσι συντηρούνταν στην οκνηρία τους, και στην ειδωλολατρία τους, και στις πορνείες τους, από τους φόρους που είχε επιβάλει ο βασιλιάς Νώε στον λαό του. Έτσι ο λαός κοπίαζε υπερβολικά για να συντηρεί την ανομία.

7 Μάλιστα, και έγιναν επίσης ειδωλολάτρες, επειδή παραπλανήθηκαν από τα μάταια και κολακευτικά λόγια του βασιλιά και των ιερέων, επειδή αυτοί τους έλεγαν κολακευτικά πράγματα.

8 Και συνέβη ώστε ο βασιλιάς Νώε έχτισε πολλά κομψά και ευρύχωρα κτήρια. Και τα διακόσμησε με εξαίσια ξυλοτεχνία, και με κάθε είδους πολύτιμα αντικείμενα από χρυσάφι, και από ασήμι, και από σίδηρο, και από ορείχαλκο, και από ζιφ, και από χαλκό.

9 Και έκτισε επίσης για τον εαυτό του ένα ευρύχωρο ανάκτορο, και έναν θρόνο στο μέσον του, που ήταν όλο από εξαίσιο ξύλο και ήταν διακοσμημένο με χρυσάφι και ασήμι και με πολύτιμα αντικείμενα.

10 Και έκανε επίσης ώστε οι εργάτες του να εργαστούν κάθε είδος εργασίας καλής τέχνης μέσα στο εσωτερικό του ναού, από εξαίσιο ξύλο, και από χαλκό, και από ορείχαλκο.

11 Και τα καθίσματα που είχαν ξεχωριστεί για τους αρχιερείς, τα οποία ήταν υπεράνω όλων των άλλων καθισμάτων, τα στόλισε με καθαρό χρυσάφι. Και έκανε να χτιστεί ένα επιστήθιο εμπρός τους, ώστε να αναπαύουν το σώμα τους και τους βραχίονές τους επάνω του, όταν θα μιλούσαν λέγοντας ψέματα και μάταια λόγια στον λαό του.

12 Και συνέβη ώστε έχτισε έναν πύργο κοντά στον ναό. Μάλιστα, έναν πολύ ψηλό πύργο, τόσο ψηλό που μπορούσε να στέκεται στην κορυφή του και να βλέπει τη γη του Σιλώμ, και επίσης τη γη του Σέμλον που την κατείχαν οι Λαμανίτες. Και μπορούσε επίσης να βλέπει όλη τη χώρα ολόγυρα.

13 Και συνέβη ώστε έκανε να κτιστούν πολλά κτήρια στη γη του Σιλώμ. Και έκανε να κτιστεί ένας μεγάλος πύργος επάνω στον λόφο βόρεια της γης Σιλώμ, που υπήρξε καταφύγιο για τα τέκνα του Νεφί τον καιρό που έφυγαν από τη χώρα. Και έτσι έκανε με τα πλούτη που απέκτησε με τη φορολογία του λαού του.

14 Και συνέβη ώστε έβαλε την καρδιά του στα πλούτη του, και περνούσε τον καιρό του με αχαλίνωτη ζωή με τις γυναίκες του και τις παλλακίδες του. Και το ίδιο και οι ιερείς του, περνούσαν τον καιρό τους με πόρνες.

15 Και συνέβη ώστε φύτεψε αμπελώνες γύρω από τη χώρα. Και έκτισε πατητήρια, και έφτειαχνε αφθονότατο κρασί. Και γι’ αυτό έγινε κρασοπότης, και ο λαός του επίσης.

16 Και συνέβη ώστε οι Λαμανίτες άρχισαν να επιτίθενται στον λαό του, σε λίγους, και να τους φονεύουν μέσα στους αγρούς τους, και ενώ έβοσκαν τα ποίμνιά τους.

17 Και ο βασιλιάς Νώε έστειλε φρουρούς γύρω από τη χώρα για να τους κρατήσει μακριά, αλλά δεν έστειλε αρκετούς, και τους επιτέθηκαν οι Λαμανίτες και τους σκότωσαν και οδήγησαν έξω από τη χώρα πολλά από τα ποίμνια τους. Έτσι οι Λαμανίτες άρχισαν να τους καταστρέφουν και να ασκούν το μίσος τους επάνω τους.

