Písma
Ilustrace


Ilustrace

 1. Obrázek
  Pán Ježíš Kristus

  Pán Ježíš Kristus

  Namaloval Heinrich Hofmann

 2. Obrázek
  Prorok Joseph Smith

  Prorok Joseph Smith

  Namaloval Alvin Gittins

  Viz „Svědectví proroka Josepha Smitha“, strany ⅸ–ⅹⅱ

 3. Obrázek
  Lehi objevuje liahonu

  Lehi objevuje liahonu

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz 1. Nefi 16, strany 35–38

 4. Obrázek
  Lehi a jeho lid přijíždějí do zaslíbené země

  Lehi a jeho lid přijíždějí do zaslíbené země

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz 1. Nefi 18, strany 43–45

 5. Obrázek
  Alma křtí ve vodách Mormonu

  Alma křtí ve vodách Mormonu

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz Mosiáš 18, strany 189–192

 6. Obrázek
  Samuel Lamanita prorokuje

  Samuel Lamanita prorokuje

  Namaloval Arnold Friberg

  Viz Helaman 16, strany 430–431

 7. Obrázek
  Ježíš Kristus navštěvuje Ameriky

  Ježíš Kristus navštěvuje Ameriky

  Namaloval John Scott

  Viz 3. Nefi 11, strany 453–456

 8. Obrázek
  Moroni pohřbívá nefitské záznamy

  Moroni pohřbívá nefitské záznamy

  Namaloval Tom Lovell

  Viz Mormon 8, strany 508–512