Móziás 17
  Footnotes
  Theme

  17. Fejezet

  Alma elhiszi és leírja Abinádi szavait – Abinádi tűzhalált szenved – Gyilkosaira betegséget és tűzhalált jövendöl. Mintegy Kr.e. 148.

  1 És most lőn, hogy amikor Abinádi befejezte ezen mondandókat, a király megparancsolta, hogy a apapok fogják és ölessék meg őt.

  2 De volt közöttük egy, akinek aAlma volt a neve, lévén szintén Nefi leszármazottja. És ő egy fiatal férfi volt, és belhitte a szavakat, melyeket Abinádi mondott, mert tudomása volt a gonoszságról, melyről Abinádi bizonyságot tett ellenük; ezért kérlelni kezdte a királyt, hogy ne legyen dühös Abinádira, hanem engedje meg, hogy békében távozzon.

  3 De a király még haragosabb lett, és kiűzette Almát maguk közül, és utána küldte a szolgáit, hogy öljék meg őt.

  4 De ő elmenekült előlük és elrejtőzött, így nem találták meg őt. És mialatt sok napon át rejtőzködött, mindazon szavakat aleírta, amiket Abinádi mondott vala.

  5 És lőn, hogy a király testőreivel körbevetette Abinádit és elfogatta őt; és megkötözték és börtönbe vetették.

  6 És három nap múlva, miután tanácskozott a papjaival, ismét maga elé hozatta őt.

  7 És így szólt hozzá: Abinádi, vádat találtunk ellened, és megérdemled a halált.

  8 Mert azt mondtad, hogy aIsten maga fog lejönni az emberek gyermekei közé; és most, ezen okból meg fogunk ölni, ha nem vonod vissza mindazon baljós szavakat, melyeket engem és népemet illetően mondtál.

  9 Most Abinádi így szólt hozzá: Azt mondom neked, hogy nem fogom visszavonni a szavakat, melyeket ezen népet illetően mondtam neked, mert azok igazak; és hogy tudhassad azok bizonyosságát, hagytam, hogy a kezetekbe kerüljek.

  10 Igen, és szenvedni fogok, méghozzá halálomig, és nem fogom visszavonni a szavaimat, és azok bizonyságként állnak majd ellenetek. És ha megöltök engem, aártatlan vért fogtok ontani, és ez is bizonyságként áll majd ellenetek az utolsó napon.

  11 És most Noé király azon volt, hogy elengedi őt, mert félt a szavától; mert félt, hogy Isten ítéletei lesújtanak rá.

  12 De a papok felemelték ellene szavukat, és vádolni kezdték őt, mondván: Szidalmazta a királyt. Ezért a király haragra gerjedt ellene, és átadta őt, hogy megöljék.

  13 És lőn, hogy fogták, és megkötözték és vesszőkötegekkel ostorozták a bőrét, igen, méghozzá halálra.

  14 És most, amikor a lángok perzselni kezdték, hozzájuk kiáltott, mondván:

  15 Íme, éppen úgy, ahogyan velem cselekedtetek, lészen, hogy magotok sokakkal szenvedteti el azon fájdalmakat, melyeket én szenvedek, méghozzá a tűz általi ahalál fájdalmait; és ez azért lesz, mert hisznek az Úr, Istenük szabadításában.

  16 És lészen, hogy mindenféle betegségek sanyargatnak majd benneteket, gonoszságaitok miatt.

  17 Igen, és minden kézről alesújtanak rátok, és ide s tova űznek és szórnak szét benneteket, éppen úgy, mint ahogyan a vad nyájat űzik a vad és kegyetlen állatok.

  18 És azon a napon vadászni fognak rátok, és kezeikbe kerítenek benneteket az ellenségeitek, és akkor úgy fogjátok elszenvedni, ahogyan én szenvedem el, a atűz általi halál fájdalmait.

  19 Így Isten abosszút áll azokon, akik elpusztítják a népét. Ó Isten, fogadd be lelkemet!

  20 És most, amikor Abinádi ezen szavakat kimondta, lerogyott, tűzhalált szenvedve; igen, megölték, mert nem volt hajlandó megtagadni Isten parancsolatait, halálával pecsételve meg szavai igazságát.