Písma
titulní strana


Kniha
Mormonova

Další
svědectví
o
Ježíši Kristu

Vydáno
Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Salt Lake City, Utah, USA 2004