Μωσία 15
Υποσημειώσεις
Θέμα

Κεφάλαιο 15

Πώς ο Χριστός είναι και ο Πατέρας και ο Υιός. Θα μεσολαβήσει και θα βαστάξει τις παραβάσεις του λαού του. Αυτοί και όλοι οι άγιοι προφήτες είναι απόγονοί Του. Πραγματοποιεί την Ανάσταση. Τα μικρά παιδιά έχουν ζωή αιώνια. Περίπου το 148 π.Χ.

1 Και τώρα ο Αβιναδί τους είπε: Θα ήθελα να καταλάβετε ότι ο ίδιος ο Θεός θα κατεβεί ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων, και θα λυτρώσει τον λαό του.

2 Και επειδή κατοικεί ενσαρκωμένος, θα ονομαστεί ο Υιός του Θεού, και έχοντας υποτάξει τη σάρκα στο θέλημα του Πατέρα, ενώ είναι Πατέρας και Υιός –

3 Πατέρας, επειδή η μητέρα του συνέλαβε από τη δύναμη του Θεού, και Υιός λόγω της σάρκας, κι έτσι γίνεται Πατέρας και Υιός –

4 Και είναι ένας Θεός, μάλιστα, ο Αιώνιος Πατέρας των ουρανών και της γης.

5 Και έτσι η σάρκα υποτάσσεται στο Πνεύμα, δηλαδή ο Υιός στον Πατέρα, που είναι ένας Θεός, υφίσταται πειρασμό, και δεν υποκύπτει στον πειρασμό, αλλά αφήνει να χλευαστεί, και να μαστιγωθεί, και να εκδιωχθεί, και να αποκηρυχθεί από τον λαό του.

6 Και ύστερα από όλα αυτά, έχοντας κάνει τόσα σπουδαία θαύματα ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων, θα οδηγηθεί, μάλιστα ακριβώς όπως είπε ο Ησαΐας, όπως το πρόβατο εμπρός στον κουρέα είναι άφωνο, έτσι κι αυτός δεν άνοιξε το στόμα του.

7 Μάλιστα, ακριβώς έτσι θα οδηγηθεί, θα σταυρωθεί και θα φονευθεί, αφού η σάρκα θα υποταχθεί ακόμη και μέχρι θανάτου, ενώ το θέλημα του Υιού θα καταπιωθεί στο θέλημα του Πατέρα.

8 Και έτσι ο Θεός σπάει τα δεσμά του θανάτου, έχοντας κερδίσει τη νίκη επί του θανάτου, δίνοντας δύναμη στον Υιό να μεσολαβήσει για τα τέκνα των ανθρώπων –

9 Έχοντας αναληφθεί στους ουρανούς, έχοντας τα σπλάχνα του ελέους, ων γεμάτος συμπόνια για τα τέκνα των ανθρώπων, ιστάμενος μεταξύ αυτών και της δικαιοσύνης, έχοντας σπάσει τα δεσμά του θανάτου, έχοντας πάρει επάνω του την ανομία τους και τις παραβάσεις τους, έχοντάς τους λυτρώσει και ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης.

10 Και τώρα σας λέω, ποιος θα διηγηθεί τη γενεά του; Ιδού, εγώ σας λέω ότι όταν η ψυχή του θα έχει γίνει προσφορά για αμαρτία αυτός θα δει τους απογόνους του. Και τώρα τι λέτε εσείς; Και ποιοι θα είναι οι απόγονοί του;

11 Ιδού, σας λέω ότι όποιος έχει ακούσει τα λόγια των προφητών, μάλιστα, όλων των αγίων προφητών που έχουν προφητεύσει σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου – σας λέω ότι όλοι αυτοί που έχουν εισακούσει τα λόγια τους, και πίστεψαν ότι ο Κύριος θα λύτρωνε τον λαό του, και προσμένουν αυτήν τη μέρα για λύτρωση των αμαρτιών τους, σας λέω, ότι αυτοί είναι οι απόγονοί του, δηλαδή αυτοί είναι οι κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού.

12 Επειδή αυτοί είναι εκείνοι των οποίων τις αμαρτίες έχει βαστήξει. Αυτοί είναι εκείνοι για τους οποίους έχει πεθάνει, για να τους λυτρώσει από τα παραπτώματα τους. Τώρα λοιπόν, δεν είναι αυτοί οι απόγονοί του;

13 Μάλιστα, και δεν είναι οι προφήτες, ο καθένας που έχει ανοίξει το στόμα του για να προφητεύσει, που δεν έχει πέσει σε παράπτωμα, και εννοώ όλους τους αγίους προφήτες από καταβολής κόσμου; Εγώ σας λέω ότι αυτοί είναι οι απόγονοί του.

14 Και αυτοί είναι εκείνοι που έχουν κηρύξει ειρήνη, που έχουν φέρει καλά νέα για αγαθά, που έχουν κηρύξει σωτηρία, και είπαν στη Σιών: ο Θεός σου βασιλεύει!