18 Και συνέβη ώστε ο βασιλιάς Νώε έστειλε τα στρατεύματά του εναντίον τους, και αυτοί οπισθοχώρησαν, δηλαδή τους έκαναν να οπισθοχωρήσουν για ένα διάστημα. Γι’ αυτό, επέστρεψαν αγαλλιάζοντας για τα λάφυρά τους.

19 Και τώρα, λόγω αυτής της μεγάλης νίκης ανυψώθηκαν στην υπερηφάνεια της καρδιάς τους. Κόμπαζαν για τη δική τους δύναμη, λέγοντας ότι οι πενήντα τους μπορούσαν να σταθούν ενάντια σε χιλιάδες Λαμανίτες. Και έτσι κόμπαζαν, και τέρπονταν με το αίμα, και με το χύσιμο αίματος των αδελφών τους, και αυτό εξαιτίας της κακίας του βασιλιά τους και των ιερέων τους.

20 Και συνέβη ώστε υπήρχε κάποιος ανάμεσά τους του οποίου το όνομα ήταν Αβιναδί. Και πήγε ανάμεσά τους και άρχισε να προφητεύει, λέγοντας: Ιδού, έτσι λέει ο Κύριος, και έτσι με έχει προστάξει, λέγοντας: Πήγαινε, και πες σε αυτόν τον λαό, έτσι λέει ο Κύριος – Αλίμονο σε αυτόν τον λαό, επειδή έχω δει τα βδελύγματά τους, και την κακία τους, και τις πορνείες τους, και αν δεν μετανοήσουν θα τους επισκεφθώ στον θυμό μου.

21 Και αν δεν μετανοήσουν και στραφούν προς τον Κύριο τον Θεό τους, ιδού, θα τους παραδώσω στα χέρια των εχθρών τους. Μάλιστα, και θα οδηγηθούν σε υποδούλωση, και θα βασανιστούν από το χέρι των εχθρών τους.

22 Και θα συμβεί ώστε θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, και είμαι Θεός ζηλότυπος, επισκεπτόμενος τις ανομίες του λαού μου.

23 Και θα συμβεί ώστε αν δεν μετανοήσει ο λαός αυτός και στραφεί προς τον Κύριο τον Θεό τους, θα οδηγηθούν σε υποδούλωση. Και κανένας δεν θα τους ελευθερώσει, παρά μόνον αν είναι ο Κύριος ο Παντοδύναμος Θεός.

24 Μάλιστα, και θα συμβεί ώστε όταν θα κραυγάζουν προς έμενα θα αργώ να ακούω τις κραυγές τους. Μάλιστα, και θα τους αφήσω να παταχθούν από τους εχθρούς τους.

25 Και αν δεν μετανοήσουν με σάκο και στάχτες, και κραυγάσουν με μεγάλη δύναμη προς τον Κύριο τον Θεό τους, δεν θα ακούσω τις προσευχές τους, ούτε θα τους απελευθερώσω από τα βάσανά τους. Και έτσι λέει ο Κύριος, και έτσι με έχει προστάξει.

26 Τώρα συνέβη ώστε όταν τους είπε ο Αβιναδί αυτά τα λόγια οργίστηκαν μαζί του, και επιζητούσαν να του αφαιρέσουν τη ζωή, όμως ο Κύριος τον απελευθέρωσε από τα χέρια τους.

27 Τώρα όταν άκουσε ο βασιλιάς Νώε για τα λόγια που είπε ο Αβιναδί στον λαό, οργίστηκε κι αυτός, και είπε: Ποιος είναι ο Αβιναδί, που εγώ και ο λαός μου θα πρέπει να κριθούμε από αυτόν, ή ποιος είναι ο Κύριος, που θα επιφέρει στον λαό μου τέτοια μεγάλη δυστυχία;

28 Σας προστάζω να φέρετε εδώ τον Αβιναδί για να τον φονεύσω, επειδή είπε αυτά τα πράγματα για να ξεσηκώσει τον λαό μου σε θυμό, τον έναν εναντίον του άλλου, και για να φέρει διχόνοιες ανάμεσα στον λαό μου. Γι’ αυτό θα τον φονεύσω.

29 Τώρα, τα μάτια του λαού είχαν τυφλωθεί. Γι’ αυτό σκλήρυναν την καρδιά τους ενάντια στα λόγια του Αβιναδί, και επεδίωκαν από εκείνη τη στιγμή κι εμπρός να τον πιάσουν. Και ο βασιλιάς Νώε σκλήρυνε την καρδιά του ενάντια στον λόγο του Κυρίου, και δεν μετανόησε για τις πονηρές του πράξεις.