Móziás 14
  Footnotes
  Theme

  14. Fejezet

  Ésaiás a Messiásról szól – Elmondja a Messiás megaláztatását és szenvedéseit – Lelkét felajánlja a bűnökért, és közbenjár a vétkesekért – Vesd össze Ésaiás 53. Mintegy Kr.e. 148.

  1 Igen, méghozzá nem azt mondja-e Ésaiás: Ki hitte el a beszámolónkat, és kinek van kinyilatkoztatva az Úr karja?

  2 Mert úgy nő fel előtte, mint zsenge növény, és mint gyökér a száraz talajból; nincs vonzó alakja, se bája; és amikor majd meglátjuk őt, nem lesz szépség, hogy vonzódjunk hozzá.

  3 Megvetik és elutasítják az emberek; fájdalmak férfia, gyötrelem ismerője; és mintha elrejtettük volna előle az orcánkat; megvetett volt, és nem becsültük meg.

  4 Bizonyára aviselte a bgyötrelmeinket, és hordozta a fájdalmainkat; mégis sebzettnek tartottuk őt, Istentől sújtottnak és nyomorultnak.

  5 De a mi avétkeinkért sebezték meg, a mi gonoszságainkért ütötték; a mi békességünket szolgáló fenyítés érte őt; és az ő sebei által bgyógyulunk meg.

  6 Mindannyian mint ajuhok letértünk; közülünk mindenki a saját útjára tért; és az Úr reá vetette mindannyiunk gonoszságát.

  7 Elnyomták és sanyargatták, amégsem nyitotta ki száját; úgy viszik, mint bbárányt a mészárlásra, és ő néma, akár a juh az ő nyírói előtt, így nem nyitotta ki a száját.

  8 Kivitték a börtönből és az ítélkezésből; és ki fogja kijelenteni, hogy ki az ő nemzedéke? Mert kivágták az élők földjéről; mert népemnek vétkeiért sújtottak le rá.

  9 És a gonoszok közt vetette meg sírját, és agazdagok közt halálakor; bár nem tett brosszat, és nem volt semmi csalárdság a szájában.

  10 Mégis, úgy tetszett az Úrnak, hogy megsebezze őt; gyötrelmet adott neki; amikor lelkét felajánlja a bűnökért, meg fogja látni a amagját, meg fogja hosszabbítani a napjait, és virágozni fog kezében az Úr tetszése.

  11 Látni fogja lelke vajúdását, és megelégszik; az ő ismerete által igazol sokakat az én igazlelkű szolgám; mert aviselni fogja a gonoszságaikat.

  12 Ezért részt osztok neki a nagyokkal, és az erősökkel osztja meg a zsákmányt; mert halálra adta a lelkét; és a vétkesek közé számlálták; és sokak bűneit viselte, és aközbenjárt a vétkesekért.

  True