15 Και ω πόσο ωραία ήταν επάνω στα βουνά τα πόδια τους!

16 Και πάλι, πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνων που ακόμη κηρύττουν ειρήνη!

17 Και πάλι, πόσο ωραία θα είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνων που θα κηρύξουν ειρήνη εφεξής, μάλιστα, από εδώ κι εμπρός και για πάντα!

18 Και ιδού, εγώ σας λέω, αυτό δεν είναι όλο. Γιατί ω πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που φέρνει καλά νέα, που είναι ο θεμελιωτής της ειρήνης, μάλιστα, αυτός ο Κύριος, που έχει λυτρώσει τον λαό του. Μάλιστα, αυτός που έχει χαρίσει σωτηρία στον λαό του.

19 Επειδή αν δεν ήταν για τη λύτρωση που έκανε για τον λαό του, η οποία προετοιμάσθηκε από τη θεμελίωση του κόσμου, σας λέω, αν δεν ήταν γι’ αυτό, όλη η ανθρωπότητα έπρεπε να έχει αφανιστεί.

20 Όμως ιδού, τα δεσμά του θανάτου θα σπάσουν, και ο Υιός βασιλεύει, και έχει δύναμη επάνω στους νεκρούς. Γι’ αυτό, αυτός πραγματοποιεί την ανάσταση των νεκρών.

21 Και επέρχεται ανάσταση, η πρώτη ανάσταση. Μάλιστα, ανάσταση εκείνων που υπήρξαν, και που υπάρχουν, και που θα υπάρξουν, μέχρι την ανάσταση του Χριστού – γιατί έτσι θα ονομάζεται.

22 Και τώρα, η ανάσταση όλων των προφητών, και όλων εκείνων που πίστεψαν στα λόγια τους, δηλαδή όλοι εκείνοι που τήρησαν τις εντολές του Θεού, θα βγουν κατά την πρώτη ανάσταση. Γι’ αυτό, αυτοί είναι η πρώτη ανάσταση.

23 Ανασταίνονται για να κατοικήσουν με τον Θεό που τους έχει λυτρώσει. Έτσι, αυτοί έχουν ζωή αιώνια μέσω του Χριστού, ο οποίος έχει σπάσει τα δεσμά του θανάτου.

24 Και αυτοί είναι εκείνοι που έχουν λάβει μέρος στην πρώτη ανάσταση. Και αυτοί είναι εκείνοι που έχουν πεθάνει προτού έλθει ο Χριστός, στην άγνοιά τους, χωρίς να τους έχει κηρυχθεί η σωτηρία. Και έτσι ο Κύριος πραγματοποιεί την αποκατάστασή τους. Και αυτοί λαμβάνουν μέρος στην πρώτη ανάσταση, δηλαδή έχουν ζωή αιώνια, έχοντας λυτρωθεί από τον Κύριο.

25 Και τα μικρά παιδιά επίσης έχουν ζωή αιώνια.

26 Όμως ιδού, και φοβηθείτε και τρέμετε ενώπιον του Θεού, γιατί θα πρέπει να τρέμετε. Γιατί ο Κύριος δεν λυτρώνει κανέναν από αυτούς που εξεγείρονται εναντίον του και πεθαίνουν στις αμαρτίες τους. Μάλιστα, όλοι όσοι αφανίστηκαν στις αμαρτίες τους από καταβολής κόσμου, που εκ προθέσεως εξεγέρθηκαν εναντίον του Θεού, που έμαθαν τις εντολές του Θεού και δεν ήθελαν να τις τηρούν. Αυτοί είναι εκείνοι που δεν έχουν θέση στην πρώτη ανάσταση.

27 Γι’ αυτό, δεν θα έπρεπε να τρέμετε; Γιατί η σωτηρία δεν έρχεται σε κανέναν τέτοιον· γιατί ο Κύριος δεν έχει λυτρώσει κανέναν τέτοιον. Μάλιστα, ούτε μπορεί ο Κύριος να λυτρώσει τέτοιους, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τη δικαιοσύνη όταν έχει την απαίτησή της.

28 Και τώρα σας λέω ότι θα έλθει καιρός που η σωτηρία του Κυρίου θα διακηρυχθεί σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό.

29 Μάλιστα, Κύριε, οι φύλακές σου θα υψώσουν τη φωνή τους. Με τη φωνή όλοι μαζί θα τραγουδούν, επειδή θα δουν με τα μάτια τους, όταν ο Κύριος θα επαναφέρει τη Σιών.

30 Ξεσπάστε σε χαρά, ψάλτε μαζί, εσείς, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ· διότι ο Κύριος έχει παρηγορήσει τον λαό του, έχει λυτρώσει την Ιερουσαλήμ.

31 Ο Κύριος έχει γυμνώσει τον άγιο βραχίονά του στα μάτια όλων των εθνών· και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας.